ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека українського народу в ХХІ столітті"

28-29 листопада 2015 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція "Безпека українського народу в ХХІ столітті".

Львівський національний університет імені Івана Франка, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» запрошують узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Безпека українського народу в ХХІ столітті: Проблеми, виклики, рішення" (Львів) 28-29 листопада 2015 року.

 

Напрями роботи конференції:

1. Україна в глобалізаційних процесах розвитку світової економіки.

2. Система забезпечення національної безпеки.

3. Духовність як основа державотворення і зміцнення економіки.

4. Банки України як рушії розвитку реальної економіки держави.

5. Самоврядування в системі адміністративно-територіальної реформи в Україні.

6. Конституційні засади реформування Української держави.

 

До початку роботи конференції планується видання збірника тез та програми.

 

Вимоги до оформлення тез: обсяг – 2-4 сторінки формату А4, документ Word (розширення doc), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1, усі поля – по 2 см., відступ абзацу – 1,25 см. Необхідні реквізити: у верхньому правому кутку вказується прізвище, ім’я та по-батькові автора. У наступному рядку – повну назву місця роботи/навчання, а також місто. Далі – НАЗВА ДОПОВІДІ з вирівнюванням по центру. Вказати номер секції, до якої належать тези. Тези та заявку на участь (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, тему доповіді, місце навчання/роботи, спеціальність, курс, рік навчання (для аспірантів), адресу для листування, телефон, e-mail) просимо надсилати до 1 листопада 2015 р. на адресу Оргкомітету: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, кімн. 304, кафедра менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; е-mail: konfer_lviv@ukr.net. Тел.: 0962816219 (Жигайло Наталія Ігорівна)

 

Голови:

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Мельник В.П.,

Ректор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» проф. Таланчук П.М.

 

Співголови:

зав.каферди менеджменту , проф.Яцура В.В.,

декан філос. ф-ту, проф. Рижак Л.В.,

декан екон. ф-ту, доц.Михайлишин Р.В.,

декан юрид. ф-ту, Косович В.М.

 

Оргкомітет конференції: проф. Жигайло Н.І., проф. Хоронжий А.Г., проф. Крупка М.І., проф. Ковалюк О.М., проф. Гринів Л.С., проф. Михасюк І.Р., проф. Лобозинська С.М., доц. Рудюк С.П., доц. Бориславський Л.В., доц. Харко В.Ю., доц. Сенишин О.С., доц. Жук О.П., проф. Кобилецький М. М., проф. Олефір В.І., проф. Сухоруков А.І., доц. Нестеренко С.С.

Відповідальний за випуск матеріалів конференції: доц. Максимець Юрій Васильович.

 

Організаційний внесок, що покриває участь у конференції та вартість збірника тез, становить 150 грн.

За результатами конференції буде друкуватися збірник статей у фаховому віснику «Формування ринкової економіки в Україні».