ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Керівнику вищого навчального закладу

Інформаційне повідомлення № 1

 

14 грудня 2016 р. №1/25-547


Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1266 від 20 жовтня 2016 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» визначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». Запрошуємо студентів Вашого вищого навчального закладу взяти участь у конкурсі.

Конкурс планується проводити за наступними напрямами:

  1. сучасні педагогічні технології інклюзивної освіти.
  2. Інформаційно-комунікаційні технології в інклюзивній освіті.
  3. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти.
  4. Соціально-психологічна підтримка навчання та працевлаштування випускників з інвалідністю.

Умови проведення конкурсу та вимоги до оформлення робіт

На конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робіт – переможців першого туру із зазначених напрямів, оформлених відповідно до «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук», затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  № 202 від 21 лютого 2012 pоку. Конкурсна робота шифрується відповідним шифром (не більше двох слів). До кожної роботи додається анотація наукової роботи (додаток 1 до Положення  про проведення Конкурсу). При наявності акта про впровадження результатів наукової роботи, патентів, статей автора відповідну інформацію навести в анотації.

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 2 до Положення  про проведення конкурсу), копії патентів, статей автора тощо.

На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5 кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаних джерел та анотацію. У роботі необхідно зазначити актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретичну та практичну значущість. Наукові роботи виконуються українською мовою.

На титульному листі розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи, зазначається напрям.

Прохання до всіх учасників II туру Конкурсу обов’язково надати електронну адресу, номер контактного телефону.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу, конкурсна комісія має право відхилити її від участі у конкурсі.

Конкурсні роботи необхідно надсилати до 25 січня 2017 р. на адресу університету: вул. Львівська, 23, кім. 410, 3 корпус, м. Київ,  03115,  науково-дослідна частина.

Авторам кращих наукових робіт будуть надіслані запрошення для участі в підсумковій науково-практичній конференції для захисту конкурсних робіт.

 

Контактні телефони: Нікуліна Ганна Федорівна, начальник науково-дослідної частини:

(067) 328-28-21, (044) 422-50-40.

Електронна пошта: nikulina-ndd@ukr.net 

Бажаємо творчих успіхів!

 

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»