В’ячеслав ПОДИРЯКО: В українській освіті гряде "цифрова революція" - планується запровадити програму відеолекцій в Інтернеті для студентів

В’ячеслав ПОДИРЯКО: В українській освіті гряде "цифрова революція" - планується запровадити програму відеолекцій в Інтернеті для студентів 

Значним фактором виведення нашої освіти на якісно новий рівень і покращення підготовки висококваліфікованих спеціалістів є не тільки комп’ютеризація навчального процесу, а й упровадження інтернет-технологій, створення корпоративних мереж, до яких повною мірою можна віднести відеолекції, що дозволяють у реальному часі виконувати значне поліпшення учбового процесу.

Результатом реалізації цього стає підвищення якості, доступності та конкурентоспроможності національної освіти і науки на світовому ринку праці й освітніх послуг; створення нових методів та надання нових можливостей для наукового пошуку і технологічного розвитку; підвищення ефективності наукових досліджень, створення умови для ефективного міжнародного наукового співробітництва; забезпечення доступу громадян до науково-освітніх ресурсів і створення умов для безперервного навчання.

Віце-прем'єр Борис Колесніков під час зустрічі з генеральним директором "Майкрософт" Стівом Баллмером заявив, що зараз уряд уже впритул підійшов до вирішення проблеми Інтернет- технологій в освіті.

Так, на меті у найближчі 12-18 місяців зробити доступ у мережі до будь-якого підручника в електронній формі.

Після виконання цієї програми планується запровадити лекції "наживо", коли в мережі буде викладено лекції з предметів і студенти зможуть використовувати цей матеріал.

Це дає можливість будь-якому студенту, який пропустив через певні причини заняття, або не зрозумів матеріал, завжди повернутися до нього. У свою чергу Стів Баллмер зазначив, що корпорація "Майкрософт" зацікавлена у співпраці з представниками українського уряду щодо питань цифрового контенту та більш широких освітніх програм.

Розроблена урядом програма є дуже важливою і у глобальних масштабах, якщо говорити про електронний контент.

На цю тему, тему інтенсифікації навчального процесу, журналіст Інтернет-сайту «Трибуна Україна» розмовляє з директором центру програмно-апаратного забезпечення Університету «Україна» В'ячеславом Івановичем Подиряко.

Шановний В’ячеславе Івановичу! Найзручніший спосіб засвоїти інформацію, причому, якісну це безпосереднє спілкування з викладачем. Але він, викладач, фізично не здатний виділити всім час персонально. На допомогу приходять сучасні технології у вигляді Інтернету і відео. З ростом швидкості передачі даних усе більше студентів мають можливість переглядати інформацію у вигляді відеолекцій у режимі он-лайн. Як Ви цим скористались, які створили спеціальні портали, на яких зосереджені відеолекції з різних предметів, які викладаються в університеті? Які можливості і перспективи застосування відеолекцій в учбовому процесі Університету «Україна»?

– Студенти Університету «Україна» достатньою мірою забезпечені комп'ютерами. В середньому на 100 студентів припадає 12 комп’ютерів. Усього в Києві, в Університеті «Україна» нараховується більше 750 комп’ютерів. Я вважаю, що в українській освіті гряде "цифрова революція": слово – за відеолекціями, їх можливостями і перспективами.

На сьогодні університети в усьому світі активно використовують відеолекції як в очному, так і в дистанційному навчанні. За версією одного з найбільших у Всесвітній мережі освітнього порталу Education portal.com лідером у цій галузі є Масачусетський технологічний університет. Його проект дозволяє отримати доступ до матеріалів лекцій, семінарів, лабораторних робіт із великої кількості дисциплін.

Відеолекції у педагогічній системі реалізують в основному ті ж функції, що і звичайна аудиторна лекція. Традиційно виділяють мотиваційну, інформаційну, методологічну, виховну функції лекції. Ці функції практично повною мірою можуть бути реалізовані у відеолекції. Поряд із цим для забезпечення високої якості навчання необхідно враховувати, що лекція виконує також контрольну та консультаційну функції.

