Чи був бог українцем і чому він обрав Україну?

Чи був бог українцем і чому він обрав Україну?

 

Валерій Бебик,

доктор політичних наук, професор,

проректор Університету «Україна»,

головний редактор журналу «Освіта регіону:

політологія, психологія, комунікації»

 

УДК 930 (477)

 

Як о знаєм ми про Бога

І про магічний вплив Богинь,

Що запроторюють дорогу

У світ Добра і Берегинь.

(Автор)

 

У статті розглядається версія походження писемності та релігії в надрах української цивілізації.

Ключові слова: Бог, Слово, релігія, цивілізація.

 

В статье рассматривается версия происхождения письменности и религии в недрах украинской цивилизации.

Ключевые слова: Бог, Слово, религия, цивилизация.

 

The article is considered of version, that God and Word was born in Ukrainian Civilization.

Key words: Civilization, Shumer/Sumer/Samara.

 

 • · Україна – батьківщина релігій і писемності або «ми – не раби»!

Археологічні, міфологічні та символьні артефакти свідчать, що основи релігійних вірувань на планеті були зароджені в надрах українських цивілізацій чернігівського Мезина (ХХІІ-ХІІ тис. до н.е.) [4; 5] і запорізької Кам’яної Могили (ХІІ-ІІІ тис. до н.е.) [1; 28; 41], які стали основою формування на території Стародавньої України Скіфо-Трипільської/арійської цивілізації (VІ-ІІ тис. до н.е.) [15; 20; 30; 35; 44].

Саме в надрах Мезинської цивілізації вперше в історії людства виникають символ Бога сонця – свастика (мал. 1) і найдавніший символ істинної релігії людства (зашифрованого імені Бога) – меандр (мал. 2) [3; 4; 5].

Теологи (від слів: Тео – Бог, логос – слово), між іншим, розшифровують комбінацію з двох меандрів мезинського ієрогліфа як поєднання Божественної та людської самосвідомості, котрі розкриваються назустріч одна одній.

Зверніть увагу на один красномовний факт: цей рух назустріч (Бога і Людини) – обопільний і рівноправний. І дуже символічним є те, що мезинський ієрогліф передбачає симетричну комунікацію між Богом і мешканцями Стародавньої України.

Зараз таку симетричну комунікацію іменують громадськими зв’язками (public relations). Але у стародавні часи цей феномен було прийнято іменувати релігією (religio – у перекладі з латини означає зв'язок із богом).

Отже, найперший (із відомих на даний момент) договір між Богом і людьми був укладений на землях Стародавньої України. І відбулася ця знаменна для предків сучасних українців подія щонайменше у ХІІ тис. до н.е.

Але й це не все. Саме на території Стародавньої України вперше в історії людства зустрічається зашифроване (у вигляді меандра) ім’я Бога.

Відтак, ми маємо вагомі підстави вважати, що предки сучасних українців є першим народом, з яким Бог уклав договір і якому передав принципи писемного відображення Слова.

Чи означає це, що, виходячи з даного факту, українці повинні звертатися до Бога на «ти»? Переконаний, що ні. Ще не так давно в українських сім’ях зверталися до батьків на «ви». А тут – сам Бог!

До речі, пріоритети спілкування українського народу з Богом, напевно, є історичним поясненням великої набожності українців. Водночас ми повинні розуміти, що з рабами договорів не підписують. Ні люди, ні сам Бог.

Таким чином, українці по своїй первинній природі не є рабами божими (і нічиїми іншими!), як переконують нас представники деяких конфесій!

Звідси й волелюбна вдача українського народу, яка генетично викарбувана в українській ментальності. І це зрозуміло: як можуть бути рабами ті, хто ведуть рівноправний діалог із Богом!..

До речі, загарбники України (минулі й нинішні) ніколи цього не розуміли. Як не розуміли (і не розуміють) цього випадкові і поверхневі «вожді Майдану» та їхні «москвофільні» опоненти. Українці – наближені долею до Бога, і це означає, що цей народ – непереборний!..

Проте, чи завжди Бог був чоловіком? Чому ж тоді в археологічних знахідках Мезинської цивілізації (ХХІІ-ХІІ тис. до н.е.), Кам’яної Могили (ХІІ-ІІІ тис. до н.е.) та Скіфо-Трипільської цивілізації (VI-II тис. до н.е.) серед фігурок богів практично всі - жіночої статі (мал. 1)?

