Університет «Україна»: Інформаційно-комунікаційні технології – це ще одна мова навчання, якою має оволодіти кожен викладач

Університет «Україна»: Інформаційно-комунікаційні технології – це ще одна мова навчання, якою має оволодіти кожен викладач

21 березня, 2011

 

В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Інформаційно-комунікаційні технології навчання: стратегія розвитку й досвід упровадження». Цей захід мав на меті узагальнити напрацьований досвід, визначити нагальні завдання, накреслити перспективи комплексного та системного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах різного рівня і типу. В роботі семінару взяли участь також провідні вчені Університету «Україна».

Думками з приводу проблем, що обговорювалися на семінарі, з кореспондентом Інтернет-видання «Трибуна України» поділилися директор Інституту дистанційної освіти Університету «Україна» Олена Майборода і начальник відділу програмного забезпечення навчального процесу та технічних засобів навчання університету Олександр Калмиков.

О. Майборода: Розвиток дистанційної освіти визнано одним із ключових напрямків основних освітніх програм ЮНЕСКО. Дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. Нові обставини (збільшення попиту на освіту) і нові можливості (комп’ютеризація, нові інформаційні технології, телекомунікації тощо) дали змогу перевести навчання на відстані на якісно інший рівень – створена дистанційна освіта (навчання). Піонером застосування дистанційного навчання (ДН) став Відкритий університет Великобританії – навчальний заклад нового типу, світовий лідер у галузі дистанційної освіти. Університет «Україна» розбудовує дистанційну форму навчання насамперед для студентів із особливими потребами

О. Калмиков: Інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне навчання студентів із особливими потребами із практично здоровою молоддю. Основою здобуття вищої освіти в Україні є державні освітні стандарти, обов’язкові для всіх студентів, незалежно від стану їхнього здоров’я. Компенсувати функціональні обмеження, що впливають на якість навчання студентів із інвалідністю, можна шляхом упровадження системи супроводу їх навчання.

Супровід навчання студентів із особливими потребами здійснюється в Університеті «Україна» за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація. Технічний супровід передбачає упровадження низки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій навчання, необхідних для оптимізації сучасного навчального процесу у ВНЗ загалом, а також спеціалізованого технічного супроводу навчання студентів із інвалідністю (вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, наслідками захворювання на ДЦП тощо). Педагогічний супровід – це, власне, педагогічна майстерність викладача, у тому числі й володіння ним новітніми інформаційними технологіями навчання.

Структура комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища в Університеті «Україна» формується з кількох складових. Аудиторії в начальних корпусах обладнано сучасними технічними засобами – інтерактивними дошками, мультимедійними проекторами, що дає змогу використовувати електронні презентації під час лекційних занять. Усі інститути університету мають спеціально обладнані комп’ютерні робочі місця для студентів із особливими потребами, а саме: програму для озвучування тексту, що знаходиться на екрані монітора, принтер, сканер, навушники, мікрофон. Усі комп’ютери університету об’єднано в локальну мережу з широкосмуговим доступом до Інтернету, що дає змогу студентам комфортно користуватися інформаційними ресурсами, розташованими у всесвітній мережі.

З метою навчити викладачів використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології при підготовці і проведенні навчальних занять в університеті працює науково-методичний семінар «Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі». Силами Центру програмно-апаратного забезпечення університету була створена мультимедійна електронна бібліотека, фонди якої постійно поповнюються і налічують нині більше 2000 файлів. Доступ до фонду здійснюється з будь-якого комп’ютера, під’єднаного до Інтернету, що є дуже зручним для студентів із обмеженими можливостями у пересуванні. У фондах мультимедійної електронної бібліотеки зберігаються підручники, колекції фотографій, аудіокліпи, аудіокниги, відеозаписи лекцій тощо.

Уже кілька років поспіль Центром здійснюється трансляція відеолекцій через Інтернет для студентів територіально відокремлених структурних підрозділів (ТВСП) Університету «Україна». До читання лекцій залучаються найліпші викладачі університету, відомі фахівці: доктор техн. наук, професор Станіслав Забара, кандидат біол. наук Валентина Мовчан, кандидат пед. наук, доцент Любов Бондарєва, старший викладач Валерій Лисенко та інші. Ці лекції транслюються в режимі on-line, що дає змогу студентам спілкуватися з лектором, задавати йому запитання, отримувати на них відповіді під час самої лекції. Ця технологія також дозволяє студентам отримувати консультації викладачів у спеціально призначений час, не відходячи від свого домашнього комп’ютера.

Найближчим часом для студентів заочного відділення і студентів із особливими потребами планується організувати індивідуальні консультації з використанням програми Skype.

Ми розпочали роботу по створенню мультимедійних електронних підручників. І першою ластівкою є мультимедійний курс «Комп’ютерні мережі та Інтернет», де комплексно поєднано різні види передачі інформації: текст, графіка, відеокліпи. Також розроблено систему електронного контролю знань (тестування), глосарій. Мультимедійний підручник має зручну навігацію.

Як засвідчує практичний досвід, переваги у застосуванні новітніх технологій навчання полягають у тому, що: навчальний матеріал ліпше сприймається й легше запам’ятовується студентами; навчальний час використовується раціональніше; забезпечується індивідуальний підхід до навчання студентів різних категорій; зменшується кількість тих видів робіт, що викликають стомлюваність; створюється комфортне середовища навчання; активізується навчальна діяльність студентів; здійснюється інтенсифікація навчального процесу; створюються реальні умови для формування інформаційної компетентності майбутнього фахівця у будь-якій галузі знань.

З іншого боку цей процес є ще дуже складним. Проблеми запровадження новітніх технологій навчання у ВНЗ обумовлені, зокрема, рівнем матеріально-технічного та програмного забезпечення навчальних закладів і рівнем фахової компетентності викладачів. Нині університети потребують компетентних викладачів, які володіють не лише вузько фаховими знаннями, а й інформаційно-комунікаційними технологіями навчання.

 

Ніна ГОЛОВЧЕНКО,

Інтернет-видання «Трибуна України»

http://ukrtribune.org.ua

автор: Ніна Головченко

видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2011

адреса видання: http://ukrtribune.org.ua


05/04/2011