Осмислення понять "культура" та "прогрес" у контексті духовного розвитку сучасного українського суспільства

Осмислення понять «культура» та «прогрес» у контексті духовного розвитку сучасного українського суспільства

Демченко О.

Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна».

ІІ курс, група ПО-21, спеціальність «Політологія».

Науковий керівник: Кочура Н.М., канд. філософ. наук, доцент

 

Тема відродження культури, формування  особистості з високим рівнем духовної культури  - є, на нашу думку, найбільш актуальною на сьогодні як для українського суспільства, так і для глобалізованого світу в цілому,  адже  внаслідок стрімкого науково-технічного прогресу  сучасне суспільство духовно майже не розвивається,  а під тиском домінанти матеріальних цінностей  деградує.

Ця робота, сподіваємося, дозволить дещо по-іншому подивитися на зазначені поняття і проблеми,  що з ними асоціюються, змусить задуматися над  непростими речами нашого культурного сьогодення.

Характерною ознакою кожної нації є її культура.  Вона з усіх боків показує неповторність і самобутність народу, що її творить. Кожен індивід вирізняється тим із суспільної маси, що сам, можливо, не усвідомлюючи до кінця, несе у собі піщинку культурного скарбу, що виділяє його серед багатьох інших народів. На підґрунті цього задля детального дослідження такого розмаїття культурних особливостей народів світу і зароджується  культурологія. Ця наука допомагає нам узагальнювати і систематизувати знання про невидимий світ «речей і речень», який вирізняє один народ з-поміж інших. Разом з тим, окрім культури, яку досліджує наука «культурологія», особливу увагу звернемо на самого носія культури, а саме  - на  Людину: звичайну, пересічну, яка століттями  в мирі і війнах здобувала собі право на життя, щастя, розвиток і, цим самим, вдосконалювала навколишній світ, не підозрюючи, що творить історію та  реалізує себе у ній.

На жаль, у світовій історії можна побачити безліч прикладів занепаду або асиміляції величних культур - цивілізацій, про які тепер можна дізнатися лише з історичних джерел. Всі вони свідчать про певні культурні віхи розвитку  нашого людства.

Говорячи про культурологію, необхідно, на мою думку, перш за все звернути увагу не на історію чи географію, а  детально ознайомитись з головним носієм  культурної спадщини і центральним персонажем історії, яким є народ. Саме він намагався примножити і передати здобутий досвід своїм нащадкам.

Поняття  «культура» і «народ» змусили мене задуматись про глибокі ціннісні речі, які стали основою для написання  цієї праці.

Аналізуючи пласти літературних джерел, не хотілося використовувати «затерті до дірок» фрази з підручників. В цій роботі зробимо спробу поглянути на культуру як духовну цінність для кожного з нас,  переживаючи і осмислюючи її з обріїв  власного й національно-історичного досвіду, спираючись на здобуті знання, світоглядні уявлення і переконання. Можливо, деякі речі насторожать читача своєю суб’єктивністю, критичним підходом до розуміння й аналізу проблем культури.

Культура є складним суспільним феноменом, який відігравав і продовжує відігравати величезну роль у життєдіяльності людини. Вона впливає на працю, побут, дозвілля, менталітет, спосіб життя як усього суспільства, так і окремої особистості. Багато пов'язаних з культурою проблем мають глобальний, міжнародний характер. Розвиток  її  щільно пов'язаний  з  прогресом  людства, його перспективами. Засвоєння  культури - важлива запорука розвитку людської цивілізації, збереження загальнолюдських цінностей. Таким чином, культура - це не лише досягнення минулого, а й багато в чому визначене  сьогодення і майбутнє особистості, усього людства. Наше майбутнє значною мірою залежить від напрямів подальшого розвитку культури, а вони, у свою чергу, щільно пов'язані з напрямами політичного розвитку світу, вирішенням глобальних проблем людства.

Актуальність цієї роботи полягає у висвітленні історично-культурних процесів і їхнього впливу на формування нашого «культурного» сьогодення, якщо його можна таким назвати.

 

Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012

автор: Демченко О., Інститут права та суспільних відносин Університету "Україна", ІІ курс, група ПО-21, спеціальність "Політологія". Науковий керівник: Кочура Н.М., канд. філософ. наук, доцент

видання: Журнал "Освіта регіону: психологія, політологія, соціальні комунікації", № 4, 2012, час видання: 2012

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


04/04/2013