Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами і докторантами Університету "Україна" за роки його існування (починаючи з 2000 року)

С-Я

 Фото

П.І.Б. (штат./сум.)

Шлях -- Науковий ступінь

Назва дисертації

Рік захисту

Підрозділ, посада

Шифр, спец-ть

Савич Віта Олексіївна к.пол.н. Західні концепції глобалізації кінця XX-початку XXI століття (історико-теоретичний аналіз) 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки
  Савкова Ольга Михайлівна  к.ек.н. Управління інвестиційним процесом в житловому та офісному будівництві 01.11.2012 Інститут економіки та менеджменту, кафедра фінансів 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
  Савченко Сергій Сергійович к.юр.н. Реєстраційні процедури в діяльності органів внутрішніх справ
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Савчин Галина Миронівна к.пед.н. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака 01.12.2012   13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
  Савюк Марина Флорівна  к.юр.н.

Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства

Автореферат дисертації Савюк М.Ф.
28.09.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Сакали Микола Якович к.юр.н. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 12.10.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Самань Вікторія Віталіївна к.юр.н. Організаційно-правові засади забезпечення фіскальної функції держави органами публічної адміністрації
01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Самарай Валерій Петрович к.т.н. Моделювання ущільнення ливарних форм і прогнозування дефектів виливків 23.01.2007 Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування 05.16.04 - Ливарне виробництво
  Санагурська Галина Мирославівна к.юр.н. Становлення та розвиток шлюбно-сімейного законодавства на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст.)
01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Сапронов Олександр Вікторович (штат.)

к.юр.н.

Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство

01.01.2005

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  Сарана Сергій Володимирович к.юр.н. Систематизація податкового законодавства України 16.10.2010 Полтавський інститут економіки і права, доцент кафедри правознавства 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Сарафинюк Петро Васильович (сум.)

здобувач -- к.біол.н.

Нормативні показники ультразвукових параметрів серця міських підлітків у залежності від антропогенетичних характеристик організму

01.09.2005

Вінницький соціально-економічний інститут

14.03.01 - Нормальна анатомія

  Саунін Роман Дмитрович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона права на комп'ютерні програми в Україні
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Сахно Артем Петрович к.юр.н. Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Світлак Ірина Іванівна (штат.)

к.юр.н.

Організаційно-правові засади провадження діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні

01.01.2006

Вінницький соціально-економічний інститут, завідувач кафедри правознавства

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

Севрюков Денис Георгійович (штат.)

к.юр.н.

Публічно – правові та приватно – правові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США кінця ХVІІІ ст.

27.05.2009

Новокаховський гуманітарний інститут, директор

12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Севрюков Денис Георгійович (штат.) д.юр.н. Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні  аспекти
01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Селіванов Михайло Федорович (сум.)

к.фіз.-мат.н.

Докритичний розвиток тріщин у в'язкопружних анізотропних тілах при повільній зміні навантаження

01.01.2002

Інститут комп'ютерних технологій

01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

 

Семениченко Юлія Костянтинівна (сум.)

к.ек.н.

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

01.01.2003

Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Семенюк Катерина Сергіївна (сум.)

аспірант -- к.філос.н.

Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття

01.09.2005

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

09.00.08 - Естетика

  Сенченко Людмила Василівна аспірант -- к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в Україні 01.02.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Серажим Катерина Степанівна (сум.)

д.філол.н.

Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу)

01.01.2003

Інститут філології та масових комунікацій, професор кафедри видавничої справи та редагування

10.01.08 - Журналістика

Сердюк Євгеній Васильович к.ю.н. Адміністративно-правове забезпечення виборчих прав громадян України
01.01.2012 Інститут та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Сердюк Людмила Захарівна (штат.)

к.псих.н.