 

 

 

Мал. 1. Мезин (Чернігівська область, ХІІ-Х тис. до н.е.). Орнаменти з меандрами і свастиками (які у скіфів/аріїв стануть священними символами) та зображення Великої Богині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2. Два меандра мезинського ієрогліфа - як поєднання Божественної та людської самосвідомості, котрі розкриваються назустріч

 

 

 

 

 • · Тисячолітній давньоукраїнський марш

Будь-яка цивілізація ґрунтується, перш за все, на релігії (комунікації з Богом) і писемності (комунікації між людьми).

Проте носіями цивілізації є, насамперед, живі люди. Боже слово вперше було почуте і викарбуване саме на українських землях. Отже, абсолютно не випадково, що власне українці стали народом-детонатором першого цивілізаційного вибуху в історії людства.

І, напевно, тисячолітній давньоукраїнський марш, який поніс по планеті Боже слово, не міг відбутися без відповідного «імпульсу згори».

Відтак, наші предки, розселяючись по «містах і весях», принесли свою (передову на той час) культуру, суспільний устрій і, звісно, релігійні культи.

Наші предки, на відміну від інших народів, уже в VI-V тис. до н.е. знали землеробство, приручили коня і винайшли колесо, мали розвинені релігійні культи і соціальну стратифікацію. А, починаючи щонайменше з ІІІ тис. до н.е., вони вже знали й технології виготовлення та обробки металів.

Це, зрештою, і визначило їхні цивілізаційні переваги. Скіфи/арії приходили на землі інших народів і (з більшим чи меншим успіхом) ставали елітою тамтешніх первісних суспільств [6; 19; 20; 34; 35].

 

 Мал. 3. Бог сонця (світла) і розуму Митра (зороастрійська версія)

 

Скіфо-трипільська давньоукраїнська спільнота добре зналася на землеробстві і тому їхніми головними богами стали: Бог сонця (Коло, Ор, Хорс, Митра, Ра) і Богиня води (Дана), які були гарантами гарного врожаю і виживання етносу взагалі.

Наприклад, у скіфів/аріїв, які мешкали в Аріані (сучасний Іран), Бог сонця і розуму носив ім’я Митра (див.: мал. 3) [26].

 

Як свідчить американський дослідник Артур Кемп [66], приблизно у 5600 рр. до н.е. з території України почалося безпрецедентне розселення представників нордичної (скіфо-трипільської, праукраїнської – В.Б.) раси (мал. 4).

 

Мал. 4. Карта розселення (за А. Кемпом) нордичної (скіфо-трипільської) раси з території України (VI тис. до н.е.)

 

Європеоїди тохари й айни – дійшли відповідно до Китаю та Японії. Арії – опанували Афганістаном (тоді отримав назву – Арія), Іраном (Аріан) та Індією (Арья Варта).

 

 

 

 

 

Мал. 5. Айни (Японія, о. Хоккайдо, 1904 р.). Зверніть увагу на мезинські меандри, які прикрашають одяг мешканців Японських островів

 

Сумери/Самари/шумери взяли під контроль Месопотамію (Сумер) і додинастійний Єгипет (Кемет).

В центрі Європи облаштувалися слов’яни, на заході – кельти (західні скіфи) і германці, а нинішньому Балтійському морю дали назву - балти.

Якщо подивитися на одяг далекосхідних айнів (мал. 5), яких у І тис. н.е. практично витіснили зі своїх земель представники жовтої раси, на ньому домінують вже добре знайомі нам мезинські меандри.

Зразки кераміки айнів дуже схожі на українські. А один із царів тамтешньої землі, як свідчать міфи цього найдавнішого народу Японії, носив таке собі японське ім’я – Пан.

Принагідно нагадаємо, що „індійські” Веди (від українського слова - відати) знають плем’я панів [45; 46]. Останнє мешкало в донецьких степах, займалося скотарством і було дуже заможним. Знаємо й ми бога пастухів Пана, який був покровителем худоби в українській та грецькій Елладі.

Так що американський дослідник А. Кемп зовсім не помиляється, коли свідчить про переселення предків айнів зі Стародавньої України на Японські острови у VI тис. до н.е.

Вельми показово також, що в нинішню німецьку річку Одер і досі впадає річка з таким собі українським ім’ям – Варта. І «чомусь» ім’я цієї річки співпадає зі стародавньою назвою Індії, котра теж звалася Вартою Аріїв.

В Одеській області і досі існує місто Балта. І, як свідчать філологи [18; 45; 46], воно етимологічно пов’язане з Полтавою. Зрештою, не потрібно й бути професійним філологом, щоб не побачити тут один корінь – болото, заболочена місцевість.

