Специфіка оплати праці педагогів закладів оздоровлення

 

СПЕЦИФІКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ

 

Зіненко С. О.

м. Нова Каховка, ВМУРоЛ «Україна» Новокаховський гуманітарний інститут

 

Анотація

Як оплачується робота педагогічних працівників, які працюють в закладах оздоровлення, навчаючи дітей, що потребують особливої уваги зі сторони держави? Посадовий оклад (ставка) медпрацівників у закладах оздоровлення встановлюється у розмірах і на умовах передбачених для медпрацівників у закладах освіти згідно п. 16 Інструкції № 102 «Про оплату праці педагогів у закладах освіти» (далі Інструкція). Ставка встановлюється на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації при тарифікації по результатам атестації та із урахуванням підвищень, фактичного об’єму роботи, доплат і надбавок. Об’єм їх учбового навантаження визначається два рази в рік до початку першого та другого півріч ( п. 63 Інструкції).

Праця у суспільстві являється мірою розподілу матеріальних благ: чим більша кількість і вища якість вкладеної праці, тим більша заробітна плата, яка належить працівникові.

Відповідно до ст.. 59 Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року № 107-VI, розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2008 року  –  515 гривень, з 1 квітня – 525 гривень, з 1 жовтня – 545, з 1 грудня 605 гривень.

Із впровадженням з 1 вересня 2005 року оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розмір посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери встановлюється залежно від тарифного розряду, до якого віднесено посаду, величини тарифного коефіцієнту за цим тарифним розрядом і розміру мінімальної заробітної плати. Згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.04. 2007 року № 602) розмір посадового окладу  (тарифної ставки) встановлюється, починаючи з 1 квітня 2007 року, на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена норма передбачена також у примітці 1 до додатку 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Посадові оклади і тарифні ставки за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника І тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні. З 1 червня 2007 року постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року № 682 «Про запровадження тарифних коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачених за ІІ етапом», впроваджено тарифні коефіцієнти Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, передбачені за ІІ етапом. Згідно зі статтею 78 Закону України «Про державний бюджету країни на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», введення ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери передбачено з 1 листопада 2008 року.

Тарифні розряди педагогів закладів оздоровлення, а саме: спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного та (чи) розумового розвитку; санаторні школи-інтернати для дітей, що потребують довготривалого лікування залежать від кількості учнів (дітей, вихованців): до 150 учнів 12-14 розряд, від 150 до 300 учнів 14-15 розряд, більше 300 учнів 15-16 розряд. Ставки педпрацівників також залежить від категорії та розряду.

Посадові оклади даних працівників підвищуються на 0,66 мінімального розміру зарплати. У випадках, коли педпрацівники цих закладів за різними обставинами мають право на підвищення ставки в процентах, таке підвищення становить 1,00 % мінімальної зарплати згідно п. 34 Інструкції. Посадові оклади методистів обласних дитячих лікарень на 0,25 мінімальної заробітної плати вище ставок заробітної плати, передбачених для вчителів відповідної категорії в загальноосвітніх закладах.

Тривалість робочого тижня на ставку регулюється п. 64 Інструкції. Ставка заробітної плати всіх учителів в тому числі вчителів початкових класів, виплачується за 18 годин викладацької роботи за тиждень. Ця норма поширюється на вчителів дефектологів і логопедів закладів оздоровлення (окрім будинків малюка, для котрих тривалість тижня на ставку становить 20 годин).

Посадові оклади встановлюються керівниками закладів на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації при тарифікації по результатам атестації.

Посади педпрацівників в закладах оздоровлення вводяться Указом № 33, а кількість ставок вчителів – виходячи з кількості годин по учбовому плану та залежно від кількості класів (груп).

Очолюють педагогічну роботу у лікарнях і санаторіях, як правило, завідуючим учбовою частиною. Їх посадові оклади дорівнюють посадовим окладам замісників директора учбово-виховній роботі шкіл-інтернатів для дітей, що мають недоліки в фізичному чи розумовому розвитку.

Цікаво, що посадові оклади замісників директорів учбових закладів не передбачені, а встановлюються на 5 – 15% нижче, чим посадовий оклад відповідного керівника, визначений по схемам тарифних розрядів.

За 20 годин роботи на тиждень будуть отримувати ставку заробітної плати завідуючі логопедичного пункту. За 24 години – музичні керівники, концертмейстери, акомпаніатори цих закладів. За 30  годин – вихователі, старші вихователі закладів оздоровлення. За 36 годин – вихователі-методисти медичних закладів і вихователі будинку малюка.

Перелік професій і посад, для котрих застосовується ненормований робочий день, встановлюється колективним договором.

Педагогічні працівники закладів оздоровлення, на яких поширюються умови оплати роботи працівників освіти і яким згідно діючому законодавству підвищують посадові оклади за педагогічні звання «Учитель-методист», «Старший вчитель», «Вихователь-методист» за роботу з певним контингентом дітей.

Педагогічним працівникам в будинках малюка (класах, групах) з контингентом дітей, які мають недоліки у фізичному або розумовому розвитку, потребують довготривалого лікування, із затримкою психічного розвитку, ставки підвищуються на 1,33 мінімальної заробітної плати.

Ці працівники мають право також на отримання доплат, надбавок, матеріальної допомоги і виплат стимулюючого характеру (премій, винагород).

Крім того, на педпрацівників закладів оздоровлення поширюються надбавки за вислугу років, яка визначається щомісячно у процентах посадового окладу в залежності від стажу педагогічної роботи в наступних розмірах:

  • вище 3 років – 10%;
  • вище 10 років – 20%;
  • вище 20 років – 30%;

Вони також отримують допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі посадового окладу. Виплачується ця допомога тільки за місцем основної роботи при наданні наступних відпусток, і отримують її особи на посадах педагогічних (по основній посаді).

Педагогічним працівникам закладів оздоровлення надається також щорічна і грошова винагорода у розмірі до одного посадового окладу за якісну роботу та зразкове виконання службових обов’язків.

Указані працівники мають право на отримання комунальних пільг.

 

Таблиця

Посадових окладів працівників установ, закладів та організацій окремих галузей

бюджетної сфери, сформовану з урахуванням вищезазначених положень

 

 

 

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт при ІІ етапі ЄТС  

01.01.

2008 р.

515 грн.

01.04.

2008 р.

525 грн.

01.10. 2008 р.

545 грн. 

Тарифний

коефіцієнт

при ІІІ етапі ЄТС

01.11.

2008 р.

545 грн.

01.12.

2008 р.

605 грн.

1

1,00

515

525

545

1,00

545

605

2

1,06

546

557

578

1,09

594

659

3

1,12

577

588

610

1,18

643

714

4

1,18

608

620

643

1,27

692

768

5

1,24

639

615

676

1,36

714

823

6

1,3

670

683

709

1,45

790

877

7

1,37

706

719

747

1,54

839

932

8

1,47

757

772

801

1,64

894

992

9

1,57

809

824

856

1,73

943

1047

10

1,66

855

872

905

1,82

992

1101

11

1,78

917

935

970

1,97

1074

1192

12

1,92

989

1008

1046

2,12

1155

1283

13

2,07

1066

1087

1128

2,27

   1237

1373

14

2,21

1138

1160

1204

2,42

1319

1464

15

2,35

1210

1234

1281

2,58

1406

1561

16

2,5

1288

1313

1363

2,79

1521

1688

17

2,66

1370

1397

1450

3,00

1635

1815

 

 

Джерело: веб-сайт RUSNAUKA.COM:

http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/33676.doc.htm

 

 

 

 

автор: Зіненко С.О., Новокаховський гуманітарний інститут Університету "Україна"

видання: RUSNAUKA.COM, час видання: 2008

адреса видання: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Economics/33676.doc.htm


23/08/2013