Наш університет - унікальний

НАШ УНІВЕРСИТЕТ - УНІКАЛЬНИЙ

 

2001 рік для нашого навчального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» був особливим. З чим же прийшов до десятої річниці незалежності України колектив, основне завдання якого надання освітніх послуг усім, хто того бажає, у тому числі людям із обмеженими функціями життєдіяльності?

З широким впровадженням до сучасної інфраструктури виробництва та сфери послуг комп'ютерної техніки, розширенням унікальних телекомунікаційних мереж виникла низка спеціальностей, де успішно може використовуватися праця відповідно підготовлених інвалідів. Це й диспетчери, й перекладачі, й аналітико-економічні працівники, й редактори та журналісти, й оператори та наладчики електронної техніки тощо. Інваліди, як і інші громадяни, мають право на працю, щоб власноруч забезпечити всім необхідним своє життя й не чекати допомоги благодійних фондів чи органів соціального захисту.

 

Створення нової системи життя для інвалідів саме за рахунок соціальної, професійної та фізичної адаптації, що повинна значно підвищити їхню самозабезпеченість і соціальну захищеність, — веління часу. В основу повноцінної інтеграції інвалідів у суспільство, особливо в умовах ринкових відносин, повинна бути покладена їхня професійна підготовка в закладах освіти, діяльність яких, у першу чергу, орієнтована на цей контингент населення України. Саме таким закладом освіти має стати Відкритий міжнародний університет розвитку людини (ВМУРоЛ) "Україна" — вищий навчальний заклад колективної форми власності, створений як неприбутковий. Його контрольний пакет належить Київській міській держадміністрації. До створення цього навчального закладу причетні владні структури всіх рівнів, а також провідні фахівці у галузі освіти та особи, яким не байдужі проблеми інвалідів.

Хочу особливо підкреслити вельми активну роль Київської міської ради, Київської міської держадміністрації та Київського міського голови О. Омельченка у створенні цього навчального закладу. Це і виділення двох приміщень як внеску до статутного фонду, і створення відбіркової комісії для визначення обсягів відшкодування вартості навчання, і велике сприяння у проведенні рекламної роботи і т. ін. Надзвичайно конструктивну допомогу університету надають Фонд соціального захисту інвалідів України, Київський міський центр роботи з інвалідами.

Університет — унікальний навчальний заклад. Три особливості зробили його єдиним в Україні. Перша — він справді універсальний, оскільки під дахом Університету "Україна" об'єднано десятки наукових напрямків і спеціальностей — від журналістики до обчислювальної техніки, від психології до електроніки. Друга особливість — його регіональність, коли той, хто навчається, не йде до вузу, а вуз приїжджає до нього — у кожний регіон країни. Третя особливість — контингент наших слухачів потребує допомоги, захисту, соціальної реабілітації.

Орієнтація на особливу категорію населення визначила й формування особливого набору спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців. Перевагу надавали спеціальностям, котрі належать до категорії професій "людина — людина" та "людина — знакова система". Інший фактор, що впливав на формування набору спеціальностей, — конкурентна спроможність випускників університету на ринку праці. Якщо не буде забезпечено працевлаштування після закінчення навчання, то всі матеріальні та фінансові вкладення у підготовку інвалідів будуть марними.

Ведеться прийом студентів на 31 спеціальність. Одначе "титульними", враховуючи деяку специфіку нашого навчального закладу, вважаємо такі, як "Фізична реабілітація", "Психологія" і "Соціальна робота". Привертають увагу абітурієнтів напрямки діяльності, котрі нині користуються популярністю у молоді. Це комп'ютерні науки, правознавство, психологія, цикл економічних спеціальностей, видавнича справа та редагування, філологія, документознавство, деякі галузі міжнародної діяльності, технологічні науки, екологія, автомобілі та автомобільне господарство... Представництва нашого університету працюють і в регіонах, де трохи інша кон'юнктура спеціальностей. Думаємо над тим, як внести щось "своє" у запропоновані державні освітянські програми з тієї чи іншої дисципліни. Сподіваємося навіть підключити до цього потужний потенціал Академії інженерних наук. Дбаємо про нове і за змістом, і за формою.

