Нa основі педагогічного експерименту

Нa основі педагогічного експерименту

 

На виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України 432/36 від 02.07.2003 р. «Про проведення Педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України» та наказу Міністерства освіти і науки України N 390 від 30.06.2005 р. «Про продовження педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання» Університет «Україна» продовжив виконання заходів щодо розгортання мережі дистанційного навчання та організації навчально-виховного процесу.

Педагогічний експеримент, який розглядався як основна форма навчання для молоці з особливими потребами, осіб, у яких обмежені можливості пересування до інтегрованих центрів навчання, продемонстрував актуальність, привабливість та доступність такої організації навчального процесу для широких верств населення і має яскраве соціальне спрямування. Він дозволяє отримати освітні послуги вищого ґатунку кожному громадянину нашої країни, реалізувати всі ті фактори, які визначають відкритість вищої освіти. Тому головним завданням Університету «Україна» запишається не тільки підтримувати, а й постійно працювати над удосконаленням і розширенням всього спектру освітніх послуг за дистанційною формою навчання.

Діяльність університету проводилася чітко відповідно до Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої МОН України 20.12.2000 p., Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2003 р. № 1494, Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 р. 40 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 0904.2004 р. за № 464/9063.

Університет «Україна» здійснює експеримент у співпраці з Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України та Українським інститутом інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ», Координаційною Радою МОН з дистанційного навчання в Україні. Представники цих трьох установ визначені як провідні розробники нормативно-правової бази дистанційного навчання в Україні На превеликий жаль, за браком коштів, ця робота просувається досить повільно. Не фінансує уряд і «Програму розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки».

Наприкінці 2005 року Університет «Україна» став асоційованим членом асоціації міст України та громад. Це відкриває нові перспективи співпраці з органами місцевого самоврядування.

Центри дистанційного навчання, створені нами за узгодженням із місцевою владою, повинні ширше використовувати можливості спільної діяльності з органами місцевого самоврядування, обласними, міськими і районними державними адміністраціями, органами управління освітою відповідних рівнів для пропаганди дистанційного навчання в Україні в цілому та Університету «Україна» зокрема.

Основними структурними підрозділами управління дистанційним навчанням в університеті є Інститут дистанційного навчання, на який покладено виконання функцій головного та базового центру його системи, регіональні центри дистанційного навчання, створені на базі філій або окремо в областях, задіяних в експерименті, та локальні - у районних центрах.

Досягнуті результати є квінтесенцією корпоративних зусиль базової структури та територіально відокремлених структурних підрозділів. І. безперечно, ці надбання здійснені завдяки особистій увазі та постійній допомозі Президента університету П М Таланчука.

Мережа регіональних центрів дистанційного навчання, що мають відповідне методичне та кадрове забезпечення, сформована у 15 областях, які визначені у спільному наказі МОН та АПН України.

Значна робота щодо розгортання мережі дистанційного навчання та формування контингенту студентів у минулому році проведена Чернігівським (завідувач Подорога В Я.), Хмельницьким (завідувач - ректор Хмельницького інституту соціальних технологій Чайковський М. Є.), Вінницьким (завідувач - проректор з питань Вінницького соціально-економічного інституту Шаповалов А. П.), іншими регіональними центрами дистанційного навчання.

Правильність обраного курсу на впровадження дистанційного навчання в Україні підтверджує те, що є непоодинокі звернення до Міністерства освіти і науки щодо впровадження нашого експерименту в тих регіонах, які не включені до відповідного наказу МОН про педагогічний експеримент.

За ініціативою і за сприяння районної державної адміністрації, районної ради м. Куп'янська та за згодою Міністерства освіти і науки відкрито локальний центр дистанційного навчання у цьому місті. Зараз, за таким же алгоритмом, розглядається питання щодо відкриття центру в м. Балаклія тієї ж Харківської області.

За зверненнями органів місцевого самоврядування, управлінь освіти міст Луганська, Горлівки, Краснодона до Міністерства освіти і науки України та Університету «Україна» щодо включення до переліку регіонів, задіяних в експерименті з дистанційної форми навчання, проведено організаційну роботу щодо створення центрів дистанційного навчання у цих містах. Це в тих областях, які визначені як інтегровані центри надання освітніх послуг у галузі вищої освіти.

Станом на 10.05.2006 р. майже 10 000 студентів (це 22,6% загального контингенту студентів університету) отримують вищу освіту в 156 локальних центрах дистанційного навчання, в яких організовано навчально-виховний процес за спеціальностями «Правознавство», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Діловодство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У решті ЛЦДН проводиться організаційна, профорієнтаційна та рекламна діяльність. У цьому значна заслуга завідувачів РЦДН - Хмельницького (Чайковський М.Є.) - 1657 студентів, Чернігівського (Подорога В.Я.) – 997, Рівненського (Музика В.П.) - 853 студенти. Нарощують темпи Вінницький (Шаповалов А.П.) та Полтавський (Мучник Л.М.) регіональні центри.

