ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна», кафедра туризму та готельно-ресторанної справи запрошує Вас узяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності», яка відбудеться 31 березня 2017 року.

До участі у конференції запрошуються науковці вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, а також студенти.

Форма участі у конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

 

Організаційний комітет:

Старєва Анна Михайлівна – Заслужений працівник освіти України, к.пед.н., доцент, директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Мельніченко Валерій Володимирович – Заслужений працівник народної освіти України, к.пед.н., доцент, заступник директора з наукової та міжнародної діяльності Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Шевченко Оксана Анатоліївна – к.пед.н., перший заступник директора Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Гаркуша Олексій Миколайович – д.е.н., професор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Україна»

Крамаренко Ірина Сергіївна – к.е.н., доцент, декан факультету права та соціально-інформаційних технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Університет «Україна»;

Домбровська Людмила Вікторівна – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Гаврилюк Світлана Павлівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Чичкалюк Тетяна Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Стиценко Ольга Василівна – викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»;

Януш Клисінскі – д.е.н., професор Техніко-гуманітарної академії (Польща);

Agata Malak-Rawlikowska, dr inż, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (м. Варшава, Польща).

 

Міністерство освіти і науки України

 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу

«Університет «Україна»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

з міжнародною участю

«Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності»

31 березня 2017 року

м. Миколаїв, Україна

 

У програмі конференції планується робота за такими секціями:

1. Соціалізація національної економіки в умовах нестабільності.

2. Соціально-гуманітарні аспекти глобалізації та інтернаціоналізації.

3. Стратегічні засади розвитку туризму в умовах посилення нестабільності національної економіки.

4. Сталий розвиток підприємств в умовах нестабільності національної економіки.

5. Організаційні та економічні аспекти ефективного управління готельно-ресторанним бізнесом.

6. Моделі, методи та інформаційні технології в управлінні національною економікою за умов нестабільності.

7. Розвиток концепції сталого розвитку в умовах глобалізації національної економіки.

8. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку економічної системи в умовах макроекономічної нестабільності.

9. Конкурентоспроможність національної економіки.

 

Приклад оформлення матеріалів:

Секція: 1. Соціалізація національної економіки в умовах нестабільності.

Степанов Т.Т.

кандидат економічних наук

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна»

м. Миколаїв, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Основний текст, основний текст [1, с. 45].

Література:

  1. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.

 

Порядок подання матеріалів:

Для участі в конференції

просимо Вас надсилати матеріали

до 29 березня 2017 року (включно)

на електронну адресу: management@mmirl.in.ua

необхідно надіслати тези доповіді та

відомості про автора в електронному вигляді.

Розмір організаційного внеску складає 200 грн. для усіх учасників, за винятком студентів та викладачів ММІРоЛ ВНЗ «Університет «Україна», для яких внесок становить 150 грн. Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією щодо прийняття до друку отриманих матеріалів. Після здійснення оплати не забудьте надіслати відскановану або сфотографовану квитанцію.

Кожному автору буде відправлено друкований збірник тез та сертифікат учасника на поштову адресу, вказану у довідці про автора, протягом трьох тижнів після проведення заходу.

Відомості про автора необхідно оформити за формою:

- прізвище, ім’я, по батькові (повністю);

- науковий ступінь;

- наукове звання;

- місце роботи, посада;

- секція конференції;

- поштова адреса;

- контактний телефон;

- електронна адреса.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • тези подаються в електронному варіанті у форматі .doc або .docx, редактор Microsoft Word;
  • обсяг тез – до 5 сторінок формату А4;
  • шрифт Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля – 20 мм;
  • кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву;
  • формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках;
  • список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань: [1, с. 45]. Посилання в дужках на різні джерела подавати через крапку з комою ([1; 2]); література оформлюється згідно останніх вимог (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. - № 5. – С. 26-30).

Увага! Якщо Ви не отримали повідомлення на свою електронну адресу про прийняття матеріалів, відправте роботу повторно або з’ясуйте дане питання по вказаному нижче телефону.

 

Контактна інформація:

ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»

вул. Друга Військова, 22, м. Миколаїв, Україна

www.mmirl.in.ua

E-mail: management@mmirl.in.ua

Телефон: (050) 968-20-60

Секретар: Стасюк Анастасія Сергіївна