http://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo1.pnghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo2.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo9.jpg

Кіровоградський інститут розвитку людини

Міжнародні зв'язки

Міжнародне співробітництво Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» спрямоване на інтеграцію інституту до європейського та світового освітнього простору і є невід’ємною частиною його діяльності. Діяльність проректора з міжнародних зв’язків Кравченко Олени Вікторівни спрямована на розширення та поглиблення міжнародних контактів інституту, підвищення авторитету Кіровоградського інституту розвитку людини у світі, сприяння покращенню

рівня кваліфікації викладачів та адміністрації шляхом координації науково-педагогічних контактів із відповідними інституціями за кордоном.

Співпраця інституту з навчальними закладами та установами інших країн ґрунтується на засадах пріоритету національних інтересів,

У цьому напрямку здійснюється така співпраця:

- відвідування зазначених вищих навчальних закладів у Польщі викладачами Кіровоградського інституту розвитку людини з метою збагачення педагогічним, методичним, науковим досвідом;

- участь науково-педагогічних працівників Кіровоградського інституту розвитку людини та викладачів названих вишів Польщі у науково-практичних конференціях;

- написання на видрук статей і тез доповідей у наукових збірниках польських вишів.

Влітку студентка спеціальності «Документознавство та інформаційна дільність» Ірина Шевченко стала учасником Літньої школи мови і культури Польщі.

розвитку освітнього та наукового потенціалу інституту, системного та взаємовигідного характеру співпраці, орієнтації на залучення додаткових джерел фінансування через систему грантів, укладання договорів із іноземними юридичними та фізичними особами щодо навчання студентів, підготовки наукових кадрів, проведення науково-дослідних робіт.

Сьогодні географія міжнародних зв’язків Кіровоградського інституту розвитку людини Університету «Україна» охоплює такі країни, як: Польща, Росія, Білорусь, Німеччина, Республіка Кіпр, Єгипет, Грузія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Чехія, Швейцарія тощо. Тісною і плідною є співпраця з навчальними закладами Польщі – Люблінським Державним університетом імені Марії Кюрі-Скадовської, Вроцлавською Вищою школою фізіотерапії, Вроцлавським державним університетом, Економічно-гуманістичною Академією (м. Лодзь).

Розширюються і поглиблюються зв’язки Кіровоградського інституту розвитку людини з вищими навчальними закладами Росії: Санкт-Петербурзьким інститутом гуманітарної освіти, Московською академією економіки і права в особі ректора, доктора економічних наук, почесного працівника вищої професійної освіти Російської Федерації Володимира Петровича Буянова, зокрема, у квітні 2010 року ректор Кіровоградського інституту, доктор педагогічних наук, професор Олександр Миколайович Барно та проректор з навчальної роботи, кандидат юридичних наук, доцент Тетяна Олександрівна Барно взяли участь у конференції, присвяченій 65-річчю Перемоги, яка була проведена на базі Московської академії економіки та права.

Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна» підтримує тісні зв’язки з Союзом письменників Росії, Літературним інститутом імені Максима Горького в Москві (Росія). У травні 2010 року інститут відвідав керівник представництва Росспівпраці в Україні Костянтин Павлович Воробйов, і ця зустріч поклала початок новому векторові співпраці з Росією, який полягає у спільній роботі з російськими грантовими фондами.

У цьому році Кіровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна» став членом Міжнародного науково-дослідного центру «Здоровий спосіб життя», організованого Красноярським медичним університетом. У рамках цієї програми у червні 2010 року відбулася науково-практична конференція, в якій взяли участь наші викладачі.

Кіровоградський інститут розвитку людини співпрацює з вищими навчальними закладами у пострадянському просторі. Зокрема, підписано угоди про співпрацю з Тбіліським державним університетом імені І. Джавахішвілі, налагоджуються ділові зв’язки у рамках спільного проекту про наукову співпрацю із представниками Гомельського державного університету імені Ф. Скорини (Республіка Білорусь) та Могильовським державним університетом імені А. Кульшова (Республіка Білорусь). Продовжується плідна співпраця з Мозирським державним педагогічним університетом імені І.П. Шемякіна на чолі з першим проректором, кандидатом педагогічних наук, доцентом В.С. Болбасом.

У рамках міжнародної конференції в Фінляндії, Естонії та Чехії побували ректор інституту О.М. Барно, проректор з навчальної роботи Т.О. Барно, доцент Т.В. Петренко та студенти І. Головко й І. Гнатко.

У 2009-2010 навчальному році Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна» розпочав співпрацю із швейцарською організацією Swisscontact, першим результатом якої став приїзд до інституту письменника, бізнес-консультанта, журналіста, який упродовж 18 років очолював один із підрозділів Рейтерс, Маркуса Феррара. Ним було прочитано курс занять для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування», на яких студенти не тільки отримали практичні, орієновані на західноєвропейський зв'язок, вміння у проведенні інтерв’ю, прес-конференцій, збиранні та інтерпретації інформації, чудову практику англійської мови від її носія, а й неоціненний досвід, який полягає у розумінні того, що світ не обмежується середовищем, в якому людина знаходиться, і завдання журналіста полягає передусім у розкритті цього світу для спільноти.

 

У 2009-2010 навчальному році Кіоровоградський інститут розвитку людини Університету «Україна» започаткував співпрацю зі школою мистецтв у Бремені, представники якої відвідали інститут із концертом.

http://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo3.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo4.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo5.pnghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo8.jpg

У подальшому ці стосунки будуть розвиватися у напрямку укладання угод із вищими навчальними закладами у Бремені.

Студентки інституту Багірян Христина і Шевченко Ірина відвідали тематичне засідання київського осередку Міжнародного клубу красномовства Toastmasters, а навзаєм члени цього клубу завітали до Кіровограду

У перспективі планується створення осередку клубу Toastmasters у Кіровограді.

Отже, міжнародна співпраця в Кіровоградському інституті розвитку людини Університету «Україна» в 2009-2010 навчальному році мала такі пріоритети:

-1. Створення привабливого для іноземних партнерів іміджу інституту з метою поширення за межі України позитивних відомостей, зокрема про його науковий та освітній потенціал.

2. Дослідження сучасного ринку освітніх послуг та відстеження новітніх тенденцій у міжнародному навчальному та науково-дослідному просторі для їх наступної адаптації відповідно до умов України та інституту.

3. Встановлення нових та розвиток існуючих контактів із іноземними навчальними та науково-дослідницькими закладами.

4. Налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про можливу участь у міжнародних освітніх та наукових програмах і проектах.

5. Забезпечення включення до планів роботи та звітів підрозділів інституту відповідних сегментів, присвячених міжнародному аспекту їхньої діяльності.

6. Сприяння міжнародному міжвузівському співробітництву на рівні підрозділів та ректорату інституту шляхом здійснення аналітичної інформативно-пошукової роботи та доведення потрібної інформації до відповідних суб'єктів у стінах інституту.

7. У співпраці з факультетами та кафедрами налагодження систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про можливу участь у міжнародних освітніх та наукових програмах і проектах.

8. Переукладання угод із тими вищими навчальними закладами, з якими здійснювалася міжнародна співпраця раніше з питань проведення конференцій та участі в них, публікації статей та тез, обміну викладачами та студентами тощо, а також укладання нових контрактів із ВНЗ за кордоном.

9. Участь у конференціях за кордоном, публікація статей та тез доповідей викладачів та студентів інституту в закордонних виданнях.

http://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo13.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo14.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo18.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo19.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo16.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo20.jpghttp://institutukraine.at.ua/Mignarodne_spiv/mignarodne_spivrbitictvo21.jpg