 

 • · Про козаків Середземномор’я, гуцулів Африки і кирпатих фараонів

Підтвердження цього великого розселення арійської раси з території Прадавньої України ми знаходимо не тільки в царині філології.

Погляньмо лише на обличчя наших далеких предків (мал. 6 і 7) та їхніх нащадків із різних куточків планети (мал. 8-11) і ми переконаємося, що філологічна спорідненість географічних назв [8; 18; 27; 31] чудово доповнюється антропологічними артефактами археологів.

Наприклад, якщо ми уважно подивимося на кам’яне зображення людини скіфо-трипільської доби (Дніпропетровська область, ІІІ тис. до н.е.), ми побачимо характерне «козацьке» (насправді – скіфське) обличчя вождя-воїна з вусами (мал. 6).

Схожий антропологічний тип людини ми можемо побачити і на керамічному портреті людини (мал. 7) скіфо-трипільської доби (IV тис. до н.е.).

Такі саме риси обличчя, з такими ж самими вусами ми побачимо на посмертній золотій масці мікенського царя (Середземномор’я, острів Крит, XVI ст. до н.е.). Ця маска відома в історичних джерелах, як «маска Агамемнона».

Зверніть увагу, наскільки антропологічно портрет критянського царя з міста Мікени (мал. 8) схожий на портрет скіфо-трипільської доби з Дніпропетровщини (мал. 6)! Різниця лише одна – український портрет на півтори тисячі років старший за «грецький».

(Ми навмисно беремо слово «грецький» в лапки, оскільки греки не носили вуса. Відтак, мікенський цар Агамемнон, судячи з антропологічних даних, був скіфом/арієм).

Якщо ж ми перенесемося в пекельну Сахару, то побачимо в археологічному музеї лівійської столиці м. Триполі (це африканський клон українського Трипілля) зображення гараманта [32] – «козака» пустелі Сахари (мал. 9).

Всі, кому я показував цей портрет, дивувалися: «А що робив цей гуцул у І тис. до н.е. на півночі Африки?» Відповідь проста – він там жив і, напевно, займав не останню ступінь у соціальний ієрархії африканської держави антів (столиця – м.Гарама [14; 19; 30; 32]), якщо «дослужився» до такого вражаючого за якістю мармурового бюста.

Порівняльний антропологічний аналіз національної приналежності цього чоловіка з характерними українськими вусами, який жив на території сучасної Лівії, свідчить – він теж був скіфом/арієм.

Принаймні, ми точно знаємо, що корінні африканці – негри і прийдешні (VII ст. н.е.) араби вусів не носили. Та й римляни, які наприкінці І тис. до н.е. активно воювали на півночі Африки (загальновідомі Пунічні війни проти Карфагену), традиційно голили свої обличчя.

Наостанку нагадаємо, що антами (древніми) звалися предки сучасних українців. Вони жили між Дністром і Бугом (І тис. до н.е. – І тис. н.е.) і дали світові вишукані цивілізаційні зразки античного світу, який був взятий за основу при розбудові греко-римської цивілізації.

 

 

Мал. 6. Зображення людини скіфо-трипільської доби (Дніпропетровська область, ІІІ тис. до н.е.). Через 2 тисячі років схожі антропологічні зображення ми побачимо на Криті та в пустелі Сахарі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 7. Портрет людини скіфо-трипільської доби (Київська область, IV тис. до н.е.). Згодом антропологічно схожі портрети археологи знайдуть на середземноморському острові Крит

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 8. Посмертна золота маска мікенського царя, відома як «маска Агамемнона» (XVI ст. до н.е.), антропологічно схожа на портрети української Трипільської доби. Мікенська гробниця №5, острів Крит.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 9. Голова анта - «козака» пустелі Сахари. Археологічний музей м.Триполі, Лівія (у тамтешніх аборигенів: негрів, прийдешніх арабів вуса не ростуть; римляни – голили свої обличчя; отже, вуса – атрибут скіфів-аріїв)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ж подивитися на портрети єгипетських царів-фараонів (мал. 10) і вождів аріїв-тохарів (мал. 11), ми знову-таки побачимо типові (кирпаті) українські обличчя, які щодня ми зустрічаємо в наших містах і селах.

 

 

Мал. 10. Фараон Менкаур та його дружина Хамерернебти II (IV династія, ІІІ тис. до н.е.) – типові представники нордичної (арійської раси)

 

Особливу увагу привертають численні (більше сотні!) поховання аріїв/тохарів (ІІ тис. до н.е.), знайдені у Синьзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

Показово, що у знатного небіжчика (мал. 11) чітко проглядаються європейські риси обличчя з вусами і двома заплетеними косами (як у всіх західних скіфів: кельтів-галів/гуцулів).

Арії/тохари поклонялися Богу сонця. Про це свідчить той факт, що в останній шлях знатного арія, похованого в Китаї, супроводжує зокрема бронзовий посуд із символом сварги-свастики. (Нагадаємо, що прообраз свастики винайдено в українському Мезині ще в ХІІ тис. до н.е.).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Мал. 11. Мумія арія/тохара (ІІ тис. до н.е.) з двома заплетеними косами (як у кельтів-галів та гуцулів). Похований у Синьзян-Уйгурському автономному районі Китаю з бронзовим посудом із символом сварги-свастики (прообраз свастики винайдено в українському Мезині у ХІІ тис. до н.е.)

 

Наостанку зауважимо, що українська земля була місцем не тільки зародження релігії та писемності на планеті, а й місцем народження Зороастра (Золота зірка або Сонце) – першого пророка єдиного Бога сонця, котрий, як стверджують деякі міфи, свій перший прихід на землю здійснив приблизно в ХІ-ХІІ тис. до н.е. [26; 39].

 

ЧИ БУВ БОГ УКРАЇНЦЕМ?

 

Ніхто не знає, як він виглядає.

Чи він - Творець, чи Всесвіт був - завжди?..

Якщо - всесильний, то чому не дбає,

Щоб Україну вивести з біди?..

 

Ніхто не знає (бо ніхто не бачив),

Чи Бог - Творець, чи просто собі – бог,

Що лиш живе, сміється й часом – плаче

В обіймах щастя, клопотів, тривог?

 

Якщо ж він – бог й частина цього миру,

Що мов зерном засіяний людьми,

То Україна – фантастичний Вирій,

А, отже, боги - разом з ним і ми!

(Автор)

 

 • · Спочатку було – українське Слово, Слово було – у Бога, і Слово було - Бог

Як відзначалося раніше, у знахідках Мезинської цивілізації вперше в історії людства археологи фіксують найдавніші (з усіх відомих на даний час) символи: символ Бога сонця - свастику і символ зашифрованого імені Бога – меандр (мал. 1).

А комбінація з двох меандрів мезинського ієрогліфа (мал. 2) тлумачиться теологами як поєднання Божественної та людської самосвідомості, котрі розкриваються назустріч одна одній.

Якщо звернути увагу на розміри Божественного і людського меандрів, що складають єдине ціле мезинського ієрогліфа, вони – однакові. Відтак напрошується цілком слушний висновок, що Божественна і людська самосвідомості контактують між собою - на рівних!

Така симетрична комунікація між Богом і мешканцями Стародавньої України свідчить про два принципових факти, які відбулися щонайменше у ХІІ тис. до н.е.:

1. найперший (із відомих на даний момент) договір між Богом і людьми був укладений на землях Стародавньої України;

2. предки сучасних українців є першим народом, якому Бог передав принципи писемного відображення Слова.

На основі сказаного вище ми маємо дуже вагомі підстави уточнити відому біблейну фразу таким чином: «Спочатку було (українське) Слово, (українське) Слово було у Бога і (українське) Слово було – Бог».

Дехто думає, що це – біблійна фраза. Але це – лише на перший погляд. Ця фраза, направду, є в тексті канонічного Євангелія. Воно було затверджене християнськими ієрархами в ІV ст. н.е., коли згадана церква стала правлячою в Римі та Константинополі, і виникла потреба в уніфікації релігійних текстів в інтересах зміцнення християнської імперії [42; 45; 46; 47].

Проте ця «біблійна» фраза зустрічається за 1100 років до появи християнської Біблії – у священному тексті єгипетських коптів «Мемфіська теологія», сформульованої жерцями-лелегами (вихідцями з Полтавщини, де й досі лелек називають лелегами?)!

Вказаний текст був викарбуваний у VII ст. до н.е. на кам’яній плиті у коптському храмі Хет-ка-Птаха (Het-ka-Ptah) у стародавній єгипетській столиці Мемфісі (нині – Каїр). Відбулося це за часів правління єгипетського фараона Сакбе, чиє ім’я має скіфське родове походження (саки – це східні, а кельти/колти – західні скіфи).

Нагадаємо, що сам храм Хет-ка-Птаха (хатка Птаха) був збудованій на межі ІV і ІІІ тис. до н.е. першим («чернігівським») фараоном Стародавнього Єгипту Менесом/Міною, якого деякі дослідники ототожнюють із фараоном Нармером (мал. 12).

У гробниці цього видатного фараона, при якому, як свідчать історики Стародавнього Сходу (Л. Васильєв, О. Крижанівський [6; 34]), розпочалося літописання історії Стародавнього Єгипту, були знайдені, зокрема, і зображення Бога Птаха.

Попри традиції доісторичних канонів, які не передбачали малюнків Бога-творця, у гробниці єгипетського фараона Менеса археологи знайшли зображення Бога Птаха у вигляді людини, з ніг до голови задрапірованої в туніку, в руці якої – животворящий жезл із променями, що виходять з його вершини (схоже на сонце з променями – В.Б.)…

Формування єдиної єгипетської держави на основі номів-держав Верхнього і Нижнього Єгіпту потребувало, перш за все, релігійної підтримки. Саме тому Менес починає будівництво нової столиці – Мемфіса зі зведення храму Хет-ка-Птаха та запровадження єдинобожжя.

 Мал. 12. Засновник першої єгипетської династії – «чернігівський» фараон Менес/Міна (кінець ІV тис. до н.е.)

 

Отже, перша спроба введення єдинобожжя на Близькому Сході здійснюється приблизно у 3100 р. до н.е. Нагадаємо, що сонячний культ Єдиного Бога (Даждьбога) пов’язують із релігійними міфами зороастризму та приходом першого пророка Бога Сонця Зороастра на територію України ще приблизно в ХІ-ХІІ тис. до н.е.

До речі, якщо звернути увагу на заупокойну плиту вже згаданого фараона Менеса/Нармера (I династія, кінец IV тис. до н.е., мал. 12), не можна не побачити традиційну українську булаву та конічну шапку.

Саме такі головні убори носили «чорноголові» мешканці тогочасної Чернігівщини (де й досі існує місто Мена), яких романо-германо-мовні історики перетворили із сумерів/самарів (звідси і назва міста Суми) в міфічних кіммерійців (cymeri).

А якщо ми уважно подивимося на символи Богів Ана і Енліля (Вавилонський камінь, ХІІ ст. до н.е., мал. 8), ми побачимо ті ж самі меандри, характерні для чернігівської цивілізації Мезина (ХІІ тис. до н.е., мал. 1, 2) та конічні шапки українських сумерів/самарів, які успадкували боги Вавілону від богів месопотамського Сумеру/Шумеру [59; 67], а останні – від українського Сумеру/Самари.

Звернувши увагу на портрет фараонесси Єгипту Нефертіті з єгипетського м. Коптоса (мал. 19), ми можемо і тут побачити український символ життя Анх – на тіарі цієї дочки коптського жерця. Ця ефектна жінка разом зі своїм чоловіком АнхАтоном (AnkhAton) у ХIV ст. до н.е. намагалася відновити в Єгипті солярний культ Бога Амона, відмінивши панівний на той час чорножрецький культ Бога Амона.

Як стверджує Мемфіська теологія, написана коптськими (скіфськими) жерцями мемфіського храму Хет-ка-Птаха: «Птах творить своїм розумом (своїм «серцем») і словом (своїм «язиком»)», він «дав богам існування».

Після цього інші боги набули свої тіла, увійшовши «у кожний вид рослин. Кожен вид каменю, кожну глину, у все, що росте на її (землі) поверхні і в чому вони (боги) можуть проявитися».

Отже, Бог Птах став центральною фігурою розробленої коптськими жерцями філософської теологічної (тео – бог, логос - слово) системи, яка була більш ніж через тисячу років запозичена укладачами (не авторами!) християнської Біблії.

Текст Мемфіської теології був викарбуваний у VII ст. до н.е., але враховуючи зведення храму Хет-ка-Птаха ще в ІІІ тис. до н.е., маємо вагомі підстави вважати, що основи цієї релігійно-філософської доктрини були сформульовані ще на початку функціонування цього храму.

І передавалися ці знання від покоління до покоління жерців, швидше за все, шляхом усної комунікації. А коли писемність стала більш досконалою і набула поширення в масах, цей текст і був викарбуваний на камені і встановлений у храмі Бога Птаха.

На думку П’єра дю Бурге [50], „копти – це чисто і просто єгиптяни”. Він, зокрема, особливо відмічає, що їхнім головним храмом і досі є храм Хет-ка-Птах (Het-ka-Ptah) у Мемфісі.

Між іншим, стародавня єгипетська столиця Мемфіс нині зветься Каїром. І «чомусь» ця назва співпадає з назвою цілої низки населених пунктів на півдні України. Тут такі Каїри фіксуються на картах Одеської та Херсонської областей і мають, як кажуть фахівці, дуже давню скіфську історію [18; 27].

