Вплив природи на особливості культури півдня України

Вплив природи на особливості культури півдня України

МАТЕРІАЛИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2012 р.

КАФЕДР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ГЛОБАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІО-КУЛЬТУРНІ

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Секційні доповіді

 

Смоляна В.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна».

ІV курс, група С-61, спеціальність «Соціологія».

Науковий керівник: Михайлик А.Г., канд. пед. наук, професор.

 

Життя кожної людини проходить у двох вимірах: у природному та у культурному. Природа й культура нерозривні. Вони зв’язані генетично, бо людина – найвищий витвір природи, а культура – найвищий витвір людини. Природа годує, поїть і одягає людину, вона ж стимулює її духовну творчість. Одночасно сама природа одухотворяється людиною, і культура виступає своєрідним посередником між ними.

Значний вплив мала природа на соціально-культурну діяльність людей Північного Причорномор’я. Цей край омивається двома морями, має багато повноводних рік, плодючі землі, які манили сюди грецьких колоністів, а широкі степові простори приваблювали кочівників.

Завдяки природним особливостям краю, який має великі ріки та зручні виходи до моря, тут виникло суднобудування: будувались морські порти, формувався професійний склад населення, пов’язаного з морською військовою службою, торгівлею; відкривались перші навчальні заклади для підготовки морських офіцерів, моряків, торговельного флоту, інженерів кораблебудування. Культура цього краю, південних міст Одеси, Миколаєва, Херсона, Кримського півострова також тісно пов’язана з причорноморським туризмом та курортно-санаторними зонами. Скажімо, не випадково у м. Миколаєві встановили статую Святом Миколаю – покровителю моряків, заступнику людей перед Богом. У Південноукраїнських містах встановлені також пам’ятники видатним флотоводцям, адміралам: Нахімову П.С., Ушакову Ф.Ф., Макарову С.Й., Грейгу А.С., Корнілову В.А.

Природні особливості краю втілені у назвах вулиць, бульварів, площ міст Одеси, Миколаєва, Херсона, Очакова. У Миколаєві багато назв вулиць пов’язано з морською тематикою: вулиця Адміральська, Мала Морська, Велика Морська, Флотський бульвар, Приморський бульвар в Одесі, проспект Ушакова у Херсоні. Назви заводів, фабрик, навчальних закладів теж пов’язані з морською тематикою. Наприклад, у Миколаєві – завод «Океан», Чорноморський завод, Національний університет кораблебудування ім. С.Макарова. Було б дуже дивним, якби такі назви були, скажімо, у Вінниці, Черкасах або Чернігові. Там дещо інші природно-географічні умови, а тому і вплив їх по-іншому відбивається на характері культури, на специфіці виробничої практики місцевого населення.

Вплив природно-географічних та кліматичних умов Південноукраїнського регіону відслідковувався майже на всіх сферах життя людей: на психології сприйняття природного простору, на релігії, формі житла, професійній спрямованності населення. Так, психологія сприйняття природного простору у моряка зовсім інша, ніж у лісоруба чи шахтаря, чи поетів, письменників, художників і композиторів, хореографів південного регіону. Морська тематика займає значно більше місця, ніж у творчості інтелігенції інших регіонів. Географічно-кліматичні умови краю знаходять яскраве втілення в їх творчості.

Під впливом географічно-природних та історичних особливостей регіону наші предки залишили нам великий пласт художньої творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, легенд, козацьких історичних пісень, у яких відзеркалено специфіку краю, його історичну долю, жорстоку боротьбу за звільнення від поневолювачів. Прикладом історичних пісень про наш край можуть бути «Літа сокіл понад лиманом», «Буря на Чорному морі», «Ой, над Бугом, над рікою», «Ой, за річкою, та й за Синюхою» та інші.

У творчості сучасних письменників, художників, музикантів домінуючою залишається тематика нашого унікального краю і його природи.

Природна унікальність Миколаївщини визначається також тим, що на півдні області її територія займає кілька сотен кілометрів берегової лінії Чорного моря та його лиманів. Берегова морська лінія і лимани створюють дивовижну екологічну зону для розведення риб, пернатих, мисливства – це Дніпровсько-Бузький, Бузький, Березанський і Тилігульський лимани, водні простори яких значно вплинули на господарські заняття людей, а також були оспівані в історичних піснях, думах, легендах та оповіданнях, що само по собі збагатило духовну культуру і фольклор регіону.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

 

автор: Смоляна В., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", ІV курс, група С-61, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Михайлик А.Г., канд. пед. наук, професор.

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


08/04/2013