Тенденції розвитку кредитування фізичних осіб в Україні

Тенденції розвитку кредитування

фізичних осіб в Україні

 

Домбровська Л.В., Кулатов Д.Ю.,

Миколаївський міжрегіональний інститут

розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

 

Протягом останніх років відбулися суттєві зміни у розвитку кредитної діяльності комерційних банків України. Зміни, які відбулися у сукупному кредитному портфелі комерційних банків України протягом 2009-2011 рр., відображено у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Динаміка кредитів, наданих комерційними банками України

Показник

01.01.2010 р.

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

млн. грн.

%

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Кредити, надані фізичним особам

205829,1

27,6

233885,8

32,3

197792,7

24,5

Кредити, надані суб'єктам господарювання

540541,6

72,4

489214,2

67,7

610413,6

75,5

Загальний обсяг наданих кредитів

746370,7

100,0

723100,0

100,0

808206,3

100,0

 

Дані, наведені в таблиці, свідчать про коливний характер зміни обсягу кредитного портфеля комерційних банків України: станом на 01.01.2011 р. він скоротився на 23270,7 млн. грн., або на 3,1%, а станом на 01.01.2012 р. зріс на  85106,3 млн. грн., або на 11,8%.

Врато відмітити також, що кредити та кредиторська заборгованість фізичних осіб зросла на початок 2011 р. та скоротилася на початок 2012 р. Водночас кредити та кредиторська заборгованість юридичних осіб, навпаки, скоротилися на початок 2011 р. та зросли на початок 2012 р.

Протягом аналізованого періоду відбулися відповідні структурні зрушення у складі сукупного кредитного портфеля комерційних банків України у розрізі категорій позичальників. Проте, незважаючи на ці зміни, левовую залишається частка кредитів, наданих саме юридичним особам.

То ж стає зрозумілим, що період загострення та тимчасового послаблення кризового стану банківської системи України, комерційні банки віддавали перевагу більш надійному позичальнику (юридичним особам), знизивши активність кредитування фізичних осіб.

Варто згадати, що у передкризові 2007-2008 рр. спостерігався «бум» кредитування населення, що власне і стало однією із основних причин вивникнення кризової ситуації в банківській системі. То ж з огляду на такий негативний досвід кредитного обслуговування фізичних осіб комерційні банки України дещо змінили свою політику діяльності у даному сегменті.

З огляду на виявлені вище особливості подальше дослідження присвятимо аналівзу формування кредитного портфеля комерційних банків України на ринку кредитування фізичних осіб. 

Як відомо, важливою характеристикою кредитної діяльності комерційних банків є терміни кредитування. Українські банки, які банки будь-яких інших країн, виконують короткострокові та довгострокові кредитні операції.

За даними таблиці 2 оцінимо динаміку обсягу та структури кредитів, наданих фізичним особам у розрізі строків пгашення.

Необхідно звернути увагу на показники темпів приросту короткострокових кредитів, наданих фізичним особам. Помітно, що значення розрахованого показника значно перевищують аналогічний показник по довгострокових позичках. Особливо це видно станом на 01.01.2012 р. порівняно з 01.01.2011 р.

На фоні певного гальмування темпів приросту довгострокових кредитів, їх частка у сукупних кредитах, наданих вітчизняними банками фізичним особам, залишалася найбільшою протягом аналізованого періоду, хоча скоротилася (на 7,7 в.п. на початок 2012 року порівняно з початком 2011 року).

 

Таблиця 2

Динаміка обсягу та структури кредитів, наданих комерційними банками України фізичним особам, у розрізі строків погашення

Види кредитів

01.01.2010 р.

01.01.2011 р.

01.01.2012 р.

Темп приросту, %

млн.

грн.

%

млн.

грн.

%

млн.

грн.

%

01.01.11 до 01.01.10

01.01.12

до 01.01.11

Короткострокові (до 1 року)

25944,0

12,6

29837,0

12,8

40546,0

20,5

15,0

35,9

Довгострокові, всього

179885,1

87,4

204048,8

87,2

157246,7

79,5

13,4

-22,9

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

- від 1 року до 5 років

64857,0

31,5

48312,0

20,6

52491,0

26,5

-25,5

8,7

- понад 5 років

115028,1

55,9

155736,8

66,6

104755,7

53,0

35,4

-32,7

Всього

205829,1

100,0

233885,8

100,0

197792,7

100,0

13,6

-15,4

 

Окреслена тенденція спричинена такими обставинами, як загострення політичної нестабільності в країні; іпотечна криза та світова фінансова криза 2008 року. Тому на сучасному етапі банки намагаються сповільнити розвиток кредитів з підвищеним ризиком, тобто довгострокових кредитів.

автор: Домбровська Л.В., Кулатов Д.Ю., Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

час видання: 2012


26/12/2012