Копти мають свого папу, а своїх священиків, за свідченням І. Кузич-Березовського, «чомусь» готують в українських семінаріях у Канаді. Папа, до речі, це – санскритське слово, а санскрит – мова скіфів-аріїв [37].

Як стверджує С. Березанська та інші історики [3; 4; 7; 9], етно-релігійну спільноту, котра склалася на території України з кінця IV – початку III тис. до н.е., можна ідентифікувати як аріїв, а представників так званої ямної культури, що домінували в Україні протягом другої половини ІІІ тис. – початку ІІ тис. до н.е. – як саків (саки – це східні, а кельти - західні скіфи).

А коптська мова, як і українська, має у своїй абетці літери Ї, Є, Ж, Щ. Більше таких літер, як слушно зауважує О. Губко [19], не має жодна з мов світу: лише коптська й українська…

 

 

 

 

 

Мал. 13. Український символ життя анх (Сабатинівська локальна археологічна культура Скіфо-трипільської цивілізації, ІІ тис. до н.е.)

 

 

 

 

Мал. 14. Символи арійської свастики на браслеті зрубної археологічної культури, знайденому в Україні (ІІ тис. до н.е.). Такі ж символи сонячного релігійного культу археологи знайшли в чернігівському Мезині (ХІІ тис. до н.е.)

 

 

 


 

Мал. 15. Коптський символ життя анх. Барельєф із однієї із християнських церков в … Італії (VI ст. н.е.), який співпадає з символом Христа

 

Якщо ж подивитися на коптський символ життя анх (мал. 15), викарбуваний у VI ст. на стіні одного з коптських храмів в … Італії, то він дивовижно схожий на такий же точно символ анх Сабатинівської локальної культури Скіфо-трипільської цивілізації (мал. 13).

Єдине уточнення: український (скіфо-трипільський) символ життя – старший від коптського (єгипетського) приблизно на 2 тисячі років!

Як тут не згадати римського історика Помпея Трога, який у І ст. до н.е. писав: „Скіфське плем’я завжди вважалося найдавнішим, хоча між Скіфами і Єгиптянами довго тривала суперечка про давність походження...” [39].

 

Одинадцять фактів скіфської першості перед єгиптянами

На підтримку висновків Помпея Трога про першість скіфів перед єгиптянами наведемо низку фактів, які свідчать про давньоукраїнське коріння єгипетської цивілізації зразка ІІІ-ІІ тис. до н.е.:

 • · «Батько географії» Страбон [55] писав про біблійний народ лелегів, котрі „скрізь, де вони просувалися, залишали кургани”. Отже, виходячи з його опису, лелеги за способами поховань померлих дуже схожі на скіфів.
 • · Український символ життя Анх (ІІ тис. до н.е., мал. 13) є старшим за свої римський і коптський аналоги (V ст. до н.е., мал.15).
 • · Назва головного єгипетського храму Хет-ка-Птах дуже вже нагадує українське: Хатка-Птаха.
 • · В Єгипті є лише одне місто Коптос (там і досі компактно проживають копти). В Україні - Коптіве (Донеччина), Коптівидівка (Житомирщина), Коптівичівське (Київщина), Коптів (Полтавщина), Коптівка (Харківщина), Копти (Чернігівщина). І в кожній цій назві чітко простежується ім’я спільного для древніх єгиптян-коптів та скіфів-українців бога Птаха. Хіба що в Україні „чомусь” таких населених пунктів значно більше [11; 12; 18].
 • · У вихідців зі Стародавньої України – пелазгів/лелегів священним тотемом був білий птах (лелека/на Полтавщині і досі - лелега) [20].
 • · На бойових кораблях (на носовій та кормовій частині) народи моря розміщували фігурки лелек, які мали оберегати їх під час небезпечних морських подорожей.
 • · Лелеги/карійці, як довідалась американська авторка Д. Гуменна [20], носили шапки з пір’ям свого священного птаха.
 • · Судячи із зображень, викарбуваних на єгипетських пірамідах (поховання дружини фараона Хеопса та його матері Хетепхерес, поховання Тутанхамона, Хоремхеба), єгипетські цариці того часу були європеоїдного типу - білявками з блакитними очима (мал. 20).
 • · На кам’яних скрижалях тогочасних єгипетських храмів у чималій кількості зустрічається тризуб (нині – малий державний герб України).
 • · Як свідчить німецький дослідник Е. Церен [59], царів у Давньому Єгипті (в пустелі, де ніколи не буває снігу) в останню путь традиційно проводжали на санях.
 • · В архітектурному мистецтві тогочасного Єгипту домінував архітектурний стиль, побудований на імітації в камені дерев’яних стовпових і шатрових конструкцій, характерних для ямної археологічної культури – саків [64].

