Науково-методичний семінар "Впровадження Болонської системи навчання у вищій школі"

Науково-методичний семінар

"Впровадження Болонської системи навчання у вищій школі"

 

16 січня 2010 року у Карпатському інституті підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» відбувся науково-методичний семінар "Впровадження Болонської системи навчання у вищій школі"

 

Семінар відкрила Дворнікова Н.С., ректор Карпатського інституту підприємництва, кандидат педагогічних наук, яка наголосила на тому, що проведення науково-методичного семінару є дуже важливим, оскільки допоможе проаналізувати сучасні напрями розвитку Болонської системи, вказати на основні помилки та недоліки в оцінюванні студентів.

З доповідями виступили:

1. Чикут В.Й., проректор з методичної роботи, кандидат філологічних наук - «Методичні засади впровадження кредитно-модульної системи у вищу освіту України».

2. Козак В.М., проректор з наукової роботи, кандидат технічних наук - «Методика рецензування лекцій та практичних занять».

3. Ньорба С.І., проректор з навчально-виховної роботи - «Стан та перспективи впровадження Болонського процесу в Карпатському інституті підприємництва Університету «Україна».

4. Рокосовик Н.В., ст. викладач кафедри перекладу - «Теоретико-практичні аспекти впровадження самостійної роботи студентів згідно Болонської системи навчання у вищій школі».

5. Волощук Н.Ю., ст. викладач кафедри економіки та підприємництва - «Економічна освіта у вищій школі та рівень її відповідності світовим стандартам».

6. Волошин В.В., ст. викладач кафедри менеджменту - «Перспективи розвитку Болонської системи та її вплив на якість навчання».

7. Литко К.І., асистент кафедри гуманітарних та суспільних наук - «За і проти Болонського процесу».

При обговоренні учасники семінару висловили думку, що незважаючи на труднощі, кредитно-модульна система організації навчального процесу наповнена великим позитивним потенціалом, оскільки відкриває студентам можливість інтегруватися до європейської та світової систем навчання.

За результатами роботи семінару складено проект методичних рекомендацій щодо оптимізації роботи по впровадженню кредитно-модульної системи навчання в інституті.

 

За матеріалами сайту Карпатського інституту підприємництва http://kip.uz.ua/

видання: За матеріалами сайту Карпатського інституту підприємництва, час видання: 2010

адреса видання: http://kipi.uz.ua/


27/03/2010