Підготовче відділення

Загальна інформація про відділення

Підготовче відділення для іноземних громадян надає освітні послуги по підготовці до вступу у вищі навчальні заклади України на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України та діє відповідно до закону України «Про освіту» і нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Основне призначення Підготовчого відділення – це довузівська підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та вивчення української мови як іноземної.

Головною метою довузівської підготовки іноземних громадян є формування знань, умінь і навичок у тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення необхідних умов для адаптації їх у новому соціально-культурному середовищі.

Підготовче відділення здійснює підготовку за напрямами Університету «Україна». Основний контингент випускників вступає до Університету «Україна». Окрім того ведеться підготовка іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів інших міст України.

Навчальний рік в Університеті «Україна» починається 1 вересня, а на Підготовчому відділенні – 1 жовтня та завершується в червні наступного року.

Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян в Університеті «Україна» можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: vmurolinter@i.ua, interukraina@gmail.com або на факс: +38(044) 428-87-90.

 

Навчальний процес

Підготовче відділення Університету «Україна» готує слухачів до вступу у вищі навчальні заклади відповідно навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Навчальні групи формуються за обраними напрямами підготовки. Навчання на Підготовчому відділенні відбувається 5 днів на тиждень (субота та неділя – вихідні дні), по 6 академічних годин на день.

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України триває з 1 жовтня до 1 липня наступного року. Навчальний рік на Підготовчому відділенні включає два семестри:

  • I семестр триває з жовтня по січень і завершується екзаменаційною сесією;
  • II семестр триває з лютого по червень і завершується 2-тижневою екзаменаційною сесією.

Протягом навчання проводяться тестові зрізи знань із основних дисциплін, з метою визначення рівня поетапної підготовки слухача.

Після завершення I семестру слухачі складають іспит з української мови та заліки з інших предметів. У разі неуспішного складення іспитів слухач відраховується з Підготовчого відділення та повертається на батьківщину.

Після проходження навчальної програми слухачі складають випускні іспити із профільних дисциплін.

У разі успішного складання випускних іспитів слухачам видається сертифікат Міністерства освіти і науки України встановленого зразка, який дає право навчатися у вищих навчальних закладах України. Слухачі, які незадовільно склали іспити, повертаються на батьківщину або проходять повторний курс навчання в наступному навчальному році.

Навчальну літературу слухачі Підготовчого відділення отримують з бібліотеки Університету «Україна».

Під час навчання на Підготовчому відділенні слухачі беруть участь у всеукраїнських олімпіадах з предметів, що вивчаються. Відбір для участі в олімпіаді проводиться у два тури: 1-й – серед слухачів Підготовчого відділення, 2-й – серед іноземних слухачів підготовчих відділень України. Переможці олімпіад нагороджуються цінними подарунками та можуть бути зараховані до Університету «Україна» без іспитів.

 

Вивчення української мови як іноземної

Підготовче відділення для іноземних громадян пропонує вивчення української мови на курсах для слухачів-іноземців.

Можливими шляхами вивчення української мови є:

  • індивідуальні заняття;
  • курси;
  • літня школа (червень – серпень).

Якщо у слухачів виникають особливі інтереси, пропонуються додаткові спецкурси з української літератури, культури, українських мас-медіа, бізнес-курс та ключових компетенцій.

Створені програми для різних рівнів володіння мовою, починаючи з початкового і завершуючи поглибленим. Укладені програми базуються на шістьох рівнях Міжнародних стандартів володіння мовою.

 

Загальноосвітній стандарт з української мови як іноземної: