Вища школа політичного лідера Університету «Україна»

Вища школа політичного лідера Університету «Україна»

 

19 лютого 2011 року в Києві (вул. Львівська, 23) розпочала діяльність Вища школа політичного лідера Університету «Україна» для депутатів Київської обласної ради та депутатів місцевих рад Київської області. Перед початком занять в урочистій атмосфері відбулося підписання угоди про співробітництво між Університетом «Україна», який представляв Президент університету Петро Таланчук, та Київською обласною радою, репрезентованою її головою Олександром Качним.

Вищу школу політичного лідера Університету «Україна» створено відповідно до наказу № 72 від 17.06.2010 Президента університету Петра Таланчука. Успішна реалізація нової ініціативи Петра Михайловича, на його переконання, обумовлена об’єктивними чинниками: невисоким рівнем політичної культури українського суспільства загалом, необхідністю підготовки освіченого й свідомого фахівця в галузі політичних комунікацій, який би орієнтувався в питаннях шляхів розвитку держави в цілому, відчував проблеми регіону, де він живе і працює, проблеми громади, яка йому довіряє, був здатен знаходити виходи з кризи та об’єднувати громаду для подальшого поступу.

Петро Таланчук – постать, знана не лише в Україні, а й далеко за її межами. Обдарований учений, політик, талановитий організатор і керівник – він усе життя наполегливо працює задля добробуту людей і держави.

У перший день занять Вищої школи лідерства Президент Університету «Україна» Петро Таланчук звернувся до її слухачів із вітальним словом:

– Шановні колеги! Дозвольте мені особисто та від імені ректорату Університету «Україна» привітати Вас із початком навчання.

Переконаний, що навчатися ніколи не пізно. Колись і я, будучи вже доктором наук, академіком, був обраний народним депутатом Верховної Ради та зрозумів, що багато чого не знаю в галузі державного управління, і мусив опановувати нові знання.

Нині, коли Україна вже двадцять років фактично топчеться на місці, хоча після розпаду Радянського Союзу за експертними оцінками зарубіжних фахівців мала все для потужного старту, дивлячись на зубожіння працьовитого й талановитого українського народу, доходжу висновку про те, що нам не вистачає освіти, знань на всіх рівнях життя.

Наша ініціатива – створення Вищої школи політичного лідера – є надзвичайно актуальною. Вища школа покликана системно акумулювати науково-освітянський потенціал столичних і регіональних навчально-наукових закладів, фахівців із державного й партійного керівництва, а також можливостей Всеукраїнської асоціації політичних наук з метою підготовки спеціалістів-практиків у сфері політики, самоврядування, економіки, регіонального партійного будівництва і на цій основі – підвищити рівень політичної культури територіальних громад загалом. Передбачається загальнодоступно, на основі традиційних і дистаційних форм навчання допомогти слухачам в оволодінні професійними знаннями, реалізації особистісного й організаторського потенціалів, формуванні нової регіональної еліти.

Університет «Україна», на основі якого функціонуватиме Школа лідерства, – особливий. Тут в інтегрованому навчальному середовищі разом із практично здоровими студентами навчаються студенти з інвалідністю. Нині контингент таких людей у нашому університеті складає 8%, тоді як в інших навчальних закладах України в цілому близько 4%. Гуманна атмосфера, створена для навчання людей із особливими потребами, сприяє вихованню низки морально-етичних цінностей у студентів університету в цілому, формує особливу ауру нашого ВНЗ загалом.

Але ця місія Університету «Україна» не єдина. Під дахом Університету «Україна» об’єднано десятки наукових напрямів і спеціальностей, нині навчання в Університеті здійснюється за 45 освітніми програмами різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. За роки діяльності в університеті захищено понад 50 докторських і 250 кандидатських дисертацій. Створено Спеціалізовані ради по захисту дисертацій із юридичних та економічних спеціальностей аспірантури.

До організації навчання у Вищій школі політичного лідера долучаються провідні науковці університету: професор, доктор наук з державного управління Василь Куйбіда, професор, доктор економічних наук Микола Мних, професор, доктор політичних наук Валерій Бебик та ін.

Бажаю слухачам школи здобути корисні знання та використати їх на благо України.

Голова Київської обласної ради Олександр Качний у своєму зверненні до слухачів школи зазначив:

– Варто насамперед щиро подякувати Петрові Таланчуку за створення школи, метою якої є надання обіцянкам обраних депутатів фахового рівня, адже освічені спеціалісти необхідні для всіх напрямків діяльності депутатів обласних та місцевих рад.

Закон України «Про вибори народних депутатів», Рада регіонів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України ставлять завдання вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, стану соціально-економічного розвитку регіонів та вироблення за його результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики, напрямів, стратегії та механізмів забезпечення сталого розвитку регіонів, системних реформ у цій сфері; сприяння взаємодії та активізації співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань удосконалення державного будівництва тощо.

Реалізації цих завдань покликана сприяти і програма навчання у Вищій школі політичного лідера. Якщо її слухачі напрацюють певні пропозиції щодо реформування місцевого самоврядування, як керівник Київської обласної ради готовий вислухати, акумулювати, шляхом публікацій сприяти публічному обговоренню та популяризації сформульованих ідей, сприяти втіленню їх у життя.

