Оцінка вторинної профілактики після перенесеного інфаркту міокарда та ішемічного інсульту

Оцінка вторинної профілактики після перенесеного інфаркту міокарда та ішемічного інсульту

 

А.В. Ягенський, Н.О. Бєлікова, А.М. Сітовський, С.Я. Індика, І.М. Січкарук, Н.Д. Сидор

 

Луцька міська клінічна лікарня;

Луцький інститут розвитку людини УніверситетуУкраїна

 

Хворі, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ) чи інсульт, мають високий ризик смерті та розвитку повторних ішемічних подій. Доведено, що комплексний профілактичний підхід дозволяє зменшити цей ризик. З іншого боку, відомо, що не в усіх хворих вторинна профілактика проводиться належним чином.

Дослідження є частиною міжнародного проекту ASCAP (Assessment of Secondary Cardiovascular Prevention), метою якого є порівняння вторинної профілактики після ІМ та ішемічного інсульту в декількох центрах Східної Європи (Луцьк, Гдиня (Польща), Санкт-Петербург, Кишинів). У Луцьку з 2229 хворих, які проходили стаціонарне лікування у 2000–2005 рр. (1317 – з приводу ішемічного інсульту, 912 – з приводу ІМ), були рандомізовані 700 пацієнтів (з ІМ – 350, з інсультом – 350). З урахуванням хворих, які померли та не змогли з різних причин взяти участь, було включено 560 хворих. Дослідження складалось з двох етапів. На першому етапі в домашніх умовах проводилось анкетування, вимірювання артеріального тиску (АТ) та антропометричних параметрів, після чого хворі запрошувались до дослідницького центру, де їм проводились лабораторні (ліпідограма, глюкоза, С-реактивний білок) та інструментальні (ЕКГ, варіабельність ритму, дисперсія інтервалу Q-T, швидкість поширення пульсової хвилі) обстеження. Оцінка вторинної профілактики проводилась за рівнем контролю факторів ризику, якістю медикаментозного та немедикаментозного лікування.

З 560 хворих (середній вік (62,3±10,0) року), залучених у дослідження, 317 перенесли ІМ, 243 – ішемічний інсульт, з них у 60 відзначали і інфаркт, і інсульт. Підвищений АТ на момент обстеження (140/90 мм рт. ст. і більше) був виявлений у 395 (70,5 %) хворих, 81,7 % хворих мали надлишкову вагу, 44,8 % – ожиріння, курили 99 хворих (91 чоловік і 8 жінок). У 78 хворих був раніше діагностований цукровий діабет, ще у 19 хворих без діабету в анамнезі було виявлене підвищення рівня глюкози понад 7 ммоль/л. Середній рівень загального холестерину становив (5,43±1,64) ммоль/л, ліпопротеїдів низької щільності – (3,79±1,15) ммоль/л, що значно вище цільових рівнів. Рівень ліпопротеїдів високої щільності становив (1,31±0,45) ммоль/л, тригліцеридів – (1,68±1,19) ммоль/л. На момент обстеження лікування на постійній основі отримували 476 (87 %) хворих. Однак аналіз лікування виявив, що лише 44,4 % хворих приймали аспірин, 54,1 % – інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту, 39,3 % – адреноблокатори, 6,9 % – статини.

Отже, вторинна профілактика у хворих, які перенесли ІМ чи ішемічний інсульт, має неналежний рівень і потребує активного втручання для комплексної корекції основних факторів ризику.

автор: А.В. Ягенський, Н.О. Бєлікова, А.М. Сітовський, С.Я. Індика, І.М. Січкарук, Н.Д. Сидор, Луцька міська клінічна лікарня; Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

час видання: 2012


12/04/2012