Разом із тим є центри, в яких шукають причини замість того, щоб шукати можливість працювати: Сумський (Цуканова Т.О.) та Черкаський (Мороз І.А.), де навчається лише по 177 студентів. А в Білоцерківському ЛЦДН (Шишковський П.В.) як було 13 осіб у 2004 році, стільки ж залишилось і у 2006-му.

Студенти першого набору спеціальностей «Фінанси», «Бухгалтерський облік» та «Діловодство» у червні цього року будуть готові до проходження державної атестації. Це означає, що в червні згідно з програмою експерименту ми повинні пройти ліцензування на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Університет, територіально відокремлені структурні підрозділи накопичили певний досвід у проходженні цієї процедури Я вважаю, що ми у змозі пройти і ліцензування, й акредитацію. Сподіваємось на допомогу такого досвідченого фахівця у цій галузі, як перший проректор університету Л.Ф. Романенко.

 

Кадрове забезпечення

До проведення навчального процесу в ЛЦДН залучені викладачі базової структури, територіально відокремлених підрозділів університету, інших ВНЗ із ученими ступенями і званнями, вчителі вищої категорії, що передбачено умовами ліцензування й акредитації відповідних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». За нашими даними, якісний склад викладачів відповідає вимогам ДАКу для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Перехід до підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» потребує покращення якісного складу професорсько-викладацького складу.

Відповідно до угоди про співпрацю між Університетом «Україна» та Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України підготовлено організаторів (менеджерів) дистанційного навчання. Свідоцтво організатора - менеджера ДН отримали заступники завідувачів РЦДН із питань використання інформаційних і комунікаційних технологій, куратори-тьютори мережі дистанційного навчання та співробітники Інституту дистанційного навчання (всього 77 осіб).

На базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ» підвищили кваліфікацію 60 викладачів дистанційного навчання Університету «Україна» згідно з угодою про співпрацю.

Це ті організації, яким сьогодні дано право офіційно сертифікувати викладачів та співробітників, які працюють у системі дистанційного навчання.

Ми активізуємо систему «NeoСad» для студентів Київського регіонального і міського центрів дистанційного навчання та забезпечимо її функціонування не пізніше 1 червня 2006 року.

За якісної підготовки баз даних студентів ми маємо можливість активізувати цю систему для всіх регіонів, починаючи з липня нинішнього року. І після відповідної підготовки викладачів та співробітників територіально відокремлених структурних підрозділів передаватимемо їм частково окремі функції з організації навчально-виховного процесу за інформаційно-комунікаційними технологіями.

Що стосується адміністративно-управлінського та навчально-допоміжного персоналу, то тут маємо ряд невирішених проблем.

Вони стосуються, у першу чергу, фонду заробітної плати адміністративно управлінського персоналу.

Деякі керівники регіональних центрів знизили темпи роботи.

У період третього набору гірше спрацювали Кіровоградський (завідувач Піскова Л.П.), де набрали менше на 141 студента, ніж під час другого набору, Луцький (завідувач - Карпюк Р.П.) - зменшення на 64 студенти, Чернівецький (Горюк П.Д.).

Ось тут і закладена економічна проріха дистанційного навчання.

Одна з першорядних проблем - роздуті штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу, відсутність вимогливості до підлеглих. Ми домовилися, що заробітна плата завідувачів РЦДН та ЛЦДН буде структурована і визначатиметься такими критеріями:

- кількість ЛЦДН, де організовано навчально-виховний процес не менше ніж для 50 студентів;

-  відсутність фінансової заборгованості у студентів;

- організація контролю навчально-виховного процесу, яка включає в себе забезпечення виконання навчальних планів та програм і контроль якості роботи навчально-педагогічних працівників, навчально-методичне забезпечення;

- ведення документації центрами (накази на зарахування, відрахування, переведення тощо);

- організація додаткових джерел фінансування (курсове навчання);

- забезпечення охорони праці, дотримання законності та порядку.

 

Матеріально-технічне, апаратне та програмне забезпечення

Регіональні та локальні центри дистанційного навчання забезпечено меблями, офісною технікою (комп'ютер, принтер, ксерокс, телефон/факс).

Для облаштування робочих місць викладачів та управлінського персоналу, а також студентів, які навчаються дистанційно, для РЦДН та ЛЦДН придбано мережеве обладнання для об'єднання серверів і робочих станцій в єдину локальну систему та їх під'єднання до Інтернету. Усі регіональні центри під’єднані до Інтернету, на черзі – локальні центри.

З метою впровадження комп'ютерних, інформаційних та комбінованих технологій у навчальний процес за дистанційною формою навчання створено лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій «ІнКомТех» та аудіовідеостудію «ТАЛАН-Студіо».

Невдовзі матимемо електронну бібліотеку, електронні версії всіх навчальних посібників разом із необхідними методичними складовими, розміщеними на сервері у системі «NeoСad».

Ми готові розпочати створення електронних підручників, мультимедійних курсів. Для цього і проходять спеціалізоване навчання 60 викладачів базової структури університету. Але й тут необхідні серйозні зусилля усіх кафедр, які забезпечують роботу мережі дистанційного навчання.

 

Навчально-методичне забезпечення

Ми практично завершили друк навчальних посібників для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Залишився тільки один посібник для спеціальності «Правознавство», вихід якого затримався через зміни у законодавстві. Проте ця затримка не вплине на навчальний процес, оскільки вивчення дисципліни передбачене у жовтні-листопаді, а виправлений варіант повинен бути готовий у червні.

На 44 найменування навчальних посібників і підручників для дистанційної форми навчання ми вже отримали грифи Міністерства освіти і науки.

Підготовлені й узгоджені навчальні плани для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Складений і узгоджений з видавничо-друкарським комплексом університету план підготовки необхідних навчально-методичних посібників. На 11 книжок уже укладені угоди з авторськими колективами. Робота почалась і не можна знижувати її темпів, бо за цими книжками стоять живі люди - студенти багатьох регіонів України.

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України та наказом по університету, у травні-червні 2006 року буде проведено:

1. Замір залишкових знань (комплексна контрольна робота) студентів II курсу дистанційної форми навчання спеціальностей «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Діловодство», державна атестація яких планується на червень-липень 2006 року.

2 Ректорський контроль рівня знань студентів дистанційної форми навчання спеціальностей «Правознавство», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Діловодство», державна атестація яких планується на листопад-грудень 2006 року.

3. Анкетування серед студентів щодо вдосконалення організації навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання.

4. Анкетування серед викладачів із метою вдосконалення змісту та якості навчальних посібників для ДН.

Завідувачі регіональних центрів мають дуже уважно поставитися до всіх цих заходів. Якісний замір залишкових знань - це запорука проходження державних процедур ліцензування та акредитації. Анкетування дасть можливість покращити організацію навчально-виховного процесу і розробити заходи щодо вдосконалення методики та організації навчання.

 

Розширення спектру спеціальностей

За результатами минулорічного опитування студентів та даних, що були подані територіально відокремленими структурними підрозділами, можна зробити висновок, що спектр спеціальностей Університету «Україна» в цілому відповідає побажанням населення і разом із тим відрізняється від потреб центрів зайнятості.

Дані опитування студентів дистанційної форми навчання свідчать, що:

- вища освіта потрібна, бо без неї важно знайти роботу (38% абітурієнтів);

- знання з обраної спеціальності необхідні для їх майбутньої роботи (28%);

- вища освіта потрібна для власного розвитку (27%);

- метою ще 25% абітурієнтів стало отримання знань за обраною спеціальністю;

- знання з обраної спеціальності необхідні для теперішньої роботи (підвищення кваліфікації) (12% абітурієнтів);

- вища освіта престижна, надає вищий соціальний статус (8%);

- хочуть отримати вищу освіту, тому що їм подобається вчитися (процесуальний мотив) (8%);

- вбачають у такому навчанні просто спосіб отримати диплом (тільки 1% - 17 абітурієнтів).

Отже, визначальним мотивом до отримання вищої освіти стала надія на майбутнє працевлаштування, тобто переважна більшість абітурієнтів щиро зацікавлена і високомотивована до отримання вищої освіти.

 

Надання додаткових освітніх послуг

Регіональні та локальні центри дистанційного навчання мають усі можливості організовувати і надавати додаткові освітні послуги. Передусім, це стосується організації навчання на рівні курсового.

По-перше, треба звернути увагу на програму моніторингу знань випускників середньої школи, яку ми нещодавно передали до всіх територіально відокремлених структурних підрозділів. Ця програма досить ефективна і користується попитом не тільки у м. Києві, але і в районних центрах. Агенція «Абітурієнт-сервіс «Україна» провела презентації в районах Київської області, і ця програма була тією «родзинкою», яка привернула увагу школярів і їхніх батьків до університету. Бажаючих пройти таке тестування багато. А це - запорука того, що ми надамо дієву допомогу школярам для проходження державної атестації і сприятимемо формуванню контингенту першого курсу.

За результатами такого тестування можна організовувати групи підготовки до вступу до вищого навчального закладу як у цьому році, так і формувати групи доуніверситетської підготовки у наступному навчальному році.

Другий напрям - це організація різновидів курсового навчання. Ми маємо ліцензії на проведення курсового навчання для доуніверситетської підготовки, екскурсовода (туризм), адміністратора (офіс-менеджера), бухгалтера та оператора комп'ютерного набору. Звісно, при розгортанні системи курсового навчання відповідні ліцензії необхідно отримувати в обласному управлінні освіти і науки Але на перших порах, за певних організаційних умов, можна скористатися і нашими ліцензіями.

 

Володимир КОЛОСОВ,

проректор університету з навчальної роботи

Газета «Університет «Україна», 5-6, 2006

автор: Володимир Колосов, проректор університету з навчальної роботи

видання: Газета «Університет «Україна», № 5-6, 2006, час видання: 2006


18/02/2010