Таким чином ми можемо доповнити офіційного римського історика Помпея Трога, який справедливо визнавав першість скіфів над єгиптянами [39], цілою низкою переконливих доказів і справедливим висновком, що Скіфо-трипільська цивілізація є материнською по відношенню до цивілізації Стародавнього Єгипту.

А копти як корінні єгиптяни [50] є відгалуженням скіфо-трипільського суперетносу. Вони на даний час практично втратили свою мову, хоча й зберегли фрагменти своєї культурно-релігійної давньо-української ідентичності.

 

Мал. 16. Еней виводить престарілого Анхіса із захопленої ахейцями Трої. Антична ваза (V ст. до н.е.). Музей Археології Новари, Італія зверніть увагу на мезинський меандр у верхній частині малюнка та український символ життя Анх в імені троянського жерця Анхіса.

 

 

Мал. 17. Символи Богів Ана (зліва) і Енліля. Вавилонський камінь (ХІІ ст. до н.е.) – Зверніть увагу на меандри, характерні для чернігівської цивілізації Мезина (ХІІ тис. до н.е.) та конічні шапки українських сумерів/самарів, які успадкували боги Вавілону від богів месопотамського Сумеру/Шумеру.

 

 

Мал. 18. Заупокойна плита фараона Менеса/Нармера. Шифер. I династія. Кінець IV тис. до н.е. – Зверніть увагу на булаву та конічну шапку фараона, що носили й «чорноголові» мешканці тогочасної Чернігівщини (де й досі існує місто Мена), яких романо-германські історики перетворили із сумерів/самарів на міфічних кіммерійців (cymeri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 19. Жрекиня і фараонесса Нефертіті з єгипетського м. Коптоса – Зверніть увагу на український символ життя Анх на тіарі дочки коптського жерця, яка разом зі своїм чоловіком АнхАтоном (AnkhAton, ХIV ст. до н.е.) намагалася відновити солярний культ Бога Атона замість панівного на той час чорножрецького культу Бога Амона.

 

Скептики, однак, можуть зауважити, що українці до скіфів не мають ніякого відношення. А як вам свідчення російського історика ХІХ ст. З. Рагозіної щодо скіфів: „Із зовнішністю та одягом цих предків малоросів ми знайомі головним чином за надзвичайно красивими і художньо оформленими речами, знайденими в царській могилі поблизу Керчі (древньої Пантикапеї)...” [51].

Важко звинувати цю російську дослідницю в „українському буржуазному націоналізмові”, яка однозначно свідчить: скіфи є предками українців («великодержавно» іменуючи їх малоросами), а Керч здавна є українським містом!..

 

Мал. 20. Гробниця фараона Хоремхеба (ІІ тис.до н.е.). На дальній стіні за саркофагом – зображення фараонок-білявок.

 

*      *      *

Враховуючи все написане вище, виникає кілька принципових запитань, які я ставлю сам собі й адресую їх читачам: «Якщо Бог спілкувався з людьми Стародавньої України за допомогою українського Слова, то ким тоді він був за національністю?.. І хто, як не українці, тоді є першим в історії людства богообраним народом?..»

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.        Бадер О. М. Петрогліфи Кам’яної могили // Палеоліт і неоліт України. Том I. Випуск VI, видавництво АН УССР, Київ, 1949.

2.        Бебик В. Теукри і «Всесвітня історія»: у пошуках істини // Віче. – 2009. – №2. - С. 19-22.

3.        Березанська С.С. та ін. Давняя історія України. - К., 1997.

4.        Білоусько О. Україна давня: євразійський цивілізаційний контекст. – К., 2002.

5.        Бибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. – Очерк материальной и духовной культуры палеолитического человека. – К., 1981.

6.        Васильев Л.С. История Востока. – М., 1998.

7.        Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

8.        Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. – М., 1991.

9.        Від Трипільської культури до сучасності / за ред. В.Коцура. – К., 2004.

10.    Всемирная история / в 10 т. – М., 1956.

11.    Гарачук П. Еллада Стародавньої України. – Ананьїв, 2008.

12.    Гарачук П. Мимо острова Буяна. – Ананьїв, 2001.

13.    Гельмонд Г.Ф. История человечества. Всемирная история. Т.6. – СПб., 1902 – 1910.

14.    Геродот. Історії: в дев’яти книгах. – К., 1993.

15.    Геродот із Галікарнасу. Скіфія. – К., 1992.

