Прометей очами студентів

ПРОМЕТЕЙ ОЧАМИ СТУДЕНТІВ

 

Автором статті було проведено соціологічне опитування на тему «Прометей очима студентів Відкритого міжнародного університету «Україна» на факультеті філології та масових комунікацій навчального закладу. Юнакам і Дівчатам було запропоновано відповісти на чотири запитання (на три питання було надано варіанти відповідей, на четверте люди відповідали згідно зі своїми переконаннями, вподобаннями).

В опитуванні взяли участь 100 студентів факультету філології та масових комунікацій із різних спеціальностей (відсоткове співвідношення: українська мова і література - 15%; видавнича справа та редагування - 18%; діловодство - 22%; переклад - 44% ) та різних курсів (відсоткове співвідношення: І курс - 26%; II курс - 67%; III курс - 3%; ІVкурс - 3%).

Результати опитування

Питання 1: «Чи відомо Вам, хто такий Прометей і в чому зміст його вчинку?» Варіанти відповідей: а) так; б) ні; в) більш-менш. Більша частина респондентів (91%) мали уявлення про предмет опитування; 7% - знали про це приблизно.

Питання 2: На Вашу думку те, що Прометей вкрав огонь у Зевса і дав його людям - це: а) подвиг; б) злочин; в) неможливо сказати однозначно. Більша частина респондентів (знову ж таки 90%) вважає Прометея героєм, оскільки вчинок його є справжнім подвигом. І хоча Прометей вкрав цей вогонь, тобто здійснив крадіжку, жоден не вибрав варіант «злочин». Можливо, певну роль тут грає той стереотип, що Прометей є винятково позитивним персонажем, що людям він приніс тільки добро.

Питання 3: Як Ви вважаєте, чи є образ Прометея актуальним сьогодні у світлі останніх подій? Варіанти відповідей: а) так; б) ні; в) складно сказати. Більше половини респондентів (54%) вважають, що сьогодні образ Прометея є актуальним у зв'язку з «помаранчевою» революцією, хоча 12% з цим не згодні.

Питання 4: «Кого зі своїх сучасників або що Ви б назвали Прометеем?». Було багато відповідей, які набрали по одному відсотку. Це: «я сам», В. Литвин, Ю. Тимошенко, любов, УНА-УНСО, студенти, творчі люди, В. Янукович.

На жаль, не зважаючи на те, що у формулярах зазначалося прохання поставитися до опитування серйозно, 4% опитуваних це проігнорували.

Отже, висновки, які можна зробити на основі проведеного опитування, наступні:

- більшості респондентів відомий образ Прометея, а отже його вчинок;

- жоден респондент не вважає, що діяння Прометея є злочином, а навпаки. Хоча 10% вважають, що тут не може бути однозначності;

- трохи більше половини респондентів (54%) вважають, що сьогодні образ Прометея є актуальним, 34% вважають, що відповісти на це питання досить складно, 12% вважають, що він зовсім не актуальний. Один із респондентів зазначив, що «героїзм такого роду не актуальний»;

- у світлі останніх подій є не дивним, що досить часто при відповіді на четверте запитання називали політиків. Багато хто вважає В. Ющенка своїм Прометеєм.

Ким же є насправді Прометей у грецькій міфології, які його «родинні» зв'язки з іншими олімпійськими божествами? Його ім'я є досить символічним, оскільки воно означає: «передбачливий», «мислячий наперед». Були розглянуті різні інтерпретації вчинку Прометея у різних міфах та переказах. Можемо сказати, що не завжди Прометея показували як покараного винятково за любов до людей (як у «Прометеї закутому» Есхіла). Наприклад, у Гесіода він хитро обманув Зевса. Тобто його покарано за обман. Взагалі в античні часи існувала традиція засудливо зображувати Прометея. Можливо, це пов'язано з глибокою вірою в олімпійських богів, а надто Зевса. Тому ошуканця верховного бога потрібно було покарати.

