Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Важливою умовою формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів за допомогою фізичного виховання є залучення батьків до співпраці зі школою. У процесі роботи з батьками ми використовували виступи вчителя фізичної культури на загальношкільних батьківських зборах; лекції, бесіди, доповіді; батьківські конференції, націлені на показ практичних прикладів фізичного виховання в конкретних сім’ях; відкриті уроки фізичної культури.

автор: Наталія Ольхова-Марчук

видання: Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць... №. 3, 2009, час видання: 2013


13/02/2013