Так радять науковці-філологи

Так радять науковці-філологи

 

Прийменники – та частина мови, яку школярі вивчають чи не найостаннішою. Поряд із сполучниками, частками і вигуками. Проте, це не значить, що без прийменників, точного і правильного вживання можна грамотно та бездоганно щось написати чи висловитись. Помилок, недоречностей тут теж вистачає.

Помилки в прийменниковому керуванні дуже часто стосуються вживання прийменника по і пов’язані з впливом російських конструкцій, у яких є цей прийменник: лекции по математике – лекції з математики.

Часто за російським зразком вживається прийменник при. В українській мові він має відповідники з прийменниками: за: при жизни учёного – за життя вченого; під час: при встрече – під час зустрічі; з/зі: при мне – зі мною; у – при мне билет – у мене квиток.

Здебільшого вибір прийменника визначається традицією, наприклад: відпочивати у санаторії, відпочивати на туристичній базі. Досить часто у мовленні трапляються неправильні прийменникові конструкції, як-от: вітер п’ять метрів на секунду (правильно: вітер п’ять метрів за секунду).

Вживаючи прийменники, важливо враховувати їх стилістичну характеристику. Так, прийменники внаслідок, у зв’язку з, згідно з, відповідно до, у справі, у питанні, по лінії властиві діловому мовленню, сфера функціонування прийменників проміж, побіч, насупроти, попри обмежена розмовною мовою.

Поширеною помилкою є вживання прийменникових конструкцій замість безприйменникових і навпаки: відступатися ідеалів замість відступатися від ідеалів; користуватися з фотоапаратом замість користуватися фотоапаратом.

Іноді в прийменникових конструкціях іменник ставиться в неправильному відмінку. Найчастіше порушується характер керування при прийменниках, що вимагають давального відмінка: всупереч проблем замість усупереч проблемам.

Недоліком є нагромадження у вузькому контексті однакових прийменників, як-от: На наступному тижні на честь свята на сценах театрів, на відкритих майданчиках відбудуться найрізноманітніші концерти (з реклами в метро).

Слід указати на основні відмінності в значенні прийменників української та російської мов. Найчастіше трапляються помилки з російської мови з прийменником по. В окремих значеннях цей прийменник має в українській мові різні відповідники. Наведемо російські конструкції з прийменником по та їх українські відповідники на позначення: а) причини: по недоразумению – через (з) непорозуміння; по случаю – з нагоди; б) часу: по выходным дням – у вихідні дні (вихідними днями); по вечерам – вечорами; в) мети, призначення: мероприятия по улучшению быта – заходи щодо (до, для) поліпшення побуту; вызвать по делам службы – викликати у службових справах; комиссия по составлению резолюции – комісія для складання резолюції; г) кількості: по чайной ложке – по чайній ложці; г) напряму: идти по ветру – йти за вітром; по дороге – дорогою; якості, властивості, відношення: важный по значению – важливий за значенням; способу називання: называть по фамилии – називати за прізвищем; называть по имени и отчеству – називати на ім’я і по батькові; є) відповідності: по инициативе – з ініціативи; про приказу – за наказом (згідно з наказом); по заказу – на замовлення; ж) шляху, руху або місця, де відбувається дія: бегать по стадиону – бігати по стадіону; идти по тропинке – йти стежкою; работать по технической части – працювати в галузі техніки; засобу зв’язку: послать по почте – послати по пошті (поштою); об’єкта туги, суму, співчуття: скучать по детям – скучати за дітьми.

 

Підібрано з методичних рекомендацій

Газета «Університет «Україна» №5-6, 2016 

автор: Підібрано з методичних рекомендацій

видання: Газета «Університет «Україна» №5-6, 2016, час видання: 2016


01/07/2016