Презентація монографії Дем’янюка Олександра Йосиповича "Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914–1921 роках"


У ЛУЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» відбулася презентація монографії кандидата історичних наук, професора кафедри гуманітарних дисциплін

ДЕМ’ЯНЮКА ОЛЕКСАНДРА ЙОСИПОВИЧА

«ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1914–1921 РОКАХ»

 

Луцький інститут розвитку людини

Університету «Україна»

43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, тел./факс (0332)782616; e-mail: Limeukraine@itt.net.ua

 

 

4 жовтня 2011 р. у приміщенні читального залу бібліотеки Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» відбулася презентація монографії кандидата історичних наук, професора кафедри гуманітарних дисциплін Дем’янюка Олександра Йосиповича «Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914–1921 роках».

Цей захід зібрав науковців вищих навчальних закладів І–IV рівнів акредитації м. Луцька, музейних та бібліотечних працівників, краєзнавців, які займаються проблемами вивчення регіональної історії періоду Першої світової війни і доби Української революції 1917–1921 рр.

Презентовано було наукову монографію, в якій висвітлено військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії під час Першої світової війни та у добу українських національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Особливу увагу приділено формуванню національної свідомості волинян під впливом загальнодержавних процесів. Проаналізовано перебіг військових подій на території Волині в період Першої світової війни, вивчено військово-політичну ситуацію на території губернії в період діяльності УЦР, Гетьманату, Директорії УНР.

У дослідженні детальному вивченню піддано періоди перебування керівництва УНР на Волині, польсько-українські переговори, військово-політичну діяльність Директорії на території волинських земель.

Значний архівний матеріал, дослідження вітчизняних та діаспорних авторів дозволили досліднику створити цілісну картину військово-політичного протистояння на волинських землях різних військових та політичних сил у процесі боротьби за українську державність.

Розпочав презентацію монографії ректор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», доктор педагогічних наук, депутат Волинської обласної ради Карпюк Роман Петрович. Він в цілому охарактеризував науковий шлях автора дослідження, визначив пріоритети наукової роботи ВНЗ.

Презентував свою роботу автор – кандидат історичних наук Дем’янюк Олександр Йосипович. Основна його увага була зосереджена на особливостях роботи над монографією, аналізі наукових методів дослідження, поставлених завданнях та шляхах їх вирішення, отриманих результатах.

Один із рецензентів монографії – проректор з науково-методичної роботи інституту, доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович висловив своє бачення досліджуваної проблеми, визначив місце поданого у монографії матеріалу в навчальному процесі, наголосив на важливості науково-педагогічної значимості проведеного автором дослідження.

В обговоренні монографії взяли участь: директор Волинської обласної профспілкової бібліотеки Конон Надія Гнатівна, провідний науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею Бірюліна Олена Антонівна, історики, краєзнавці.

Відбулася наукова дискусія. Автор монографії кваліфіковано відповідав на запитання, які ставилися присутніми.

час видання: 2011


27/10/2011