16.    Гомер. Илиада. – М., 1986.

17.    Гомер. Одиссея. – М., 1986.

18.    Губерначук С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова. – К., 2002.

19.     Губко О. Психологія українського народу. – К., 2003.

20.    Гуменна Д. Минуле пливе в прийдешнє. Розповідь про Трипілля. – Нью-Йорк, 1978.

21.    Гюиз Ф. Древняя Персия / пер. с франц. – М., 2007.

22.     Даниленко В.Н. Неолит Украины. – К., 1969.

23.    Даниленко В.Н. Енеолит Украины. – К., 1974.

24.    Демин В. Звездная судьба народов России. – М., 2002.

25.    Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації. – К., 2005.

26.     Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986.

27.    Историография начала имени, славы и расширения народа славянского. – СПб, 1722. – с. 56.

28.    Кифишин А.Г. Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ-ІІІ тыс. до н.э. Т. 1. – К., 2001.

29.    Классен Е.И. Новые материалы для древнейшей истории славян… – М., 1854; СПб., 1995.

30.    Клочко В.І. Народи моря і Північне Причорномор’я // Археологія. – 1990. - №1.

31.    Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. – К., 2001.

32.    Козлов С. Тысячелетние тайны великой пустыни // Независимая газета. – 2007. – 26 дек.

33.    Конелес В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей. – М., 2001.

34.    Крижанівський О.П. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2006.

35.    Кузич-Березовський І. Оріяна. Кимерія-Праукраїна. У 2-х т. – Детройт, 1979.

36.    Латинско-русский словарь. – М., 1986.

37.     Ливий Тит. История Рима от основания города. В 3-х томах. – М., 2005.

38.    Литвинов В.Д., Скорина А.П. Латинська мова. – К., 1990.

39.     Людина і довкілля. Антологія. Кн.1 (Упоряд. В.С.Крисаченко). – К., 1995.

40.    Мейсон Э. Древние цивилизации. Иллюстрированный атлас для детей. – М., 2001.

41.    Михайлов Б. Д. Петроглифы Каменной Могилы на Украине, Запорожье, 1994.

42.    Мифологический словарь. – М., 1990.

43.    Мозолевський Б. Скіфський степ. – К., 1983.

44.    Надеждин Н.И. Геродотова Скифия, объясненная через сличение с местностями // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1844. – Т. 1.

45.    Наливайко С.І. Таємниці розкриває санскріт. – К., 2001.

46.    Наливайко С.І. Українська індоаріка. – К., 2007.

47.    Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. – К., 1992.

48.    Охотников С.Б., Островерхов А.С. Святилище Ахилла на острове Левка (Змеином). – К., 1993.

49.    Погодин А.Л. Боги и герои Эллады. – М., 2007.

50.    Пиер дю Бурге. Коптите. – София, 2006.

51.    Рагозина З.Л. История Мидии, второго Вавилонского царства и возникновения Персидской державы. – СПб., 1903.

52.     Санскритско-русский словарь / В.А.Кочергина. – М., 1996.

53.     Славин Л.М. Древний город Ольвия. – К., 1951.

54.     Словарь античности. – М., 1989.

55.    Страбон. ГЕОГРАФИЯ в 17 книгах. – М., 1994.

56.    Стурлуссон Снорри. Круг земной. – М., 1980.

57.    Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. – М., 1999.

58.    Турция. – Istambul, 1997.

59.    Церен Э. Библейские холмы. – М., 1966.

60.     Шилов Ю.А. Истоки славянской цивилизации. – К., 2004.

61.    Чертков А. О языке пелазгов, населявших Италию, и сравнение его с древнеславянским. – М., 1855.

62.    Чертков А.Д. Очерки древнейшей истории протославян. – М., 1851.

63.    Энциклопедический словарь (Ф.Брокгауз, И.Эфрон). – СПб., 1893.

64.    Янович В. Наследие тисячелетий. – К., 2006.

65.     Camp Artur. March of the Titans. A History of the White Race. — USA, Ostara Publications, 1999.

66.    Hughes Bettany. Hellen of Troy. Godnes, Princes, Whore. – L., 2005.

67.    Kramer S.N. History Begins at Sumer. – N.Y., 1959, p. 157.

 

Джерело: Український науковий журнал

«ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ», 2010, 4

автор: Валерій Бебик, доктор політичних наук, професор, проректор Університету «Україна», головний редактор журналу "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації"

видання: Український науковий журнал "ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, КОМУНІКАЦІЇ", час видання: 2010

адреса видання: http://www.social-science.com.ua/


10/03/2011