Організація та розвиток радіоекологічного комплексу в умовах транскордонного співробітництва

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Тетяна Пішеніна

д. екон. та мен., професор,  

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ 

 

У сучасний період виникає гостра необхідність створення механізму регулювання міжрегіональних зв’язків, що направлені в першу чергу на стимулювання міжнаціональних комунікацій, прикордонного співробітництва у економічній, науковій, культурній, освітній сферах, що значно сприяє головному загальноєвропейському процесу.

Це особливо стосується формування та розвитку радіоекологічного комплексу, який є складовою економічного та наукового напрямків.

До факторів впливу на формування економічної інтеграції у першу чергу відносяться адекватна політика розвитку радіоекологічного комплексу держави, практична регуляторна діяльність у галузі економічної безпеки, транспортної системи та системи зв’язку.

Інформаційна діяльність, іноземні інвестиції у радіоекологічний комплекс допомагають компаніям значно збільшити ефективність діяльності за рахунок спеціалізації, зростання масштабів виробництва та встановлення довгострокових зв’язків. У той же час регіональна інтеграція радіоекологічного комплексу допомагає вирішувати значні проблемні питання на міждержавному рівні.

Процес економічної інтеграції радіоекологічного комплексу обумовлюється ринковими факторами. Він забезпечує сталість транскордонних зв’язків, розширення інвестиційної діяльності, впровадження нових технологій та контролювання над ними. У більшості наукових дослідженнях прослідковується тенденція до розгляду транскордонного співробітництва як різновиду міжрегіонального співробітництва у напрямку радіоекологічного комплексу. В основі міжрегіонального співробітництва покладені потенційні переваги, що обумовлені спільними технологіями, аналогічними видами застосування відповідних ресурсів, взаємозв’язком та взаємодоповненністю.

В основу транскордонного співробітництва у галузі формування та розвитку радіоекологічного комплексу покладено міжгалузевий принцип.

Головною метою для всіх регіонів України, що приймають участь у транскордонному співробітництві, є створення єдиного економічного простору для спільної діяльності підприємств радіоекологічного комплексу та забезпечення економічної стабілізації та росту регіонів.

 

Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ».

Частина 2, 9 – 10 грудня 2010 року, м. Тернопіль 

автор: Тетяна Пішеніна, Університет "Україна"

видання: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ" Частина 2, 9 – 10 грудня 2010 року, м. Тернопіль, час видання: 2010


10/12/2012