http://institutukraine.at.ua/_si/0/92024059.jpg

Кіровоградський інститут розвитку людини

Історія створення

На освітянський простір Кіровограда звернули увагу ВНЗ інших великих міст, створивши тут свої відділення, філії. У 1998 році на базі ДЛАУ виникло Кіровоградське відділення «Інституту розвитку людини». Останній знаходився в Києві, його очолював екс-міністр освіти П.М. Таланчук. Перші 49 студентів оволодівали спеціальностями «Правознавство» та «Банківська справа». Через рік на базі відділення створюється Кіровоградське представництво «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Заклад отримав право готувати студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр». Навчальний процес спочатку забезпечували викладачі-сумісники з державної льотної академії України. Лише з 2000 року почав формуватися постійний штат. Навчальний процес здійснювався за триместровою системою. Невдовзі Кіровоградська філія, отримавши високий рівень акредитації, стала самостійним Інститутом розвитку людини «Україна», де навчається 40% студентів із обмеженими фізичними можливостями. На сьогоднішній день інститут має бібліотеку (близько 13 900 тис. книг) із читальним залом, 18 аудиторій, у т.ч. 2 лекційні на 164 студенти, 4 комп'ютерні класи, тренажерний зал, оздоровчу лабораторію фізичної реабілітації, їдальню, спортивний майданчик. Було сформовано 11 кафедр.

Мета інституту – випуск кваліфікованих, соціально активних, фізично міцних і духовно зрілих спеціалістів за фахом: «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій», «Фізична реабілітація», «Видавнича справа та редагування», «Документознавство та інформаційна діяльність». Інститут має широку базу практики студентів як на підприємствах приватного сектору, так і в державних установах, органах влади і самоврядування. Найкращим студентам гарантується працевлаштування. Інститут має сталі зв’язки з вітчизняними і закордонними навчальними та науково-дослідними закладами, а саме: з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України, Інститутом археології Національної Академії Наук України, Інститутом вищої освіти АПН України, Науково-дослідним інститутом фізичних методів лікування і медичної кліматології Кримської АО, з інститутом Кракова, Вроцлава (Польща).

Інститут розширює коло своїх інтересів у багатьох галузях (як на теренах України, так і за кордоном ) через реалізацію наукових розробок, моніторинг проблем розвитку громади, реалізацію проектів розбудови гуманного суспільства, залучаючи викладачів і студентів. Така робота вимагає від виконавців оптимальної адаптації в зовнішньому секторі, широкого світогляду, толерантності поведінки, досконалого вміння користуватися комп’ютерною та офісною технікою, поглибленого знання англійської мови, звичаїв та менталітету навколишнього світу.

Також у Кіровоградському інституті діють «Курси перепідготовки військовослужбовців» та «Вища народна школа».

Студентське середовище є благодатним підґрунтям для засвоєння прогресивних форм становлення молодої людини – фахівця, майбутнього політика, економіста, соціально активного члена суспільства. В нашому інституті Ви маєте можливість покращити свій фізичний стан, працює спортивний зал та арома-кімната.

Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна» посідає вагоме авторитетне місце серед ВНЗ, які випускають фахівців своєї справи для зміцнення економіки, культури, духовності і міжнародного визнання держави України.

При інституті постійно діють підготовчі курси зі всіх спеціальностей, які допоможуть здобути необхідні знання та підготовку для подальшого навчання у ВНЗ.

Двері інституту завжди відчинені для абітурієнтів, які прагнуть поповнити ряди його студентів.

Єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Він свідомо взяв на себе місію навчати людей із особливими потребами. У цьому його унікальність.

Бажаємо Вам невичерпної енергії, здоров'я і наснаги до праці на шляху до нових знань і високої мети, яку Ви поставили перед собою, поєднавши свою долю із нашим Інститутом. Будьте гідними високого звання студента Кіровоградського інституту розвитку людини "Україна" !