Інститут Комп’ютерних Технологій – діє!

Інститут Комп’ютерних Технологій – діє! 

На засіданні ради Інститут комп’ютерних технологій (ІКТ) Університету «Україна» було розглянуто питання про сталий розвиток якості освітніх послуг та виконання комплексної програми «Абітурієнт – 2013».

Варто зазначити, що якість надання освітніх послуг для нашого інституту – це Задача номер Один, тобто задача з великої літери! Чому саме з великої? Перед ІТ-освітою постають дві протилежні задачі: надавати фундаментальні (академічні знання) та потужні практичні навички (професійну підготовку).

При цьому варто зазначити, що фундаментальні знання надають змогу осмислити проблему, поставити задачі і намітити шляхи їх вирішення. В той же час, практичні навички надають знання про інструментарії, завдяки яким можна вирішити певні задачі. Тобто одне без іншого існувати може, але ефективність таких знань суттєво знижується.

У той же час постає ще одна проблема: знання про інструментарії зростають значно швидше, ніж фундаментальні знання, при цьому вони містять як корисні знання, а саме – для чого потрібен цей інструмент, так і не дуже корисні – як користуватися цим інструментом, і яка послідовність дій необхідна для вирішення тієї чи іншої задачі. Є очевидним, що такі знання апріорі є нескінченними, дуже бурхливо та швидко змінними.

Одним зі шляхів вирішення цього питання, яке у свою чергу є основою якісної освіти, є ґрунтовний вибір певного інструментарію для поглибленого вивчення і нанизування всіх фундаментальних дисциплін саме на ці інструментарії. Саме таким шляхом іде наш Інститут комп’ютерних технологій.

Крім того, для підвищення якості освіти була отримана ліцензія для підготовки молодших спеціалістів за напрямом 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” і 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”. А як це стосується якості освіти, запитаєте ви?

Справа в тому, і це вже доведено багаторічним досвідом роботи з випускниками коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», що таким студентам навчатися легше, бо вони вже мають базову ІТ-освіту. В той же час, випускники ВНЗ 1-2 рівня акредитації інколи мають не дуже високі знання з фундаментальних дисциплін. Саме тому відкриття програм підготовки молодших спеціалістів при ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації може покращити якість підготовки майбутніх фахівців. А інколи і зберегти їм час, витрачений на навчання (зменшується академічна різниця, не треба витрачати час на прослуховування додаткових курсів тощо).

Тому моє особисте побажання випускникам 9-х класів: якщо ви вже визначилися з питанням, ким ви хочете стати, подумайте, може варто припиняти «загальне» навчання та переходити на спеціалізоване?

Заходи, в яких Інститут комп’ютерних технологій бере участь з метою актуалізації своїх знань та обміну досвідом, – це постійна участь у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра», «Наука – виробництву» та «Барвиста Україна»; участь і проведення форумів та конференцій, присвячених проблемам та задачам сучасної освіти (І Всеукраїнський форум "Освіта в ІТ-сфері, XXI століття: пріоритети, проблеми, рішення" та інші); участь і проведення студентських олімпіад, у тому числі ІТ-спрямування, таких як «Золотий Байт»; презентація ІТ-розробок Університету «Україна»; участь студентів та аспірантів ІКТ у Всеукраїнському ІТ фестивалі «de:coded», започатковані семінари для викладачів інформатики (перший був для викладачів Святошинського району м. Києва).

Крім того, постійно проводяться зустрічі з представниками відомих ІТ-виробників з метою покращення якості навчання в ІКТ та створення привабливих умов для вступників.

Також з метою подолання інформаційних прогалин, знань про сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології, ефективне використання програмних комплексів та систем, доступу до комп’ютерної літератури, при Університеті «Україна» за підтримки Національного агентства з питань інформаційного суспільства (Південна Корея) було створено Центр інформаційного доступу.

У той же час, хотілося доповнити перелік зробленого: при Інституті відкрито академію Cisco, тож з вересня планується навчати студентів ІКТ на обладнанні Cisco; у нас є домовленість із представництвом D-link про участь у їх навчальних семінарах та формування лабораторії D-link.

Ще одним досягненням є створення програми спільної діяльності зі вдосконалення системи підготовки кадрів у сфері ІТ між Асоціацією «Інформаційні технології України» та Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна». Із самою програмою ви можете ознайомитися на нашому сайті www.vmurol.com.ua.

