Підготовка й виконання науково-дослідних проектів – вагомі фінасові джерела для проведення наукових досліджень

Підготовка й виконання науково-дослідних проектів – вагомі фінасові джерела для проведення наукових досліджень

 

МАТЕРІАЛИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2012 р.

КАФЕДР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ГЛОБАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІО-КУЛЬТУРНІ

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Секційні доповіді

 

Сущенко А.

Аспірант спеціальності

«Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

 

Cучасний розвиток науки та необхідність пошуку фінансових джерел для проведення наукових досліджень, підвищення їхнього рівня та конкурентоспроможності інтелектуального капіталу неможливі без підготовки і виконання вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектів. Аналіз фінансування наукових досліджень державним бюджетом і небюджетним фінансуванням підказує, що основну увагу в пошуках фінансування слід приділити двостороннім міжнародним проектам; інноваційним проектам; рамковим проектам.

Взагалі науково-технічний проект – комплект документів, що визначає процедуру й комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо реалізації та впровадження форм (видів) науково-технічної діяльності (термін "науково-технічна діяльність" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність").

Двосторонні міжнародні проекти. Відповідно до міжурядових угод про науково-технічне співробітництво конкурси науково-дослідних проектів двостороннього міжнародного співробітництва оголошуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та агенством Державним з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерством освіти або відповідним комітетом іншої держави. Метою таких програм є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн за визначеними тематиками. До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні.

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн. Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього двосторонній комітет приступає до остаточного розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано фінансування.

Інноваційні проекти. термін "інноваційний проект" відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" - це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту і/або інноваційної продукції.

З метою сприяння впровадженню результатів науково-технічних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Президія НАН України щорічно оголошує конкурси інноваційних проектів. До участі у конкурсі допускаються проекти, основною метою яких є впровадження завершеної розробки або розробки, що потребує незначного доопрацювання. Перевага надається великим проектам, які передбачають розв’язання важливих проблем економічного і соціального значення і реалізація яких матиме вагомий вплив на економіку країни в цілому.

Рамкові проекти. Рамкові програми – основний фінансовий інструмент Європейського Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та розробок в країнах ЄС. РП базується на таких ключових принципах: ЄК підтримує тільки ті проекти, в яких беруть участь декілька партнерів з різних країн; фінанси РП розподіляються на конкурсній основі; проекти фінансуються тільки за умови їхьої повної відповідності пріоритетам РП загалом та конкретного конкурсу; кожна заявка оцінюється незалежними експертами (~ 5 експертів); кошти РП – не субсидія, вони виділяються на сплановану та детально описану діяльність.

Основна мета: побудова Європейського дослідницького простору. ЄС фінансування об’єднує країни; багатонаціональні консорціуми; різні типи організацій: університети, дослідницькі центри, SMEs, великі компанії, NGOs etc.; різні дисципліниміждисциплінарні дослідження координує національні дослідницькі програми; дослідники з усього світу можуть брати участь у наукових програмах ЄС.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

 

автор: Сущенко А., аспірант спеціальності "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку"

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


08/04/2013