Форми відеолекцій можуть бути різними. Це і відзняті лекції під час проведення занять в аудиторії разом зі слухачами; і лекції, «начитані» на камеру, відредаговані та змонтовані; і лекції, проведені в он-лайновому режимі викладачем для певної групи слухачів; й інтерактивні відеолекції зі слайдами, з елементами відеоконференції (питання-відповіді) та інші.

Усі перераховані відеолекції можуть бути записані на електронні носії (CD-чи DVD- диски) та використовуватися безліч разів в аудиторіях чи індивідуально. Записані на сервери відеотрансляції, лекції можуть переглядати користувачі даного ресурсу в режимі реального часу.

Використання відеолекцій у мережевій технології в режимі реального часу передбачає або використання, або розгортання певного апаратно-програмного комплексу. В Інтернеті розміщують спеціалізований сервер, який здійснює трансляцію лекції викладача на комп’ютери студентів, які на час лекції через Інтернет під’єдналися до цього сервера. Студенти не тільки чують і бачать викладача, а й бачать графічні матеріали, заздалегідь підготовлені лектором.

Більше того, в інтерфейс програм на комп’ютерах викладача і студентів, зазвичай, вбудований спеціальний сервіс, який дозволяє студенту під час лекції за допомогою клавіатури комп’ютера надрукувати текст запитання до лектора. Цей текст бачать усі слухачі, а також лектор. Окрім цього, лектор має можливість переключити сервіс у режим відеоконференції і надати слово певному слухачеві для запитання, виступу чи відповіді. Цього слухача чують і бачать усі учасники відеолекції. Таким чином, у такій формі виконується і консультаційна, і контрольна функції відеолекції.

На кого орієнтовані в першу чергу відеолекції ? Чи дозволяє сучасний Інтернет забезпечити спілкування в реальному масштабі часу (Інтернет-конференції, Skype тощо)? Яку сучасну модель дистанційного навчання Ви побудували в університеті?

– Відеолекції орієнтовані в першу чергу на використання в очно-дистанційній та дистанційній формах навчання. Але можливе використання і в очній формі навчання для активізації самостійної роботи студентів і як резервні засоби навчання для підвищення ефективності навчального процесу.

У дистанційному навчанні прийнято виділяти дві різні моделі представлення знань (навчальних матеріалів) студентам: це асинхронна модель і модель розподіленої аудиторії або синхронна модель. Асинхронна модель вимагає, щоби викладання і навчання відбувалися не лише в різних місцях, а й у різний час. У моделі розподіленої аудиторії навчання проходить хоча і на відстані від викладача, але із застосуванням технологій Інтернет-відеоконференцій. Сучасний Інтернет дозволяє забезпечити спілкування в реальному масштабі часу (Інтернет-конференції, Skype тощо) і дискусійні форуми, що працюють асинхронно. Тому сучасну модель дистанційного навчання будують, зазвичай, на інтеграції асинхронної моделі і моделі розподіленої аудиторії та класифікують як віртуальну аудиторію.

Як в Університеті «Україна» використовують відеолекції для різних форм навчання? Які технології були використані з маркетингового дослідження професійного програмного забезпечення для організації відеолекцій через Інтернет?

– В Університеті «Україна» відеолекції використовують як для очно-дистанційної, так і для очної та заочної форм навчання. Використовують і лекції, відзняті під час проведення занять в аудиторії разом зі слухачами, й інтерактивні відеолекції з синхронним показом слайдів із елементами відеоконференції, їхні комбінації.

Для проведення відеолекцій із використанням мережевої технології на першому етапі були виконані роботи з маркетингового дослідження професійного програмного забезпечення для організації відеолекцій через Інтернет, а також розроблення технологій організації і передачі відеолекцій та пристосування програмного забезпечення.

