Рамкові проекти: основна мета, ключові принципи, критерії конкурсного відбору та етапи підготовки

Рамкові проекти: основна мета, ключові принципи, критерії конкурсного відбору та етапи підготовки

МАТЕРІАЛИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2012 р.

КАФЕДР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ГЛОБАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІО-КУЛЬТУРНІ

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Секційні доповіді

 

Сущенко А.

Університет «Україна».

Аспірант спеціальності «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

Науковий керівник: Малишев В.В., д-р. техн. наук, професор.

 

Рамкові програми – основний фінансовий інструмент Європейського Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та розробок в країнах ЄС. Реалізуються з 1984р. п’ятирічними циклами. Джерело фінансування – бюджет Європейського Союзу; формат – у рамках бюджетного циклу ЄС (до теперішнього часу 5 років, з 2007 – 7 років). Європейська комісія (ЄК) розробляє проект РП, висуває на розгляд Європарламенту (ЄП) та Європейської Ради. Рішення ухвалюють ЄП та Європейська Рада за участю ЄК. Національні квоти – відсутні.

РП базується на таких ключових принципах: ЄК підтримує тільки ті проекти, в яких беруть участь декілька партнерів з різних країн; фінанси РП розподіляються на конкурсній основі; проекти фінансуються тільки за умови їх повної відповідності пріоритетам РП загалом та конкретного конкурсу; кожна заявка оцінюється незалежними експертами (~ 5 експертів); кошти РП – не субсидія, вони виділяються на сплановану та детально описану діяльність.

Щодо фінансування РП слід відмітити експоненціальне зростання фінансування, так само як і фінансування нанотехнологій у світі.

Участь конкретних регіонів за результатами завершеної VI РП: загальна кількість контрактів – 204, у тому числі Росія – 26 (12%), Україна – 10 (5%).

Критерії оцінювання та конкурсного відбору проектів: відповідність темі; науково-технічна перевага; потенційний внесок у розвиток; якість менеджменту; мобілізація ресурсів.

Головні проблеми наукових проектів (які підказані нам партнерами, які брали участь у 5 та 6 РП): відсутність новизни (ідеї); слабо представлена можливість реалізації результатів проекту; чітко не обговорені питання інтелектуальної власності; слабкий консорціум; розподілення бюджету не відповідає запропонованій діяльності.

Перші кроки від ідеї до проекту (послідовність дій щодо підготовки проекту за рекомендаціями координаторів проектів попередніх програм): зрозуміти ідею РП; визначити свої сильні сторони; який пріоритет РП?; створити науковий профіль; розповсюдити інформацію; бути поміченим! (двом останнім пунктам приділяється особлива увага, а саме - наявність у виконавців проектів публікацій у закордонних журналах, особливо із визначеними індексами цитування та імпакт-факторами); *підгрунтям до підготовки та виконання проекту є попередні проекти двостороннього міжнародного співробітництва та проекти фонду фундаментальних досліджень.

Пошук партнерів (із досвіду координаторів проектів та власного досвіду):

Два шляхи участі в проектах:

-       вступити в консорціум, який формує будь-хто із зарубіжних колег;

-       сформувати консорціум самостійно, під особисту проектну ідею.

Як шукати партнерів:

-       використовувати свої зв’язки, колег за попередніми проектами;

-       скористатися системою пошуку партнерів;

-       подивитися в базі проектів;

-       скористатися більш ранніми базами даних про проекти РП;

-       брати участь у конференціях та семінарах ЄС;

-       звернутися в Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС в галузі науки та технологій (НІП України).

Загальні умови участі в діючій РП7:

• мінімальна кількість: три незалежних учасника з трьох різних країн членів ЄС (MS) чи асоційованих країн (АС);

• можуть брати участь фізичні особи;

• JRC може брати участь;

• додаткові умови будуть формуватися у відповідності до робочої програми чи спеціальної програми (включаючи і кількість, і країни-учасниці).

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

 

автор: Сущенко А., Університет "Україна", аспірант спеціальності "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку". Науковий керівник: Малишев В.В., д-р. техн. наук, професор

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


08/04/2013