Університет «Україна» запрошує!

Університет «Україна» запрошує!

 

26.04.11 17:08

 

Проблема вибору ВНЗ має велике значення для абітурієнтів. У даний час на ринку освітніх послуг представлено чимало вищих навчальних закладів, які могли б задовольнити найрізноманітніші вимоги, тому зробити правильний і обґрунтований вибір досить складно.

Університет «Україна» – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді диференційованих соціальних можливостей і з різним станом здоров’я. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» – неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації відповідно до ліцензії МОН України серія АВ №506552 від 09.02.2010 р., створений у 1999 році. Ректор інституту – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений тренер України з традиційного карате-до Чайковський Михайло Євгенович.

В інституті створено потужну матеріальну базу, є спортивний зал, гуртожиток, реабілітаційний центр та юридична клініка. Також архітектурна безбар'єрність, навчальні приміщення пристосовані для студентів із вадами опорно-рухового апарату, широко використовуються технічні засоби навчання і спеціальні комп'ютерні технології для студентів із вадами зору та слуху, існують можливості отримання широкого спектру оздоровчих і реабілітаційних послуг.

В організації та веденні навчального процесу використовується близько 150 персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу з вільним виходом в Інтернет. Обсяги бібліотечного фонду складають майже 80 тис. примірників навчальної та наукової літератури.Однією з сильних сторін інституту є його професорсько-викладацький склад. Усього в складі інституту працює 110 викладачів, із них 12 докторів наук, професорів і 50 кандидатів наук, доцентів, п’ять викладачів мають почесні звання «Заслужений», шість – «Відмінник освіти України», чимало викладачів відзначено державними нагородами. Студенти із захопленням слухають їхні розповіді про різноманітні випадки з їх професійної діяльності, таким чином здобуваючи найважливіші знання своєї спеціальності – практичні.

На сьогодні навчальний процес здійснюють у навчальному закладі 7 кафедр, вищу освіту отримують більше 2-х тис. студентів, у тому числі 7% – із особливими потребами, за 5-ма напрямами підготовки, а саме: "Психологія", "Соціальна робота" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"; "Здоров’я людини" – за рівнями "бакалавр", "спеціаліст", ліцензується "магістр"; "Фінанси та кредит" – за рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "Правознавство" – "молодший спеціаліст" і "бакалавр". Форми навчання – денна та заочна. Також здійснюється перепідготовка спеціалістів зі спеціальностей "Психологія" та "Соціальна робота". Слід відзначити, що саме Хмельницький інститут соціальних технологій першим в області розпочав підготовку фахівців із соціальної роботи та фізичної реабілітації.

З 2011 року вперше на Хмельниччині буде здійснюватися набір студентів на напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». Метою підготовки такого фахівця є забезпечення потреб ринку праці у спеціалістах із документознавства та організації інформаційних систем у виробничій і невиробничій сферах, на підприємствах різних галузей, у науково-дослідних інститутах, державних архівах та в інших організаціях різних форм власності.

Розгорнута робота щодо організації підготовки офіцерів запасу терміном навчання 2 роки (ІІІ-ІV курс) на базі Національної академії державної прикордонної служби України.

Зарахування студентів на перший курс здійснюється на основі конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) та вступники, які отримали повну загальну середню освіту до 2007 року, мають право на зарахування за результатами вступних іспитів в інституті.

По закінченню навчання випускники отримують диплом державного зразка. Інститут реалізує свою соціальну місію через організацію інклюзивного освітнього простору у вищій школі для студентів із особливими потребами. Крім цього об'єктом нашої уваги є абітурієнти з високим інтелектуальним потенціалом, але обмеженими фінансовими можливостями. На бюджетне відділення в державні ВНЗ потрапляють далеко не всі абітурієнти, тому з 2010-2011 навчального року в інституті відкрито безкоштовні місця в обсязі 10% від загального ліцензованого обсягу за умови повного набору груп першого курсу в межах, зазначених ліцензією.

Переважна більшість студентів із особливими потребами отримала фінансову підтримку з боку Фонду соціального захисту інвалідів, близько 30 студентів профінансувала і фінансує Хмельницька міська Рада, деякі студенти отримали фінансову підтримку від Шепетівської та Летичівської районних Рад. Але решта студентів із особливими потребами отримують пільги за рахунок бюджету інституту. Не позбавлені привілеїв і ті, хто навчаються на «відмінно». Таким студентам щосеместрово надаються знижки в оплаті за навчання. Відсоток цієї знижки можна суттєво підвищити, активно займаючись громадською роботою: ставши старостою групи, беручи участь у благодійних акціях інституту, волонтерському загоні, спортивному житті інституту.

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у конкурсі на зарахування до Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»!

 

Адреса приймальної комісії: 29009, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а

т. (0382) 70-45-16, моб. 096-399-37-00

 

 

Джерело: http://moyagazeta.com/news/a-5445.htmlчас видання: 2011

адреса видання: http://moyagazeta.com/news/a-5445.html


05/07/2011