Динаміка особистісних рис у перші роки подружнього життя

29.12.2000

Інститут соціальних технологій, директор

19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

Сердюк Людмила Захарівна (штат.) д.псих.н. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців у інтегрованому освітньому середовищі 01.09.2013 Інститут соціальних технологій, директор 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології
  Сидоренко Віталій Вікторович к.юр.н. Залежності дієвості механізму правового регулювання 01.01.2014 Білоцерківський інститут економіки та управління 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Сидорченко Катерина Миколаївна  к.н. з фіз. вих.і сп. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11–14 років 01.01.2010 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
 

Сидорчук Людмила Андріївна (сум.)

к.пед.н.

Підготовка вчителя фізики до викладання основ безпеки життєдіяльності в школі

01.01.2002

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри соціальної безпеки

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Cирота Юлія Олександрівна к.філ.н. Російськомовна проза Є. П. Гребінки в контексті російської літератури 1830-1840-х років 01.01.2008

Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов

10.01.02 – Російська література
 

Сімперович Володимир Миколайович (штат.)

к.іст.н.

Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х - 90-х років ХХ століття

13.04.2006

Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

  Сітовський Андрій Миколайович (штат.) к.н. з фіз.вих. і сп. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку 01.01.2009 Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації  24.00.02. – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
  Скоморовський Віталій Богданович д.юр.н. Створення і ліквідація СРСР: історико-правове дослідження
01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Скрипник Вікторія Анатоліївна (сум.)

здобувач -- к.пс.н.

Соціально-психологічна адаптація студентів першокурсників з особливими потребами

01.03.2006

Вінницький соціально-економічний інститут

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

 

Скрипник Галина Олексіївна (сум.)

аспірант -- к.ек.н.

Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства

01.01.2005

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 

Скрипник Наталія Вячеславівна (сум.)

к.біол.н.

Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСбета1-/- - мутантних мишей

01.01.2002

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.11 - Цитологія, гістологія

  Скрипнюк Олександр Олександрович  к.юр.н.

Реалізація принципу народного суверенітету в Україні: теоретико-правовий аспект

Автореферат
27.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Слюсар Костянтин Сергійович к.юр.н. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Сова Маргарита Олександрівна (сум.)

д.пед.н.

Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін

08.06.2006

Інститут соціальних технологій, професор кафедри соціальної роботи

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти


 
Соколюк Анна Олександрівна к.псих.н. Особливості самодетермінації професійного становища майбутніх юристів 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
 

Соловій Галина Романівна (штат.)

к.філол.н.

Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття

01.01.2003

Інститут права та суспільних , доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

10.01.06 - Теорія літератури

  Соловйова Юлія Олександрівна здобувач -- к.юр.н. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні 15.06.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 – Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право
 

Сорока Василь Михайлович (штат.)

к.біол.н.

Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м'язу щура

01.01.2006

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

03.00.02 - Біофізика

  Сорока Олександра Олександрівна к.юр.н.
Адміністративно-правовий статус приватного вищого навчального закладу 01.01.2013
Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного господарського та кримінального права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Сорокін Руслан Олексійович к.юр.н. Державно-правові погляди Соломона Крима
01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Сорочик Юрій Юрійович к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення протидії організованій злочинності в Україні 11.12.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Сохацький Федір Миколайович (штат.)

д.фіз.-мат.н.

Асоціати та розклади багатомісних операцій

01.01.2007

Вінницький соціально-економічний інститут, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

01.01.06 - Алгебра і теорія чисел

 

Ставицька Олена Григорівна (штат.)

к.пс.н.

Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя

16.06.2009

Рівненський інститут, декан соціально-психологічного факультету

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

Ставицький Олег Олексійович (штат.) д.псих.н. Психологія проявів гандикапізму та їх регуляція 01.01.2014 Рівненський інститут, директор 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
 

Старко Оксана Леонтіївна

здобувач -- к.юр.н.

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)

01.01.2007

Луцький інститут розвитку людини

12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  Стасюк Людмила Леонідівна к.політ.н. Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства 19.06.2009 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
  Стасюк Ольга Миколаївна к.ек.н. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в галузі транспорту України
01.12.2011   08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
 

Стеценко Богдан Сталіславович (сум.)

