Студент у всіх іпостасях

Студент у всіх іпостасях

 

Рік у рік зростають вимоги до отримання високоякісної освіти, в тому числі і вищої. Саме життя диктує їх. І країна, і навчальні заклади зацікавлені в тому, щоб готувати висококваліфікованих фахівців у різних галузях народного господарства. Потреба в них навіть за несприятливої економічної ситуації завжди була, є і буде.

Наш університет — ще дуже молодий навчальний заклад. Нинішньої весни він відзначає своє перше п'ятиріччя. Але «Україна» впевнено і стрімко утверджується на вітчизняному освітянському небосхилі. Зараз у ній навчається близько 25 тисяч студентів. Вражають і інші цифри. Так, студентську юнь навчають 1800 викладачів, з них: 120 докторів наук, професорів, близько 700 кандидатів наук, доцентів.

Університет має 27 територіально відокремлених підрозділів, які охоплюють всі без винятку області України. За останні два роки помітно розширилася мережа дистанційного навчання.

Загалом у нашому навчальному закладі юнаки і дівчата мають змогу здобути вищу освіту за 47 спеціальностями. Причому саме тими, які користуються попитом на ринку праці, за умов досить жорсткої боротьби за робочі місця.

Все це привертає увагу до університету далеко за межами Києва. Нещодавно до приймальної комісії нашого навчального закладу зателефонувала завідуюча Компаніївським районним відділом освіти, що на Кіровоградщині. Вона розповіла, що приблизно 20 цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл району (до речі, одного з найменших за територією в області) вирішили вступити саме до Університету «Україна». Пані Мінич цікавили умови прийому і навчання у ВНЗ. Приймальна комісія одразу ж надіслала до Компаніївки листа з розгорнутою розповіддю про навчальний заклад. Ми будемо раді бачити серед цьогорічних студентів, поряд з представниками багатьох регіонів України, також юнаків і дівчат степової Кіровоградщини.

В нашому університеті вступні випробування проводяться у вигляді комп'ютерного тестування на сучасній техніці, що дає змогу не лише об'єктивно оцінити знання абітурієнтів, а й ґрунтовно проаналізувати результати такої форми екзаменів.

У минулому році вступні тестові випробування проводилися з восьми дисциплін. Це — історія України, українська мова, українська література, математика, основи права, хімія, біологія та англійська мова. Статистична обробка результатів проводилась на повному обсязі даних як за всіма предметами, так і за всіма темами відповідних предметів.

Ось ці показники. Середній бал (за стобальною системою) становив торік 60,24. Кращий середнього він був на складанні таких дисциплін: українська література — 65,34 (380 вступників), біологія — 65,32 (119 абітурієнтів), англійська мова — 63,32 (83 вступники), історія України; –– 62,14 (1614 абітурієнтів) та українська мова — 60,81 (1609 вступників). Нижче середнього цей показник був на випробуваннях з права — 58,15 бала (150 абітурієнтів), хімії — 56,18 (102 випускники) та математики — 52,76 бала (808 абітурієнтів).

Питання тестів з кожної дисципліни були розподілені за темами. Це дало змогу виявити ті з них, на які треба звернути увагу у подальшому навчанні, а також внести корективи у викладання цих предметів на курсах доуніверситетської підготовки. Взяти, приміром, історію України. Найбільш впевнено почувалися абітурієнти, висвітлюючи теми: «Україна в часи незалежності» (71,08 бала), «Україна в складі СРСР» (67,15). Але набагато гірше орієнтувалися вступники в розкритті тем «Україна в період пізнього середньовіччя і початку нового часу» (55,85) та «Україна в період утвердження капіталізму» (57,58 бала).

Дещо непередбачувані результати отримані на випробуваннях з української мови. Найкраще абітурієнти були обізнані з темами «Апостроф», «Чергування приголосних», «Розрізнення голосних и та і» та «Іншомовні слова». Труднощі виникали з відповідями, що стосувалися синтаксису. Зокрема тем: «Правопис складних слів», «Складні речення». Не було очікуваної впевненості щодо вживання м'якого знака і, як це не дивно, культури мовлення.

Складаючи випробування з української літератури, минулорічні абітурієнти отримали 90 і більше балів, розкриваючи теми «Література кінця XIX — початку XX століття» та «Література перших десятиліть XIX століття». Набагато гірше обізнані вступники з надбаннями красного письменства давніх часів (теми «Давня література» та «Література Київської Русі»).

Найбільш складна ситуація виявилася з математикою. Це потребує подальшого аналізу відповідної кафедри та предметної комісії. Адже загальний показник становив лише 53 бали, що найгірший серед предметів. Незадовільними були знання багатьох вступників з тем: «Раціональні, показникові, логарифмічні та ірраціональні залежності», «Тригонометричні рівняння», «Обчислення тригонометричних виразів» та «Формули скороченого множення». Це з програми за 10-11 класи. А от теми за 7-9 класи, такі, як «Лінійні рівняння», «Обчислення виразів із раціональними числами та їх модулів», отримали приблизно 80 балів.

Цікаві висновки зі вступних випробувань з «Основ права». Як і належить молодим людям, вони продемонстрували гарну обізнаність із сімейним і кримінальним правом, основами державотворення. Набагато гірше знає молодь трудове і адміністративне право, основи права.

Загальний результат з «Хімії» становив 56 балів. Основи хімії і, зокрема, теми «Класифікація неорганічних сполук», «Будова атома», «Органічна хімія» абітурієнти висвітлювали на пристойному рівні. Поряд з цим окремі теми («Розчини», «Хімічна рівновага», «Хімічні перетворення») є темами поглибленого вивчення в університеті.

На вступних випробуваннях з біології найкращі знання, як це і прогнозувалося, отримані за темами: «Анатомія та фізіологія людини», «Анатомія та фізіологія тварин» і «Генетика». Важко давалися абітурієнтам складні теми, зокрема, «Біологія клітини», «Анатомія та фізіологія рослин» і, як це не дивно, «Екологія».

Не виправдали сподівань випробування з англійської мови. Низькі результати були отримані з тем: «Читання», «Переклад», «Лексика». Краще становище зі знаннями з тем «Граматика», «Орфографія».

Отримані дані були передані відповідним кафедрам та предметним комісіям. Сподіваємося, що вони допоможуть скоригувати наступні, вже цьогорічні вступні випробування. Викладачі доуніверситетської підготовки мають звернути увагу на серйозні прогалини в знаннях за своїми дисциплінами.

У подальшому планується отримання і опрацювання результатів вступних випробувань окремо за факультетами і кафедрами з тим, щоб поліпшити якість профорієнтаційної роботи, більш дієво і своєчасно впливати на відбір нового поповнення навчального закладу.

 

Віктор МАЛИШЕВ,

відповідальний секретар Приймальної комісії

автор: Віктор Малишев, відповідальний секретар Приймальної комісії

час видання: 2004


25/02/2010