Розвиток кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна»

Розвиток кафедри психології

Рівненського інституту Університету «Україна»

 

Протягом усіх років роботи на кафедрі психології систематично вдосконалюється організація навчального процесу. Здійснено перехід на нові навчальні робочі плани, які розроблені на основі нових освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм, впроваджено кредитно-модульну систему оцінки знань студентів.

Кафедра активно співпрацює з українськими та зарубіжними закладами освіти і науки. Укладені договори про творчу науково-технічну співпрацю між кафедрою та Рівненським автотранспортним технікумом, Українським національним університетом водного господарства та природокористування, з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Дубенським медичним коледжем. Договорами передбачено обмін професорсько-викладацьким складом, студентами, науково-методичною літературою, новітніми технологіями навчання.

Вирішальна роль у підготовці студентів до самостійної трудової діяльності безпосередньо відводиться викладачам. Вони допомагають оволодіти необхідними знаннями та практичними навичками для кращої адаптації до умов виробництва. Для цього проводяться тематичні конкурси професійної майстерності серед студентів.

Матеріально-технічна база постійно поновлюється. Викладачі кафедри докладають багато зусиль щодо покращення навчально-методичного забезпечення лабораторних занять та науково-дослідної роботи, враховуючи особливості контингенту студентів.

При кафедрі психології функціонує психологічний консультативний центр з метою підвищення якості освітніх послуг. Завданням консультативного центру є надання індивідуальних та групових консультацій, здійснення корекційних заходів з тими, хто звернувся за психологічною допомогою. Проведення консультацій та лекторіїв може здійснюватися за допомогою спеціально розроблених індивідуальних і групових програм із урахуванням інтересів та побажань клієнтів.

З 2010 року на базі психофізіологічної лабораторії проводяться психофізіологічні дослідження ВНД із використанням уніфікованих приладів. Певний напрямок робіт виконується за допомогою комп’ютерних програм. Наукові дослідження лабораторії ведуться у напрямку вивчення механізмів формування і корекції психофізіологічних станів організму людини в нормі та при функціональному перенапруженні.

З 2005 року при кафедрі психології функціонує „школа тренерської майстерності” за напрямками:

- „Тренер навчально-освітніх тренінгів” - з сертифікацією на право проведення навчально-освітніх тренінгів,

- „Групове психологічне консультування в тренінгу” - з сертифікацією на право проведення консультативних груп,

- „Розвиток комунікативної компетенції”.

Навчання проводиться у формі тренінгових груп. Після проходження 90-годинних курсів школи тренерської майстерності видається сертифікат про право проведення навчально-освітніх тренінгів. Щорічно на кафедрі психології проводяться семінари-тренінги, присвячені Дню інваліда, Дню психолога, Дню науки.

Тренерами центру практичної психології при соціально-психологічній службі РІ ВНЗ ВМУРоЛ „Україна” Назаревич В.В., к. психол. н., завідувачем кафедри психології Ставицькою О.Г., к. психол. н., деканом Соціально-психологічного факультету було проведено семінар-тренінг на тему „Арт-терапевтичні форми та методи роботи з дітьми, підлітками та сім'ями”.

Метою даного тренінгу було: ознайомлення слухачів із різноманітними можливостями арт-терапії в роботі з дітьми, підлітками та сім'ями, оволодіння арт-терапевтичними техніками та прийомами роботи.

У програмі семінару-тренінгу проводився огляд сучасних підходів до використання арт-терапії у медичних та освітніх установах, ознайомлення з основними методами арт-терапії (ізотерапія, піскова терапія, ігрова терапія, казкотерапія, робота з глиною, ґудзикотерапія, музикотерапія, кольоротерапія), визначені основні шляхи діагностики та корекції засобами арт-терапевтичного впливу дітей та дорослих.

Також навчальні тренери Центру практичної психології провели тренінг на тему „АРТ- мандали як форма роботи практичного психолога”, який відбудбувся 2 грудня 2010 року.

У програмі семінару-тренінгу були розглядені символіка і терапевтичні можливості мандали, можливості арт-терапії у проясненні екзистенціальної ситуації клієнта, діагностика за допомогою мандали рівня розвитку «Я», техніки виготовлення і роботи з мандалами: мандали-малюнки, мандали-насипи, мандали-інсталяції, робота з готовими мандалами, використання схематичних заготовок у роботі, власна мандала клієнта: робота з його емоційним станом. Учасники семінару мали можливість попрацювати з власними мандалами.

21.01.2011 року відбудеться семінар-тренінг на тему „Робота психолога з образами фей та чарівників у казко-терапії”.

У програмі семінару-тренінгу учасники мають змогу ознайомитися з образом чарівника, символікою і терапевтичними можливостями роботи з образом чарівника, можливостями арт-терапії у проясненні екзистенціальної ситуації клієнта через моделювання архетипічних ситуацій, діагностикою за допомогою моделювання образу „феї”, роботи з архетипічним проявом мрій – казка моделювання „Чарівний пилок феї”.

10.02.2011 року відбудеться семінар-тренінг на тему «Техніка монотипії в роботі арт-психолога». У програмі семінару-тренінгу передбачено огляд сучасних підходів до використання методу монотипії, методу монотипії в арт-терапії, монотипії з використання природних матеріалів, інтерпретації створених малюнків, інтерпретації кольорів у рамках психоаналітичного підходу, основних шляхів діагностики та корекції засобами технік монотипії при роботі психолога з дітьми та дорослими.

24-25 березня 2011 року на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Факультет психології) відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів, магістрантів та студентів на тему: «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація особистості».

Всіх, хто прагне до самопізнання і творчої реалізації, фахівців, орієнтованих на розвиток інноваційних технологій у психології та психотерапії, студентів, які прагнуть до розвитку своїх особистих і професійних якостей, до освоєння нових технологій і психологічних практик, усіх, кого цікавить розвиток свого психологічного та духовного потенціалу, кафедра психології запрошує взяти участь у «Психологічному фестивалі на Світязі».

Весняний «Психологічний фестиваль на Світязі» відбудеться 24-25 травня 2011 року на оздоровчій базі Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

На кафедрі за період її становлення сформований висококваліфікований колектив науковців, об’єднаний спільними науковими інтересами.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере активну участь у конференціях, що організовуються як на базі університету та інших наукових закладів, так і поза межами України. Студенти спеціальності «Психологія» у конкурсах на кращу студентську наукову роботу завойовують призові місця, що є свідченням доброї фахової підготовки майбутніх спеціалістів.

Усі розробки науковців кафедри активно використовуються у навчальному процесі. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням науково-педагогічного рівня, проходячи стажування при науково-дослідних інститутах, наукових лабораторіях та кафедрах вищих навчальних закладів України.

видання: Сайт Рівненського інституту, час видання: 2011

адреса видання: http://www.univerua.rv.ua/


10/01/2011