ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ  "УКРАЇНА "

 Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

 ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

 

І. На заміщення посад завідувачів кафедр у кількості 1 штатної одиниці:

-   мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології;

-   фінансів та банківської справи;

-   маркетингу;

-   обліку та загальноекономічних дисциплін;

-   автомобільного транспорту та соціальної безпеки;

-   дизайну;

-   комп’ютерної інженерії;

-    комп’ютерних наук;

-   здоров’я людини та фізичного виховання;

-   соціальної роботи педагогіки;

-   психології;

-   видавничої справи, поліграфії та редагування;

-   документознавства та інформаційної діяльності;

-   менеджменту туризму;

-   журналістики;

-   іноземної філології та перекладу;

-   української мови, літератури та східних мов.

 

ІІ. На заміщення посад у кількості штатних одиниць:

1. Кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології:

-  професорів – 2

-  доцентів – 3

-  старших викладачів – 2.

 

2. Кафедра фінансів та банківської справи:

-  професорів – 2

-  доцентів – 3

-  старших викладачів – 2.

 

3. Кафедра маркетингу:

- професорів – 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

4. Кафедра менеджменту:

- професорів - 1

- доцентів - 2

- старших викладачів – 1.

 

5. Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін:

- професорів – 3

- доцентів – 5

- старших викладачів – 3

 

6. Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки:

- професорів - 3

- доцентів - 5

- старших викладачів – 3.

 

7. Кафедра дизайну:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

8. Кафедра технології харчування:

- професорів - 2

- доцентів - 4

- старших викладачів – 2.

 

9. Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

10. Кафедра комп’ютерної інженерії:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

11. Кафедра інформаційних наук та програмування:

- професорів - 2

- доцентів - 4

- старших викладачів – 2.

 

12. Кафедра комп’ютерних наук:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

13. Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання:

- професорів - 2

- доцентів - 4

- старших викладачів – 2.

 

14. Кафедра соціальної роботи та педагогіки:

- професорів - 1

- доцентів - 2

- старших викладачів – 1.

 

15. Кафедра психології:

- професорів - 3

- доцентів - 5

- старших викладачів – 3.

 

16. Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

17. Кафедра документознавства та інформаційної діяльності:

- професорів - 1

- доцентів - 2

- старших викладачів – 1.

 

18. Кафедра менеджменту туризму:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

 

19. Кафедра журналістики:

- професорів - 1

- доцентів - 2

- старших викладачів – 1.

 

20. Кафедра іноземної філології та перекладу:

- професорів - 2

- доцентів - 4

- старших викладачів – 2.

 

21. Кафедра української мови, літератури та східних мов:

- професорів - 2

- доцентів - 3

- старших викладачів – 2.

Термін подання документів – по 20 серпня 2017 р.

 

Перелік документів, які подаються  до участі у конкурсі:

Заява до конкурсної комісії про участь у конкурсі, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання, список наукових праць, звіт про роботу за попередній період, програма розвитку кафедри (для претендентів на посаду завідувача кафедри), витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо обрання на посаду (подається після закінчення прийому документів).

Викладачі Університету «Україна» для участі в конкурсі подають заяву на ім’я Голови конкурсної комісії, додаючи відсутні в особовій справі документи та оновлений список наукових праць.

Вимоги до претендентів на посади:

претендент на посаду завідувача кафедри повинен мати науковий ступінь  доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах;

претендент на посаду професора кафедри, повинен мати вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах;

як виняток на посаду професора, можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента за профілем кафедри  та стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

претендент на посаду доцента кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років у вищих навчальних закладах;

претендент на посаду старшого викладача повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання і стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у вищих навчальних закладах;

претендент на посаду викладача повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання або мати повну вищу освіту.

 

Університет житлом не забезпечує.

 

Документи надсилати на адресу: 

03115, м.Київ, вул.Львівська, 23, корпус ІІ, кім.107 відділ по роботі з персоналом

        тел. (044) 422-50-33,  т/ф (044) 422-50-33,  e-mail: office@vmurol.com.ua