Крім того, проводяться заходи по співпраці ІТ-компаній та нашого Інституту. Так, наприклад, Luxsoft, Innovecs, Epam, Infopulse попередньо погодились актуалізувати навчальні та робочі програми з оглядом на практичні знання та покращити рівень якості навчання шляхом проведення безкоштовних семінарів, проходження практики тощо.

ІКТ зареєстровано у Microsoft і тепер ми можемо використовувати їхні продукти та брати участь у навчальних програмах від цього софтверного гіганту. В подальшому планується створити ІТ Академію Microsoft при ІКТ (це дуже престижно).

IBM офіційно включила наш Університет до переліку університетів, із якими вона працює, і тепер ми можемо використовувати їхні продукти (в тому числі апаратні) при навчанні безкоштовно, крім того ми маємо доступ до їхніх навчальних матеріалів.

У той же час, ми не забуваємо і про профорієнтаційну діяльність, – співробітники активно працюють із закріпленими київськими середніми школами, технікумами, коледжами та училищами.

Особливу увагу приділяли випускникам Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва (МВПУ). МВПУ – одне з найстаріших училищ України і по праву, багато років поспіль, є кращим закладом столичної професійної освіти. В наступному 2013 році училищу буде 90 років. Очолює МВПУ директор Петрович Василь Сергійович.

Ми зацікавлені у співпраці з училищем і особливу увагу приділяємо випускникам таких спеціальностей:

  • · оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
  • · оператор телекомунікаційних послуг;
  • · радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури.

Випускники майже всіх професій мають перспективу продовжити навчання та отримати спеціальності в Університеті «Україна».

Ще на першому етапі вступу до училища, під час профорієнтаційної роботи, батьків та учнів інформують про співпрацю училища з вищими навчальними закладами м. Києва. Зокрема, які умови вступу до ВНЗ, який професорсько-викладацький склад та якою є матеріальна база для майбутнього навчання абітурієнтів.

Одним із напрямків діяльності нашого навчального закладу є проект «Професійна освіта осіб із обмеженими можливостями». МВПУ зв’язку співпрацює з Київською спеціалізованою школою-інтернатом № 5 для сліпих дітей ім. Я.П. Батюка на підставі укладеного договору вже понад 12 років.

Метою та завданнями проекту є:

-       підготовка за професією «Оператор комп’ютерного набору»;

-       забезпечення адаптації незрячих та слабозорих до подальшого навчання у вищих навчальних закладах;

-       підвищення можливостей учнів у працевлаштуванні;

-       забезпечення соціальної реабілітації учнів із вадами зору;

-       накопичення методичних матеріалів і спеціальних програм для незрячих учнів.

Навчання здійснюється з використанням матеріально-технічної бази школи-інтернату і триває три роки. Після закінчення повного курсу навчання учні отримують свідоцтво про здобуття робітничої кваліфікації.

Щодо методики навчання існує два варіанта навчання роботі на ПК учнів - інвалідів по зору:

1)   з використанням тактильного дисплея та мовного синтезатора (для тотально сліпих учнів);

2)   з програмами збільшення екрану на стандартному відеодисплеї (для слабозорих учнів).

Нам доводиться використовувати суміш цих двох методів, оскільки групи учнів сформовані зі слабозорих і тотально сліпих дітей.

До недавнього часу в школі-інтернаті для сліпих дітей навчання проводилося у класі, оснащеному комп’ютерами для зрячих. Ситуацію рятувало те, що комп’ютери були забезпечені кількома програмами озвучування (мовними синтезаторами).

Зараз у школі-інтернаті ми використовуємо нещодавно відкритий сучасний тифлокомплекс, обладнаний усією спеціалізованою технікою. Кожне робоче місце учня забезпечене, крім звичайної техніки, брайлівським монітором, брайлівською клавіатурою, навушниками та сканером. Комп’ютери мають повний пакет ліцензованого програмного забезпечення, серед якого є кілька програм для озвучування. Тифлокомплекс забезпечений двома принтерами шрифту Брайля та багатофункціональним центром, також проведені мережа Інтернет і локальна мережа.

 

Директор Інституту комп’ютерних технологій

Вячеслав Поліновський

автор: Вячеслав Поліновський, директор Інституту комп’ютерних технологій

час видання: 2012


01/06/2012