Електронний уряд: еволюція ідеї, сутність поняття, структура

Електронний уряд: еволюція ідеї, сутність поняття, структура

 Скуртул О.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна».

VІ курс, група С-61, спеціальність «Соціологія».

Науковий керівник: Мірошкіна Н.В., канд. філос. наук, доцент.

 

Нові інформаційні технології роблять весь більший вплив на суспільний розвиток. Зростає кількість людей, які мають можливість використовувати блага інформаційно комунікаційних технологій. У діяльності державних органів велику роль відіграє прозорість держави для суспільства. Таким чином, йдеться про становлення сучасного державного управління, яке називається електронним урядом. На рівні соціальних систем проблема електронного уряду полягає в необхідності вирішення таких аспектів як: розкриття інформації про діяльність владних структур, налагодження двосторонньої комунікації між владою і громадянами, створення інтерактивних сервісів для громадян, що представляються органами влади на всіх рівнях – державному, регіональному, рівні місцевої самоврядності.

Дослідники визначають електронний уряд як концепцію здійснення державного управління, яка властива інформаційному суспільству. Впровадження концепції «електронного уряду» є частиною плану інноваційного розвитку суспільства, що передбачає побудову інформаційного суспільства. Концепція «електронного уряду» була розроблена на початку 1990-х років. Поняття «Електронний уряд» було введене в політичний і науковий дискурс дослідницькими організаціями, що займаються проблемами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в системи життєдіяльності суспільства і державного управління.

Процес становлення системи «електронного уряду» можна умовно розділити на три основні напрями: «публічність», «участь», і «онлайн-транзакції». Публічність означає використання новітніх комунікаційних технологій для розширення доступу громадян і інститутів цивільного суспільства до інформації органів державної влади і місцевої самоврядності, що цікавить їх. Участь має на увазі розширення можливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними справами на всіх рівнях влади і впродовж циклу підготовки і ухвалення політичного рішення. Вона передбачає публікацію на відповідних сайтах державних і муніципальних структур контактних адрес електронної пошти, а також форм для зворотного зв'язку. Онлайн-транзакції забезпечують надання послуг державних і муніципальних установ через інтернет – оплату комунальних платежів, заповнення податкових декларацій і збір податків, реєстрацію суспільних об'єднань.

Головні цілі електронного уряду визначаються як: зниження державних витрат, забезпечення сприятливого клімату для розвитку національної економіки і підвищення її конкурентоспроможності, поліпшення якості державних рішень, вдосконалення державної служби при обмеженні витрат на вміст апарату, розширення діапазону і підвищення якості послуг держави громадянам, суспільству і приватному сектору, зміцнення довіри до влади з їхнього боку.

Традиційно виділяють три рівні електронного правління: електронне інформування громадян державними органами, електронна взаємодія громадян і державних органів, електронне обслуговування громадян державними органами.

Експерти, аналізуючи можливі варіанти створення електронних урядів у країнах Європи, звертають увагу на три групи проблем: серйозні суперечностей між політичними цілями, перевагами, що досягаються за допомогою електронного уряду, і можливостями надання цих переваг усім членам суспільства; трансформація, в першу чергу, традиційних взаємин уряд – громадяни; необхідність розроблення нових підходів до архітектури підтримки онлайнових взаємин, до кадрового й інформаційного забезпечення, до питань планування.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

 

 

автор: Скуртул О., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна" VІ курс, група С-61, спеціальність «Соціологія».

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


02/04/2013