Однак, цей образ мав величезний вплив уже в ті часи. На честь Прометея організовували пробіги зі смолоскипами, зображували його на вазах, був навіть жертовник Прометею... Але найбільше на подальший розвиток культури вплинув саме есхілівський Прометей. Саме тут він зображується як основоположник людської творчості, постає як могутня та горда особистість. Особливо ці риси виділяються на тлі інших дійових осіб трагедії. Але водночас він не позбавлений чисто людських рис. Несподіваним у цій трагедії є також образ самого Зевса. Есхіл наділяє його жорстокістю і ворожістю до роду людського. Це дуже не типово для тих часів і навіть для самого Есхіла, який зазвичай змальовував Зевса справедливим захисником людства. Але, можливо, ця трагедія є ніби передісторією традиційного зображення Зевса більш піднесеним чином.

Есхілу вдалося створити образ, який надихнув багатьох письменників різних епох на створення «власних Прометеїв». Кожен із них додавав до цього образу щось своє, а інколи взагалі трансформував його образ повністю. Це дуже цікава сторінка в історії Прометея. Взяти хоча б зміни образу в таких письменників, як Фр. Кафка (притча «Прометей»), К. Чапек (новела «Кара Прометеєві»), Т.Г. Шевченко (поема «Кавказ»), Л. Українка (вірші «Кассандра» та «В катакомбах»), Й.В. Гете («Прометей»).

Франц Кафка у своїй невеликій притчі «Прометей» дуже майстерно, в дусі експресіонізму, викриває споживацьку природу душі людини. Він вказує на те, що вона не може бути до кінця вдячною комусь іншому, вона не спроможна поціновувати когось відповідно до обсягу подвигів, діянь. Людині притаманно забувати не все, а надто хороше.

У Карела Чапека в новелі «Кара Прометеєві» сатирично (що є дуже несподіваним у поєднанні з образом Прометея, але в умовах фашистської влади доречним) зображується суд над Прометеем, якого звинувачують у нарузі над святощами, у зухвалості, у легковажності тощо. Дуже несподіваним є те, що сам Прометей відкрив вогонь представникам нижчої "касти" - тобто, можна сказати, що в основі новели лежить синтез міфу про Прометея та засад ідеології фашизму.

У Тараса Шевченка в поемі «Кавказ» Прометей постає символом сили, могутності та нескореності українського народу, а орел - символом двоголового орла самодержавства. Ця поема є голосним протестом проти соціального й національного поневолення.

У Лесі Українки в пізніших творах постає образ романтичного символу благородства, яке не знає компромісів та є незаплямованим. Прометею Лесі Українки притаманний бунт, але він пов'язаний із вірою й самопожертвою, її герой - це могутній борець, людина непохитного характеру. Вона наголошує на величі страждань і непокори.

Йоганн Вольфганг Гете неодноразово звертався до безсмертного образу. Прометей - бунтівник, він не страждалець, а вільний творець. Хоча творчість _ синонім великої скорботи. Людство представляється тут слабким, неспроможним на боротьбу. Гетевський Прометей не визнає абсолютної і нескінечної влади богів, бо знає, що вона, як і все у світі, залежить від влади долі і часу. За словами К. Юнга, Прометей є екстравертом, оскільки його дії спрямовані у зовнішнє середовище. Цей образ являє собою протест проти феодальної тиранії.

Отже кожна епоха надавала образу Прометея щось своє, притаманне тільки їй. Письменники відображали в цьому образі своє ставлення до певних подій, умов, в яких вони жили. Зокрема, акцентували увагу або додавали Прометею тих рис, які були актуальні на той момент - актуалізували образ.

Тож, на мій погляд, дуже добре, що юнаки і дівчата - мої співвітчизники і сучасники - по-новому, із притаманною їм відвертістю та щирістю розкрили своє ставлення до справді титанічного образу, зробили його співзвучним нашій епосі.

 

Вікторія БІЛЯК,

студентка II курсу

(спеціальність «Переклад»),

Газета «Університет «Україна», 4-5, 2005

автор: Вікторія Біляк, студентка II курсу (спеціальність «Переклад»)

видання: Газета «Університет «Україна», № 4-5, 2005, час видання: 2005


24/02/2010