Адже саме розвиток місцевого самоврядування спричиняє розбудову в Україні справжніх демократичних процесів.

Програму «Практична політика», розраховану на 6 місяців занять, презентував заступник директора Вищої школи політичного лідера Анатолій Тищенко:

– Програма «Практична політика» призначена для депутатів місцевих органів самоврядування, сільських, селищних, міських голів, активістів осередків політичних партій і громадських організацій, а також кандидатів у депутати. Заняття за цією програмою вже розпочато в регіональних центрах школи Херсонської та Закарпатської областей; вона складається із 10 навчальних дисциплін («Регіональна економіка та інвестиційні можливості», «Юридичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування», «Українська мова в діловому спілкуванні» та ін.) Методичний аспект навчання передбачає забезпечення слухачів повним пакетом (кейсом) друкованих та електронних підручників і посібників, 134 години аудиторних занять: класичні лекції, веб-лекції, семінарські, практичні заняття, тренінги, круглі столи тощо.

До викладання у школі залучаються не лише класичні науковці, а й практики в галузі політики, регіональної економіки, місцевих органів влади: Ігор Марієн, голова комітету конституційно-правового контролю України; Володимир Цибулько, перекладач, політичний діяч, народний депутат України IV скликання; Євгенія Шевчук, депутат Київської обласної ради VI скликання та ін.

За умови якісного засвоєння знань, набуття практичних навичок та успішного складання випускного тесту слухачам видається Сертифікат спеціаліста з практичної політики, що відповідає статусу університетських державних документів про освіту та дає змогу його власнику претендувати на вищі посади в органах місцевого самоврядування.

Перше заняття на тему «Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України» в інтерактивному режимі із застосуванням електронної презентації провів Петро Ворона, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України, депутат Полтавської обласної ради ІV, V, VI скликань.

Жваве обговорення серед слухачів викликали питання взаємодії державної влади та місцевого самоврядування, становище жінки, вільна економіка, демократичні вибори, захищеність та рівень життя громадян як реальні чинники демократизації суспільства, досвід самоврядування Росії, Польщі, Франції, Ізраїлю та інших країн; проблема успішного реформування. У дискусії слухачі дійшли висновку про те, що для забезпечення подальшого прогресу українського суспільства потрібно невідкладно реформувати місцеве самоврядування, використати його можливості на благо українського народу.

Наступна лекція, яку прочитав Микола Мних, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, директор Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна», була присвячена розгляду питання «Місцеві бюджети і фінанси в бюджетній системі України».

Витлумачивши основні поняття і категорії до теми, здійснивши детальний аналіз адміністративно-територіального устрою держави та чисельності постійного міського та сільського населення України, Микола Володимирович детально пояснив структуру бюджету як форму створення і використання фонду державних коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій, які покладено на державу й місцеве самоврядування, та джерела формування його.

Контингент слухачів Вищої школи політичного лідера Університету «Україна», що працюватиме щосуботи з 19 лютого до 25 липня 2011року, схарактеризувала керівник навчально-методичного відділу Інна Довбіус:

– Двадцять шість слухачів нашої школи представляють Київську обласну раду, Переяслав-Хмельницьку, Кагарлицьку, Вишгородську, Згурівську районні ради, Обухівську, Бучанську міські ради, громадські об’єднання тощо. Всі учасники навчального процесу мають одну чи дві (найчастіше це економічна та юридична) вищі освіти, окремі з них мають наукові ступені. Спектр їхньої діяльності обумовлений статусом депутата певного рівня, помічника депутата, керуючого справами чи голови певної комісії. Навчальні програми Вищої школи політичного лідера укладені з урахуванням усіх зазначених чинників.

Першими враженнями про навчання у школі поділилися окремі її слухачі:

Наталя Камянецька, депутат Згурівської РДА Київської області: Перші враження від занять у Вищій школі політичного лідера позитивні не тільки у мене, а, здається, у всіх слухачів. Це дуже актуальний і важливий проект. Я маю дві вищі освіти з агрономії та економіки, однак мій депутатський стаж складає менше року. Через те мені цікаво було слухати лекцію пана Ворони про структуру та світовий досвід самоврядування. А Миколу Володимировича Мниха ми з нетерпінням очікуватимемо на наступних заняттях, бо питання практичного вирішення фінансування на місцях є надзвичайно важливим.

Віктор Луценко, помічник-консультант депутата Вишгородської районної ради: Загалом враження позитивні, хотілося б, щоб вони не змінилися до кінця занять. Ввідні лекційні матеріали з обох дисциплін мали дещо загальний, оглядовий характер, хотілося б, щоб надалі йшлося про конкретніші, життєво необхідні в роботі депутата речі. Мені імпонує така методика викладання: застосування лектором електронної презентації, обговорення проблемних питань під час лекції, забезпечення курсу навчальними друкованими та електронними посібниками. Після кількох тижнів занять можна буде прокоментувати ці речі глибше.

 

Ніна Головченко

автор: Ніна Головченко

час видання: 2011


04/03/2011