Мережеві комунікації як фактор формування політичної культури молоді

 Мережеві комунікації як фактор формування політичної культури молоді

 

МАТЕРІАЛИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 2012 р.

КАФЕДР СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ГЛОБАЛІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ І МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

«СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІО-КУЛЬТУРНІ

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

Секційні доповіді

 

Мунтян М.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна».

VI курс, група С-6, спеціальність «Соціологія».

Науковий керівник: Шевчук О.С., канд. пед. наук, доцент.

 

Формування й розвиток політичної культури здійснюється через засвоєння й підтримку людьми її норм, зразків і стандартів поведінки, традицій. Засвоєння людиною вимог статусної й рольової поведінки, культурних цінностей і орієнтирів, що сприяє формуванню у неї якостей, що дозволяють адаптуватися в цій політичній системі й виконувати там певні функції, називається політичною соціалізацією. Людина, позбавлена такого роду властивостей, включаючись у політику, найчастіше не здатна адаптуватися до її вимог, захистити себе від жорстких політичних взаємин, ефективно відстоювати свої інтереси.

Нами досліджено зміст і особливості мережевої комунікації, адже вона відіграє нині важливу роль у політичній культурі й у суспільстві в цілому.

Мережеві комунікації – це спілкування за допомогою глобальної мережі Інтернет, що дозволяє моментально доставити повідомлення іншому користувачеві, незалежно від його місця розташування. Мережеві комунікації являють собою сукупність процесів і явищ інформаційного впливу й взаємодії в багатьох сферах. Це так званий процес обміну інформацією в соціумі.

Як показали дані проведеного нами дослідження, молодь найчастіше отримує інформацію про політику завдяки мережевій комунікації. Це говорить про те, що саме мережева комунікація формує в української молоді інтерес і потребу в знаннях про політику. Завдяки цьому політична культура країни живе новим життям.

У процесі дослідження ми з'ясували, що кожна людина, що має доступ до глобальної мережі Інтернет, має можливість брати участь в обміні інформацією про політику, а, отже, мережеві комунікації впливають на формування політичної культури сучасної української молоді.

Як показало дослідження, молодь дедалі більше віддає перевагу глобальній мережі Інтернет, ніж іншим джерелам інформації, а це означає, що гіпотеза про те, що розвиток мережевої комунікації розширює можливості обміну інформацією про політику, для української молоді підтверджується.

Також підтверджується і наступна гіпотеза, що політичні форуми дійсно є джерелом інформації/знань про політику для сучасної української молоді. Користувачі Інтернет відвідують політичні форуми задля можливості висловити свою думку. Мережеві комунікації дозволяють реалізувати прагнення молодих людей до зміни політичної культури в Україні, що відіграє значну роль у демократизації українського суспільства.

За даними дослідження можна стверджувати, що політичні форуми не єдиний спосіб отримання знань про політику, оскільки їх не відвідують усі користувачі. Джерелом інформації про політику є також сайти, які не мають політичної спрямованості, а також додатки в соціальних мережах, які постійно поновлюються політичними новинами.

Для отримання цих даних, була застосована методика контент-аналізу суджень Інтернет-користувачів, організованого на базі Інституту Проблем інформаційного суспільства ОНАЗ ім. О.С. Попова за участю автора.

Контент-аналіз – це метод якісно-кількісного аналізу змісту документів з метою виявлення або виміру різних фактів і тенденцій, відбитих у цих документах. Особливість контент-аналізу полягає в тому, що він вивчає документи в їхньому соціальному контексті. Може використовуватися як основний метод дослідження (наприклад, контент-аналіз тексту при дослідженні політичної спрямованості газети), паралельний, тобто в поєднанні з іншими методами (наприклад, у дослідженні ефективності функціонування засобів масової інформації), допоміжний або контрольний (наприклад, при класифікації відповідей на відкриті питання анкет).

Таким чином, мережеві комунікації позитивно впливають на політичну культуру української молоді, адже користувачами глобальної мережі Інтернет, мережевих комунікацій і є, в основному, молодь, що формує політичну культуру.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

автор: Мунтян М., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна", VI курс, група С-6, спеціальність "Соціологія" Науковий керівник: Шевчук О.С., канд. пед. наук, доцент.

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


08/04/2013