к.ек.н.

Акціонерні товариства на ринку капіталів України

01.01.2008

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

 

Стожок Людмила Григорівна (штат.)

к.ек.н.

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики

12.03.2008

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

Стороженко Ольга Михайлівна

аспірант -- к.юр.н.

Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

01.12.2008

Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Стрельник Олена Олександрівна к.соц.н. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві 01.12.2004 Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри соціальної роботи  22.00.01 – Теорія та історія соціології
  Стрілець Василь Васильович к.юр.н. Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 - квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження
01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Стрільченко Євген Вікторович к.юр.н. Організаційно-правове забезпечення діяльності міграційних служб зарубіжних країн
01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин  
  Струтинська Оксана Віталіївна здобувач -- к.пед.н.  Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх вчителів економіки 23.11.2010  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (інформатика)
 

Сук Петро Леонідович (сум.)

к.ек.н.

Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

01.01.2001

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Сук Петро Леонідович (сум.) д.ек.н. Облік виробництва і реалізації продукції в 
сільськогосподарських підприємствах: методологія і практика

28.10.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
 

Сукач Михайло Кузьмич (сум.)

д.т.н.

Закономірності взаємодії робочих органів землерийних машин з підводними в'язкопластичними ґрунтами

01.01.2002

Інженерно-технологічний інститут, професор кафедри автомобільного транспорту

05.05.04 - Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

  Сурядна Наталія Миколаївна к.б.н. Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології 20.12.2005 Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища  03.00.08 – Зоологія
Сухицька Наталія Валеріївна (шт.) здобувач -- к.юр.н. Розвиток українського і російського кримінального права у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. 23.06.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра теорії та історії держави і права  

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

  Сухоребра Тетяна Іванівна (штат.) к.юр.н.

 

Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства

 

19.04.2011 Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри правознавства 12.00.07 – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Танасійчук Орест Орестович к.юр.н. Відповідальність за адміністративні правопорушення в сфері охорони державного кордону 
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 – Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право
  Таран Євген Іванович к.політ.н. Енергетична політика України в умовах глобалізації 01.01.2015 Інститут права та суспільних відносин 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Терещенко Андрій Леонідович (штат.) к.юр.н. Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, директор

12.00.07 – Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право
  Терещенко Вікторія Юріївна к.юр.н. Цивільно-правові наслідки самочинного будівництва 30.05.2015 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
  Терещук Олександр Дмитрович к.юр.н. Розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних  засобів
01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Тимцуник Василь Іванович (сум.)

д.н. з держ.упр.

Реформування системи влади та державного управління в УРСР: зміст, особливості, наслідки (1953-1964 рр.)

01.01.2004

Факультет економіки та менеджменту, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

25.00.01 - Теорія і історія державного управління

 

Тимчик Олеся Володимирівна (сум.)

к.біол.н.

Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1

01.01.2006

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.07 - Мікробіологія

 

Тихомирова Тетяна Олегівна

здобувач -- к.юр.н.

Діяльність органів внутрішніх справ у контексті реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я

03.03.2010

Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Тімашова Вікторія Михайлівна к.юр.н. Теоретико-правові засади федеративного устрою Української держави в ученні М. Костомарова 24.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Тітенко Анатолій Миколайович (сум.)

к.фіз.-мат.н.

Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми

12.10.2006

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

01.04.11 - Магнетизм

 

Ткач Олег Іванович (сум.)

д.політ.н.

Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки

14.06.2007

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

23.00.02 - Політичні інститути та процеси

  Товканець Оксана Сергіївна к.пед.н. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ 26.09.2012 Карпатський інститут підприємництва 13.00.07 – Теорія і методика виховання
  Толстенко Володимир Леонідович к.юр.н. Правова ідеологія у розвиткові сучасної української держави і суспільства
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Томащук Олена Григорівна здобувач Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи у центрах Інваспорту  01.01.2011 Луцький інститут розвитку людини  
 

Томчук Сергій Михайлович (сум.)

