Альтернативні джерела енергії як шлях переходу до сталого розвитку людства

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК ШЛЯХ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

 

При сучасній потребі людства в енергетиці питання енергетичної безпеки є дуже важливим при переході до сталого розвитку. Кількість енергії, що виробляється, визначає не тільки рівень якості життя людини через задоволення її потреб, а й темпи та можливості еволюціонування, зміни та переходи людської цивілізації на різні моделі та принципи існування.

Останнім часом в Україні приблизно половину електроенергії виробляють АЕС і близько 40-45 % теплові електростанції – «головні виробники» парникових газів. Сучасна енергетика України разом із гірничодобувною та металургійною промисловістю є головним чинником забруднення атмосферного повітря, тому її джерела потребують заміни більш екологічними.

Практично невичерпним джерелом екологічно чистої енергії є сонце. Сонячна енергія перетворюється в електричну на сонячних електростанціях (СЕС), які мають обладнання, призначене для її уловлювання та послідовного перетворення в теплоту й електроенергію. Для ефективної роботи СЕС потрібні: акумулятор теплоти і система автоматичного управління.

Сучасна вітроенергетика – це перетворення енергії вітру в обертальний рух лопастевого колеса, в коливання, які сприймаються п’єзоелектричними перетворювачами, або в поступальний рух об'єкта за допомогою вітродвигунів. ККД вітроустроїв сягає відносно великих значень: 0,2 – 0,5.

Перспективним джерелом альтернативної енергії є Світовий океан, з якого можна використати: енергію температурного градієнту, вітрову енергію океану, енергію океанічних течій, енергію приливів і відливів, можна також використати океанічну біомасу та енергію розчинення прісних вод в океані.

Іншим джерелом альтернативної енергії можуть бути геотермальні родовища трьох типів: родовища сухого пару, гарячої води та нагрітих сухих порід. Родовища гарячої води у свою чергу поділяються на родовища перегрітої води (вологої пари) і родовища води з більш низькими температурами. Інтенсивно розвиваються методи використання низькотемпературних термальних вод і концентрованих розчинів. Розпочато розробку способів добування енергії з сухих геотермальних родовищ.

Один із можливих додаткових джерел енергії – це карбоновмісні відходи (домашні відходи, відходи легкої промисловості, будівельне сміття та органічні домішки стічних вод).

Паливні елементи (ПЕ) – електрохімічні пристрої, що використовують водень і кисень для вироблення електроенергії. Продуктом хімічної реакції є вода, тобто ПЕ працюють з високим ККД і без шкідливих викидів.

Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії мають значний потенціал і вже зараз можуть бути корисними як у глобальному, так і в національному чи регіональному масштабі. Різноманіття технологій отримання енергії та її екологічна чистота роблять альтернативну енергетику не просто привабливим варіантом вирішення проблем енергодефіциту, а поки що єдиним імовірним шляхом забезпечення енергетичної безпеки як окремих держав, так і світового співтовариства.

В умовах інтеграції України до ЄС та світового співтовариства розробка та впровадження нетрадиційних і альтернативних джерел енергії є одним із пріоритетних напрямків стратегії переходу країни до сталого розвитку. В Україні і світі прийнято низку державних програм і поправок до законів про енергетику, що створює сприятливі умови як для впровадження і експлуатації вже розробленого обладнання нетрадиційної енергетики, так і розвитку нових енерготехнологій та устаткування.

 

Література:

1. ВР: прогноз развития мировой энергетики до 2030 года: [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.bp.com/

 

Джерело: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції

студентів та молодих учених

«Соціальні та інженерні технології:

актуальні проблеми теорії і практики»

(30-31 травня 2013 року)

 

 

автор: Шипілов Д.О.

видання: Матеріали V міжнародної Інтернет-конференції студентів та молодих учених «Соціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики» (30-31 травня 2013 року), час видання: 2013


19/06/2013