Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методологія

Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методологія

автор: Бебик B.М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету "Україна", голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

видання: "Інформація і право", № 2(2) / 2011, час видання: 2011

адреса видання: upload/publikatsii/nauka/pdf_2012/2/Socialno_comunikaciyna_prakseologiya.pdf


28/09/2012