Про перспективи фінансових результатів сільського, лісового господарства та мисливства України на короткостроковий період

Про перспективи фінансових результатів сільського, лісового господарства та мисливства України на короткостроковий період

 

Антонюк В.В., доцент

ВСЕІ Університету «Україна»

 

УДК 332.146:330.332

 

Господарська діяльність стане ефективною коли здійснюватиметься згідно перспективного раціонального плану, основою якого є  передбачення прибуткового кінцевого результату. Теоретичне обґрунтування перспективних фінансових результатів до оподаткування на короткостроковий період здійснюється на основі офіційної статистичної інформації [1] та наукової методології планування. Презентація результатів дослідження, що  пройшли етапи підготовчого періоду і розробки узагальнена в наступному.

В умовах кризи група галузей, зведених в секцію сільське і лісове господарство та мисливство (секція A) стабільно отримували прибуток. Його частка в прибутку як виробничих галузей так і цілого народного господарства зростала і в 2010 році склала відповідно 30,4 і 18,0 %. Цьогорічний ефект сільського, лісового господарства та мисливства (секції А) є максимальним за останні п’ять років. Отримано 11,4 млрд. грн. прибутку. Рівень попереднього року перевищено в понад 1,4 рази. Стабільність прибутковості в 2007-2010 рр. досягає 76,5 %. Середньорічний темп приросту прибутку до оподаткування за 2009-2010 рр. становить 37,2 %. Збереження таких середньорічних темпів приросту прибутку є бажаним, адже обумовлює значну інвестиційну привабливість за умови помірної ризикованості на рівні 23,5 %. Отже, це дає підставу стверджувати, що галузі продовжать фазу стабільного розширеного розвитку. Тому  моделюємо результати господарювання в короткостроковій перспективі на основі нанесення середньорічного темпу приросту прибутку на його середньорічний обсяг 2009-2010 рр. Це дає математично обґрунтовану підставу передбачити, що в 2011р. і 2012 р. обсяг прибутку досягне відповідно 13,3 і 18,2 млрд. грн., тобто в порівнянні з звітним роком зросте на 16,8 %. Основними факторами зростання прибутку є збільшення  кількості прибуткових підприємств та обсягу прибутку на одне підприємство на фоні зменшення кількості збиткових підприємств та їх збитків.

В умовах кризи 2009-2010 pp. прибуткові підприємства отримували 14,1-14.2 млрд. грн. прибутку, що значно більше ніж в попередні роки. Рівень стабільності загального обсягу прибутку в 2009-2010 складає 99,4 % проти 89,0 % в 2007-2008 рр. Водночас при зростанні абсолютних розмірів прибутку темпи приросту прибутку уповільнилися з 24,8 % в 2008 р. до 18,8 % в 2009 р. з одночасним збільшенням значення одного процента приросту. В 2010 р. на фоні зростання абсолютного розміру прибутку відмітилось падіння темпів приросту прибутку на 1,1 %. Водночас наявна різна направленість ланцюгових темпів приросту і значень 1 % абсолютних приростів дає підставу встановлювати  появу сприятливих умов розвитку. Збереження середньорічного темпу приросту за 2009-2010 р. в наступних 2011-2012 забезпечить отримання 15,4-16,7 млрд. грн. прибутку.

Як і в попередні роки так і в перспективі передбачається наявність неоднорідності фінансових результатів господарської діяльності. В 2006-2010 рр. середньорічний рівень частки прибуткових підприємств становить 76,3% при її найменшому значені 68,4 % 2006 р. і найбільшому – 84,0 % в 2010 р. Так як середньоквадратичне відхилення частки прибуткових підприємств оцінено в 5,5%  то це дає підставу визначити довірчий інтервал частки прибуткових підприємств в діапазоні від 68,1 до 79,1 %. Отже, частка прибуткових підприємств  вийшла за межу верхнього вищевказаного інтервалу, що дає підставу констатувати факт покращення економічних відносин в галузі. За аналогією для умов, коли середньорічний темп приросту частки прибуткових підприємств становить 5,2 %, моделюємо зміну частки прибуткових підприємств в короткостроковій перспективі на основі нанесення середньорічного темпу приросту даної частки на її середньорічний п’ятирічний рівень. Згідно статистичних закономірностей збільшення середньорічної частки передбачається на 1,1 %. Отже, в перспективі вона становитиме 77,4 %. На основі середньоквадратичного відхилення сформуємо перспективний довірчий інтервал частки прибуткових підприємств в загальній їх кількості від 71,9 до 82,9  %. Звідси, головна задача найближчих років для органів управління коректувати управлінські рішення так, щоб зберегти і закріпити закономірності,  що обумовлюють зростання частки прибуткових підприємств.

Водночас в майбутньому залишаться збиткові підприємства.  Збиток від їх діяльності оцінюється в 1,3 – 2,5 млрд. грн. Так як в 2006-2010 роках середньорічний темп зміни частки збиткових підприємств становив 84,6 % а її величина 20,9 %, то за умов збереження цих закономірностей в перспективі вона становитиме від 12,2 % до 23,2 %. Згідно перспективних розрахунків частка збиткових підприємств вписується в  діапазон частки збиткових підприємств. Тому слід приймати такі рішення, щоб частка збиткових підприємств утримувалася біля найменшої границі інтервалу частки  збиткових підприємств.

Це є підставою стверджувати, що  вищевказані параметри є орієнтирами на продовження періоду стабільного та стійкого розширеного розвитку сільського, лісового господарства та мисливства.

 

Література

1. Фінансові результати від звичайної діяльності підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2010 рік (попередні дані). Ресурс доступу: http://ukrstat.gov.ua/ Дата останньої модифікації: 16/02/2011.


автор: Антонюк В.В., Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

час видання: 2012


13/04/2012