Круглий стіл "Педагогічні умови удосконалення підготовки фахівців за напрямом підготовки «Здоров’я людини», спеціальність «Фізична реабілітація»

КРУГЛИЙ СТІЛ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ за напрямом підготовки «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», спеціальність «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

 

25 лютого 2010 р. в Хмельницькому інституті соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» проходило засідання круглого столу на тему: «Педагогічні умови вдосконалення підготовки фахівців напряму підготовки «Здоров’я людини», спеціальності «Фізична реабілітація».

Мета круглого столу полягала в обговоренні організаційно-методичних, навчальних, наукових засад якісної підготовки фахівців напряму підготовки «Здоров’я людини», спеціальності  «Фізична реабілітація», обміні досвідом  провідних установ у сфері побудови освітніх стратегій.

У роботі круглого столу взяли участь провідні науковці у даній галузі: Мурза Віталій Петрович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації  Хмельницького інституту соціальних технологій, Галімов Анатолій Володимирович, д.п.н, професор, проректор з наукової роботи Хмельницького інституту соціальних технологій, Фесенко Віталій Павлович, к.мед.н., професор, завідувач центру соціально-педагогічної реабілітації, Карапазюк Василь Миколайович, керуючий обласним відділенням фонду соціального захисту інвалідів та інші.

Відкриття засідання круглого столу розпочав ректор Хмельницького інституту соціальних технологій кандидат педагогічних наук, доцент Чайковський Михайло Євгенович. Щорічне проведення на кафедрі фізичної реабілітації такого важливого і наукового заходу є надзвичайно актуальною справою  в  плані пошуку шляхів підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців напряму підготовки «Здоров′я людини», спеціальності «Фізична реабілітація».

Варто зазначити, що кафедра фізичної реабілітації функціонує з моменту відкриття нашого навчального закладу і за своїми здобутками може з повним правом претендувати на авангардну роль в Хмельницькому регіоні у підготовці фахівців за кваліфікаційним рівнем бакалавра і спеціаліста з здоров’я людини та фізичної реабілітації. Маючи потужний кадровий потенціал кафедра здобула право на підготовку магістрів з фізичної реабілітації і готується до впровадження системи післядипломної підготовки фахівців з фізичної реабілітації.

Під час роботи круглого столу були розглянуті та обговорені проблеми, що стосуються особливостей професійної підготовки фахівців напряму підготовки «Здоров′я людини», спеціальності «Фізична реабілітація», головних принципи підготовки фахівців, питання соціальної підтримки  студентів з особливими потребами в процесі фахової підготовки, питання  стандартизації підготовки фахівців в  умовах євроінтеграції.

Учасники наукового заходу, які представляли такі відомі в Україні навчальні заклади як:  Кіровоградський інститут розвитку людини, Луцький інститут розвитку людини, Кам′янець-Подільський Національний університет ім. Огієнко, Вінницький національний медичний університет ім М.І. Пирогова та провідних установ у сфері побудови та фінансування освітніх стратегій, підбору форм і методів навчальної, виховної та наукової діяльності, обмінялися досвідом підготовки фахівців напряму підготовки «Здоров′я людини», спеціальності «Фізична реабілітація».

Підводячи підсумки семінару, його учасники дійшли висновку, що мета круглого столу досягнута, питання, що були розглянуті сприяли підбору ефективних засад підготовки фахівців даного напряму підготовки.

час видання: 2010


26/03/2010