Суспільне телебачення в Україні:а як все красиво починалося…

Суспільне телебачення в Україні: а як все красиво починалося…

 

8 вересня, 2012

 

Валерій БЕБИК, проректор Університету «Україна», доктор політичних наук, професор.

 

У квітні 2010 року Віктор Янукович дав доручення робочій групі з суспільних комунікацій Громадської гуманітарної ради при Президентові України (ГГР) розробити проект «Концепції створення національного суспільного телебачення і радіомовлення», що й було зроблено вже в червні 2010 року. До створення цього проекту концепції були залучені провідні медіа-фахівці країни: Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна», Академії вільної преси, знані журналісти і медіа-менеджери, які мали досвід роботи в НТКУ і НРКУ, інших провідних ТРК України.

Після обговорення цієї концепції на засіданні Громадської гуманітарної ради при Президентові України (протокол від 30.06.2010 р.) вона була взята за основу і винесена на всенародне обговорення. Під час обговорення вказаного проекту документу протягом вересня 2010 р. були організовані публічні дискусії в Києві, Львові, Донецьку та Одесі.

Обговорення даної концепції відбувалося за активної участі членів робочої групи із суспільних комунікацій (О. Мартиненка, О. Червакової, Д. Стуса, П. Кутуєва), профільного комітету Верховної Ради України (А. Шевченка), сайтів «Телекритика» (Н. Лігачової, С. Остапи), провідних громадських організацій та представників регіональних телерадіоорганізацій з усієї України.

Результатом цієї конструктивної співпраці науковців, журналістів і народних депутатів стало ухвалення удосконаленої (після чисельних пропозицій громадськості) остаточного варіанту «Концепції створення національного суспільного телебачення і радіомовлення» на засіданні Громадської гуманітарної ради при Президентові України (протокол від 30.09.2010 р.).

За результатами обговорення цього документу робочій групі ГГР було доручено підготувати відповідний законопроект, який був у листопаді 2010 р. переданий до Адміністрації Президента України й оприлюднений для всенародного обговорення на сайтах журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» та «Телекритика».

Однак, запропонований незалежними експертами законопроект не влаштував урядовців із Кабінету Міністрів України, які фактично вихолостили зміст «Концепції створення національного суспільного телебачення і радіомовлення», затвердженої Президентом України, подавши до Адміністрації Президента України свій варіант закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України».

Зокрема, з назви закону зникло слово «національне». З тексту проекту закону, підготовленого робочою групою із суспільних комунікацій, зникла й згадка про Народний медіа-університет, який повинен опікуватися безперервною дистанційною освітою дітей та дорослих, і т.ін.

А весь зміст проекту закону, запропонованого Громадською гуманітарною радою при Президентові України, був перекручений урядовцями на основі підходу: «Кабмін засновує і контролює».

Зрозуміло, що урядовий законопроект, який не відповідав міжнародним стандартам громадського мовлення, викликав зливу критичних зауважень вітчизняної та зарубіжної громадськості. Це змусило Адміністрацію Президента України відправити вказаний законопроект, підготовлений керівництвом Держтелерадіо і затверджений Кабінетом Міністрів України, на експертизу до Ради Європи.

Результатом оцінки європейськими фахівцями проекту закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» (у версії Кабінету міністрів України), став приїзд до України експерта Ради Європи Ів Саломон.

Після отримання письмової відповіді з Ради Європи та проведення спільного засідання робочої групи з суспільних комунікацій Громадської гуманітарної ради разом із експертом Ради Європи виявилося, що думки членів робочої групи ГГР і експертів Ради Європи співпали з більшості позицій.

Після цього робоча група ГГР, взявши за основу урядовий законопроект, доопрацювала його разом із Головним управлінням з гуманітарних і суспільно-політичних питань і передала його до відповідних юридичних служб Адміністрації Президента України.

Отримавши зауваження юристів АПУ, робоча група ГГР звернулась до відомих фахівців у галузі права – членів-кореспондентів Національної академії правових наук, докторів юридичних наук, професорів Олефіра В.І. та Мурашина О.Г. (Університет «Україна»), які допомогли суттєво удосконалити вказаний законопроект. Зокрема, у пропонованому для розгляду проекті закону «Про Національне суспільне телебачення і радіомовлення» були враховані пропозиції юридичних служб АПУ щодо: визначення Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) як неприбуткової юридичної особи публічного права, прозорості процедур звітності про діяльність НСТУ, заборони відчуження і приватизації державного майна, яке передається до НСТУ, термінів і процедур утворення урядом НСТУ, термінів і процедур обрання членів Наглядової ради НСТУ, термінів «історії» діяльності громадських організації, які можуть висувати кандидатури до Наглядової ради НСТУ, правомочності засідання Наглядової ради НСТУ, якщо на ньому присутні більше двох третин від її складу тощо.

Що ж стосується пропозицій Держтелерадіо щодо підзвітності НСТУ перед урядом та передачі урядом державного майна в оперативне управління НСТУ (підтриманих юристами адміністрації?!), то було констатовано, що вони суперечать «Концепції створення національного суспільного телебачення і радіомовлення», затвердженій Президентом України (протокол від 30.09.2010 р.) і не можуть бути прийняті, враховуючи існуючу міжнародну практику організації громадського мовлення як такого.

Враховуючи експертні висновки членів-кореспондентів Національної академії правових наук України, докторів юридичних наук, професорів В. Олефіра та О. Мурашина, робоча група ГГР запропонувала 24.11.1011 р. наступне:

- обговорити узгоджений із громадськістю проект закону «Про Національне суспільне телебачення і радіомовлення» на засіданні Громадської гуманітарної ради при Президентові України;

- після відповідної процедури затвердження внести його на розгляд Верховної Ради України від імені Президента України як невідкладний (що було прилюдно обіцяно і не виконано В. Януковичем).

Пройшов ще один рік… Жодної реакції від наших «регіональних» можновладців, які панічно бояться віддати «урядову кнопку» державного телебачення і радіомовлення українському народові, так і не надійшло. У цьому зв’язку, в порядку звітування про свою роботу перед українською громадою, беру на себе зобов’язання внести апробований науковою і медійною громадськістю та професійними юристами законопроект «Про Національне суспільне телебачення і радіомовлення» на розгляд новообраної Верховної Ради України як невідкладний.

 

Джерело: Інформаційно-публіцистичне видання «Трибуна України» http://ukrtribune.com/


автор: Валерій БЕБИК, проректор Університету «Україна», доктор політичних наук, професор

видання: Інтернет-видання «Трибуна України», час видання: 2012

адреса видання: http://ukrtribune.com/


11/09/2012