Будемо активно працювати над розробкою дистанційних методик навчання. Адже навчатись, не від'їжджаючи далеко з дому, економічно вигідно і родині, і державі. Та й низка професій дає можливість працювати вдома, не треба думати про створення додаткових робочих місць. А інвалідам це дуже зручно.

У 2000/2001 навчальному році на 25 спеціальностях університету навчалося 5170 студентів, у т.ч. за денною формою навчання 2580 (49,9 %), заочною — 2507 (48,5 %), вечірньою — 83 (1,6 %). Цього року до університету прийнято і навчається у Києві та територіальних представництвах 5930 студентів, у т.ч. на денну форму — 3150, заочну — 2242, вечірню — 53. Із них 496 — медалісти. Загалом у нашому молодому навчальному закладі навчається близько 11 тисяч студентів.

Одним із важливих завдань є організація навчального процесу в інтегрованих студентських групах, де студенти-інваліди навчаються разом зі здоровими однолітками. Їх можна розглядати як модель соціального середовища, орієнтованого на гуманістичні цінності. Для цього в університеті було створено підрозділи: відділ адаптації і реабілітації, центр розвитку людини, центр спеціальних технологій навчання і життєдіяльності студентів із особливими потребами. Ведеться робота щодо надання одному з наших центрів статусу координаційного науково-методичного центру з проблем освіти осіб із особливими потребами при Міністерстві освіти і науки України.

Торік в університеті навчалося понад 600 студентів із обмеженими функціями життєдіяльності, що становить 11 відсотків, тоді як у державних закладах освіти їх 0,4 відсотка. Найбільше інвалідів здобувало освіту в Києві. Загальна кількість інвалідів, прийнятих на перший курс цього року, — понад 560, з них 51 — із вадами зору, 98 — слуху тощо.

Позаяк університет надає освітні послуги людям із особливими потребами, певна увага приділяється розробці методів реабілітації інвалідів, відпрацюванню моделей інтегрованого навчання. Для відпрацювання специфіки технології роботи в інтегрованих групах вивчено характеристики студентів за групами захворювань. Аналіз свідчить, що із 172 минулорічних студентів-першокурсників із особливими потребами найбільша кількість — із ендокринними захворюваннями (33%), недугами нервової системи, опорно-рухового апарату.

Сьогодні в університеті визначено декілька моделей інтегрованого навчання студентів із особливими потребами. Розробляються відповідні навчальні матеріали, орієнтовані на цю спільноту молодих людей. Найбільше в цьому напрямі довелося попрацювати кафедрам фізреабілітації, видавничої справи, фінансів, автомобільного господарства.

Зрозуміло, що в організації навчання інвалідів є чимало проблем. Результати комплексного тестування свідчать про недостатній базовий рівень їхньої освіти. Для його підвищення доцільно укладати договори про спільну діяльність зі школами-інтернатами, як це зроблено відділенням соціальних технологій зі школою-інтернатом № 9 м. Києва, організовувати курси для учнів за розробленими програмами і таким чином готувати майбутніх абітурієнтів університету, зорієнтованих на конкретну спеціальність, і реалізовувати ідею наскрізного навчання.

Ми багато уваги приділяємо навчанню інвалідів. Однак, наш університет — сучасний навчальний заклад для всіх, хто хоче здобути добру, потрібну спеціальність на все життя.

Хочу особливо наголосити, що загалом Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" є самодостатньою розвинутою структурою, здатною вирішувати всі завдання елітного вищого закладу освіти.

 

Петро ТАЛАНЧУК,

академік АЛН України,

доктор технічних наук, професор,

президент Університету "Україна",

Газета "Дзвони сердець", 2002 р.

автор: Петро ТАЛАНЧУК, академік АЛН України, доктор технічних наук, професор, президент Університету "Україна"

видання: Газета "Дзвони сердець", час видання: 2002


07/07/2010