Суспільно-політична діяльність фахівців і громадських об’єднань задля гуманізації політики щодо невиліковно (тяжко) хворих в Україні

Суспільно-політична діяльність фахівців і громадських об’єднань задля гуманізації політики щодо невиліковно (тяжко) хворих в Україні

МАТЕРІАЛИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2012 р.

КАФЕДР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ГЛОБАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІО-КУЛЬТУРНІ

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Секційні доповіді

 

Вольф О.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій.

Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. політ. наук, професор.

 

Особам, що зіткнулися з проблемою невиліковного захворювання, може надаватися паліативна та хоспісна допомога (далі - ПХД).

Статистичні дані та експертні висновки свідчать, що кількість мешканців України, які потребують ПХД, становить не менше 500 тис. осіб, а також не менше 1 млн членів їхніх родин. У першу чергу, паліативної допомоги потребують особи, що страждають від хвороб системи кровообігу та новоутворень. Їм має надаватися медико-соціальний догляд та реабілітація, адекватне знеболення, психологічна та духовна підтримка. Відповідно, загострюються суспільно-політичні виклики для допомоги цим людям.

У відповідь на цей виклик, розпочинаючи з кінця 1990-х років, в Україні небайдужі представники фахової спільноти, громадськості та ін. стали замислюватися над покращенням форм допомоги не лише пацієнтам, а й членам їхніх родин. Наприклад, розглядаючи розвиток паліативної та хоспісної допомоги у столиці, можна відзначити таке. У 1997 р. на базі другого терапевтичного відділення Київської міської клінічної лікарні № 2 була зроблена перша спроба створити хоспіс у лікарні (організація гуманітарного відділення “Надія”). На початку XXI ст. виникає благодійна організація “Хоспіс Святої Варвари”, заснована Християнською міжцерковною радою Московського патріархату та Міською організацією Товариства Червоного Хреста за сприяння Благодійної організації “Патек” (2000). Велику роль у діяльності закладу грали представники Синодального відділу благодійності та соціального служіння та, пізніше, Школи соціальної роботи Національного університету «Києво-Могилянська Академія». У першу чергу, діяльність установи пов’язувалася з іменами С.Косовського, Г.Таранюка та Н.Дмитришин. Перший київський хоспіс при Київському міському онкологічному центрі заснований Головним Управлінням охорони здоров’я м. Києва (ГУОЗ) за ініціативи Єлизавети Глінки – президента міжнародної благодійної організації “Vale Hospice”. Нині успішно діюче відділення допомогає приблизно 400 родинам на рік. У наступному році з’явилося хоспісне відділення при Київській міській клінічній лікарні № 10, засновником також було міське головне управління охорони здоров’я.

Завдяки активній діяльності інституцій громадянського суспільства у 2006 р. в Україні розпочався новий період розвитку паліативної та хоспісної допомоги тяжко (невиліковно) хворим громадянам у кінці їхнього життя. Одним із ініціаторів цього процесу у 2006 р. виступила Всеукраїнська благодійна організація «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів». У 2007 р. була створена всеукраїнська благодійна організація «Асоціація паліативної допомоги», у 2010 р. – «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги». У 2011 р. до діяльності названих організацій приєдналася «Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні». Серед основних досягнень згаданих організацій – ініціатива створення державного підприємства «Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства охорони здоров’я України» (2008), кафедри паліативної та хоспісної медицини у структурі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Шупика (2009), розробка ряду удосконалень до діючої нормативно-правової бази (2006-2012), створення та навчально-методична підтримка діяльності першого в Україні відділення паліативної та хоспісної допомоги на базі нелікувального закладу – територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що надає підтримку близько 50 громадянам з особливими потребами (2011-2012), започаткування програми «Митці на підтримку хоспісів», залучення низки вищих навчальних закладів України до участі у волонтерській допомозі тяжко хворим та ін. Особливу роль, зокрема, у трьох останніх ініціативах відіграє БО «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги».

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

автор: Вольф О., Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", аспірант кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Науковий керівник: Бебик В.М., д-р. політ. наук, професор.

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


08/04/2013