Під час проведення відеолекції з комп’ютера, розташованого у приміщенні університету, за допомогою веб-камери передається голос лектора та його зображення й одночасно демонструються на екрані комп’ютера будь-які заздалегідь підготовлені лектором матеріали (текст, графіки, діаграми, презентації й інше). Аудіовідеосигнал транслюється в он-лайновому режимі через Інтернет. Ця трансляція одночасно приймається комп’ютерами користувачів, розташованими у територіально відокремлених структурних підрозділах університету, або індивідуальними комп’ютерами студентів. Якщо лекція приймається в аудиторії, то через мультимедійний проектор зображення проектується на екран, а звук транслюється через гучномовець. Існує можливість зворотного зв’язку для текстового, аудіо- і відеоспілкування студентів в аудиторії з лектором. Ведеться запис відеолекцій із подальшим використанням та тиражуванням на СD/DVD- дисках.

Цей проект передбачає залучення до процесу викладання найбільш фахово кваліфікованої частини викладачів університету, запрошення видатних учених і громадських діячів. Другою важливою обставиною є надання можливості студентам із особливими потребами, не виходячи з дому, бути присутніми на лекціях. Треба відзначити, що завдяки режиму реального часу, в якому проводиться відеолекція, слухачі мають можливість під час лекції задати лектору запитання й отримати відповідь. Це, як уже відзначалося вище, вигідно відрізняє відеолекцію з використанням мережевої технології від запису відеолекції на СD-диски з подальшим розповсюдженням їх серед студентів.

Як інтеграція відеолекцій у навчальний процес дозволяє підвищити рівень освітніх технологій, сприяє зростанню престижу університету в очах студентів, абітурієнтів?

– Інтеграція відеолекцій у навчальний план дозволяє підвищити рівень освітніх технологій, стимулювати запровадження інновацій, а також сприяє зростанню престижу університету в очах студентів, абітурієнтів, випускників і всього суспільства в цілому, перетворюючись на особливий маркетинговий інструмент.

Відеолекції віддзеркалюють не тільки зміст курсу, а й авторський стиль подання інформації, який не можна передати на папері. Залучення до створення відеолекцій видатних викладачів дозволяє зробити їх ефективним засобом формування у студентів наукового світогляду, логічного і швидкого мислення, підвищують інтерес до навчання, що необхідно для розвитку пізнавальної потреби і пізнавальних здібностей. Відеолекції, що є засобом навчання студентів, одночасно можуть слугувати зразками для підготовки молодих викладачів, інструментом підтримування традицій, каналом обміну досвідом між педагогічними школами. Підсиленню фундаментальності освіти сприяють також відеолекції зі спеціальних дисциплін, створені фаховими викладачами, – такі лекції дуже корисні для формування наукового світогляду, громадянської позиції вченого і спеціаліста.

За відповідного технічного і методичного рівня створення і використання педагогічна ефективність відеолекцій порівняна з ефективністю аудиторних лекцій того ж викладача, а за деякими параметрами навіть ефективніша.

Які висновки Ви можете зробити відносно застосування відеолекцій у навчальному процесі конкретно Університету «Україна»?

– Я свого часу закінчив факультет кібернетики Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка і маю свій власний погляд на це питання. Виходячи зі свого практичного досвіду, я можу зробити такі висновки. Відеолекції, що транслюються через Інтернет, дуже корисні для студентів і викликають у них велику зацікавленість. Але для цього лекційний матеріал повинен бути спеціально підготовлений, мати достатню кількість наочного зображення (графіки, діаграми й інше) і мінімум текстової інформації. Він може йти як додаток до лекції окремим інформаційним пакетом.

Підкреслюю, дуже важливим чинником є залучення до проведення відеолекцій провідних учених, відомих спеціалістів, кращих викладачів. Вони у процесі підготовки до відеолекції повинні ретельно ознайомлюватися з тематикою інформаційного матеріалу, і, якщо використовуються зарубіжні сервери для трансляції, то вони повинні враховувати, що територіальна віддаленість від України призводить до певних вад у якості трансляції звуку і зображення.

 

Ігор Олександров, журналіст

автор: Ігор Олександров

час видання: 2011


19/01/2011