Вступ іноземних громадян

 

Умови вступу іноземних громадян до Університету «Україна»

Усі іноземні громадяни мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Освітня діяльність Університету «Україна» по навчанню іноземних громадян здійснюється на підставі ліцензій Міністерства освіти і науки України.

Мова навчання – як правило, російська, українська або англійська за вибором студента.

 

Види освітньої діяльності для навчання іноземних громадян

Вимоги до рівня освіти вступників

Рівень навчання

Вимоги до рівня освіти

Підготовче відділення

Повна загальна середня освіта

Програми бакалаврату

Повна загальна середня освіта

Програми підготовки спеціалістів і магістрів

Освітньо-професійний рівень бакалавра

Програма здобуття наукового звання доктора філософії (PhD)

Освітньо-професійний рівень магістра

 

1. Підготовка до вступу у вищі учбові заклади України (підготовче відділення)

Термін навчання – 10 місяців.

У програму підготовчого відділення входить:

 • вивчення російської або української мови;
 • поглиблене вивчення базових дисциплін загальноосвітньої школи.

2. Підготовка по акредитованих напрямах і спеціальностях освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • бакалавр;
 • спеціаліст;
 • магістр;
 • доктор філософії.

Іноземні громадяни зараховуються у вищі навчальні заклади за результатами співбесіди на підставі укладеного договору.

Зарахування іноземних громадян, що виявили бажання вступити до Університету «Україна», відбувається відповідно Законів України і нормативних документів Міністерства освіти і науки України за обраними напрямами підготовки.

Кандидатів на навчання, котрі володіють українською мовою і мають відповідні документи, зараховують до Університету «Україна» за результатами співбесіди. Вступна співбесіда проводиться з 8 липня до 28 серпня. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання.

Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських вищих навчальних закладів за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем, повинні в обов'язковому порядку пройти процедуру визнання цих документів (нострифікацію) у Міністерстві освіти і науки України.

Кандидати на навчання, що не володіють українською мовою, зараховуються на Підготовче відділення для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. Підготовче відділення для іноземних громадян проводить навчання та видає сертифікати для вступу у вищі навчальні заклади України згідно з навчальними програмами, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс і не склали іспитів, повертаються додому або, якщо бажають, вступають на повторний курс.

 

Основою для оформлення в'їзної візи для навчання в Україні є Запрошення на навчання Міністерства освіти і науки України, видане вищим навчальним закладом, в якому планує навчатися іноземний громадянин.

Щоб отримати запрошення на навчання, іноземному громадянину слід звернутися письмово до адміністрації університету із запитом щодо вступу на e-mail: vmurolinter@i.ua, interukraina@gmail.com або на факс: +38(044) 428 87 90.

 

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

 • заповнена анкета встановленого зразка;
 • копія першої сторінки паспорта/відповідного документу (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання);
 • копія документа про повну середню освіту (перекладеного українською чи російською мовою) і одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); також інформацію щодо системи оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки в документі.

Університет «Україна» розглядає отримані документи і при їх відповідності встановленим вимогам надсилає кандидату оригінал запрошення на навчання та направляє візову підтримку в Посольство України.

 

Для отримання в'їзної візи необхідно звернутися в Посольство України у своїй чи сусідній країні (при оформленні анкети вказати конкретно, до якої саме) із заявою про отримання в'їзної візи та оригіналом запрошення на навчання до Університету «Україна». Окрім того необхідно додати комплект документів:

 • паспорт;
 • документ про повну середню освіту з переліком вивчених дисциплін та оцінками;
 • медична довідка про можливісь навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;
 • медична довідка про результути аналізу на ВІЛ;
 • копія свідоцтва про народження.

Документи про освіту повинні бути затверджені в центральному органі управління освітою країни, що видала документ, і легалізовані Міністерством закордонних справ цієї країни. Також має бути наявна копія перекладених українською мовою документів про освіту, засвідчена нотаріально. При отриманні візи усі вказані вище документи легалізовуються в Посольстві України.

Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити навчальний заклад про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорті. При ненаданні інформації про прибуття та відсутності представника ВНЗ, що зустрічає, іноземний громадянин буде повернений з аеропорту на батьківщину.

Можливий маршрут прильоту батьківщина – Київ (пересадка в аеропорті Бориспіль) – вибране місце навчання.

 

Документи, необхідні для зарахування до Університету «Україна»:

 • анкета встановленого зразка;
 • паспорт із візою для в'їзду в Україну;
 • нотаріально засвідчена копія документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки;
 • медична довідка про можливість навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;
 • медична довідка про результати аналізу на СНІД;
 • страховий поліс із наданням екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули із країн, що мають укладені угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
 • копія свідоцтва про народження;
 • 8 фото розміром 4×6 см;
 • зворотній квиток із відкритою датою терміном на 1 рік для від'їзду додому;
 • довідка із правоохоронних органів стосовно того, що кандидат не притягався до відповідальності за правопорушення.

 

Порядок оформлення реєстрації на право тимчасового перебування на території України

Віза – позначка у паспорті (відповідному документі), що засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в'їзд в Україну і транзитний проїзд через її територію.

Студентська віза (позначається літерою О) – надається особам, які в'їжджають в Україну з метою навчання (учням, студентам, аспірантам, стажистам).

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортом, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством України.

Продовження терміну перебування в Україні іноземців і осіб без громадянства, що прибули на тривале перебування з метою навчання, здійснюється органами внутрішніх справ у встановленому порядку. На підставі письмових звернень іноземця або особи без громадянства приймаюча сторона надає відповідні документи. Письмові звернення подаються не пізніше трьох робочих днів до закінчення реєстрації.

Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, повинні зареєструватися за місцем постійного проживання, а в разі зміни цього місця проживання зобов'язані повідомити про це відповідну установу (студентам необхідно повідомити про зміну місця проживання деканат).

 

Проживання

Під час навчання на Підготовчому відділенні слухачі мають можливість проживати в гуртожитку. Витрати на харчування, транспорт і побутове обслуговування для іноземного студента в середньому складають 200-400 євро щомісячно.

Детальнішу інформацію щодо умов перебування на території України можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: vmurolinter@i.ua, interukraina@gmail.com або на факс: +38(044) 428-87-90.

Варіанти проживання:

 • проживання у студентському гуртожитку;
 • проживання з поліпшеними умовами.

 

Студентське дозвілля

На базі Університету «Україна» організовуються пізнавально-розважальні, культурно-просвітницькі, спортивно-оздоровчі заходи.

 

Співпраця

Університет «Україна» співпрацює з Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України – intered@intered.com.ua.

 

                 Вартість навчання іноземних громадян за рік, доларів США

Програма підготовки Мова
українська  російська
1. Підготовчі курси 1300 1380
Усі напрями підготовки / спеціальності на денній формі навчання 
1 Бакалавр 2000 2100
2 Магістр 2150 2200
Усі напрями підготовки / спеціальності на заочній формі навчання 
1 Бакалавр 1400 1470
2 Магістр 1505 1540
Аспірантура
1 Усі наукові спеціальності 3500 3700