аспірант -- к.пс.н.

Негативні емоційні стани молодших школярів та їх корекція

01.04.2006

Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри психології

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

  Тополя Руслан Володимирович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів
01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Топчій Віталій Васильович к.юр.н. Розслідування злочинів проти трудових прав
01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 

Топчій Наталія Миколаївна (сум.)

к.біол.н.

Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення

01.01.2006

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.04 - Біохімія

  Трач Наталія Олегівна к.політ.н. Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства 29.10.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (23.00.02 - Політичні інститути та процеси)
 

Трач Юлія Василівна (сум.)

к.пед.н.

Професійний розвиток бібліотекарів у фахових об'єднаннях України

10.04.2001

Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

  Труханов Владислав Анатолійович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання відповідальності працівників прокуратури
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Тугай Тетяна Іванівна

к.біол.н.

Вивчення механізму дії макроциклічних трихотеценів із Dendrodochium toxicum Pidopl. et Bilai

27.06.2000

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.07 - Мікробіологія

  Туманов Валентин Валентинович к.юр.н. Адміністративно-правове регулюванягосподарської діяльності з проведення лотерей
01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Турчак Олександр Володимирович д.юр.н.

Правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Польщі (1918-1939 рр.) 

Автореферат
28.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Тютюнник Юліан Геннадійович (сум.)

д.геогр.н.

Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу

01.12.2002

Факультет біомедичних технологій, професор кафедри екології

11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

 

Удовенко Жанна Володимирівна (сум.)

к.юр.н.

Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві

01.12.2004

Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри цивільного та господарського права

12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

  Федоренко Тетяна Вікторівна к.юр.н. Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріальному процесі 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 12.00.03 – Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Федорченко Ірина Миколаївна к.філос.н. Український національний характер як чинник державотворення 30.09.2010 Інститут соціальних технологій, кафедра психології
09.00.12 – Українознавство
  Федюшко Юрій Михайлович (сум.) докторант -- д.т.н. Науково-технічні основи імпульсних рефлектометричних систем дослідження діелектричної спектроскопії біологічних об’єктів 06.10.2010 Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання 05.11.17 – Біологічні та медичні пристрої і системи
  Філіпенко Тетяна Володимирівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні
01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Фільштейн Ілля Володимирович к.юр.н.

Правова регламентація та організаційні засади створення та діяльності поліції Грузії: узагальнення досвіду 

Автореферат

08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Фільштейн Михайло Володимирович к.юр.н.

 

Поліцейські органи прибалтійських держав-членів Європейського Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

Автореферат
08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Фрадинська Аліна Петрівна к.псих.н. Психологічні особливості професійних очікувань майбутніх соціальних працівників 18.04.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології  19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
  Француз Анатолій Анатолійович  к.юр.н.

Адміністративно-правове регулювання охорони праці

Автореферат
08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Француз Анатолій Йосипович д.юр.н. Правові основи демократичного розвитку політичної системи в Україні : дис….д-ра.юрид.наук : 12.00.01 / . – Острог,
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Фрицький Юрій Олегович (штат.)

д.юр.н.

Теоретичні засади державної влади в Україні

14.10.2009

Інститут права та суспільних відносин, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

Фурзікова Тетяна Михайлівна (сум.)

к.біол.н.

Вплив макроорганізму та хіміотерапевтичних препаратів на біологічні властивості біоспорину та субаліну

01.01.2001

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.07 - Мікробіологія

 

Хатнюк Наталія Сергіївна (сум.)

к.юр.н.

Заперечні угоди та їх правові наслідки

01.01.2003

Факультет правознавства та міжнародних відносин

12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

 

Хіміч Ольга Миколаївна (сум.)

к.юр.н.

Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією

15.12.2005

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Хмельников Артем Олександрович к.політ.н. Децентралізація як механізм модернізації політичного менеджменту на регіональному рівні 01.12.2012 Дніпропетровська філія 23.00.02 – Політичні інститути та процеси (політичні науки)
  Ходінов Володимир Миколайович к.б.н. Особливості адаптаційних впливів при взаємодії сєченовського ефекту активного відпочинку з фізичним тренуванням 27.11.2003

Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації

03.00.13. – фізіологія людини і тварин
  Хомік Оксана Миколаївна к.пед.н. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій 25.06.2015 Луцький інститут розвитку людини 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
 

Хохлов Вадим Анатолійович

здобувач -- к.т.н.

Інструментарій проектування комп'ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань

01.01.2006

Херсонська філія

05.13.06 - Інформаційні технології

  Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович д.юр.н.

Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку 

Автореферат

03.12.2015 Інститут права та суспільних відносин

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Хуторянська Тетяна Валеріївна к.юр.н. Адміністративна відповідальність за
правопорушення, що посягають на нормальний розвиток дитини
29.10.2015 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право
  Цвид-Гром Олена Петрівна (штат.) к.філол.н. Традиційна символіка весільного фольклору західного Полісся 01.12.2000 Білоцерківський інститут економіки та управління, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 10.01.07 – Фольклористика
 

Цейслер Юлія Вадимівна (штат.)

к.біол.н.

Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків

08.11.2007

Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.02 - Біофізика

  Цесар Інна Анатоліївна к.юр.н. Правові основи розвитку сучасної демократичної держави
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 

Циганов Сергій Андрійович (сум.)

докторант -- д.ек.н.

Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства

01.12.2007

Інститут економіки та менеджменту, завідувач-професор кафедри банківської справи

08.05.01 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Цинтила Олена Вадимівна к.філос.н. Сучасний антропологічний дискурс у проблемному полі філософії наук 01.12.2010 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 09.00.09 – Філософія науки
 

Цілина Марина Миколаївна (штат.)

здобувач -- к.філол.н.

Ергоніми м.Києва: семантика, структура, функціонування

01.01.2006

Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

10.02.01 - Українська мова

 

Цьось Анатолій Васильович (штат.)

к.н. з фіз. вих. і спорту

Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку  ХІХ ст.

01.01.2005

Луцький інститут розвитку людини

24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

 

Чайковський Михайло Євгенович (штат.)

здобувач -- к.пед.н.

Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами

01.01.2006

Хмельницький інститут соціальних технологій, ректор

13.00.05 - Соціальна педагогіка

  Частакова Надія Сергіївна
к.філол.н. Літературно-критичні та культурологічні концепції в науковій творчості І.Дзюби 23.11.2012 Кіровоградський інститут розвитку людини 10.01.01 — Українська література
  Черненко Олександр Володимирович к.пед.н. Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій 22.12.15 Кіровоградський інститут розвитку людини, старший викладач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
  Черниш Інна Анатоліївна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні
01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Чехній Віктор Михайлович (сум.)

к.геогр.н.

Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

01.01.2003

Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри екології

11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

 

Чигур Ігор Іванович (сум.)

к.т.н.

Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння

10.10.2000

Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування

05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

  Чиханцова Олена Анатоліївна (штат.) к.псих.н. Психологічна готовність старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі 01.01.2013 Інститут соціальних технологій, старший викладач кафедри психології 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
 

Чомахашвілі Олена Шотаєвна (сум.)

здобувач -- к.юр.н.

Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки

28.04.2009

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Чопей Вікторія Степанівна (штат.) к.соц.н. 
Соціологічний портрет сучасного студента: основні тенденції розвитку 27.04.2010 Карпатський інститут підприємництва 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології 
 

Чорний Олександр Олександрович (сум.)

к.філос.н.

 

 

Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри маркетингу

 

 

Чоха Юрій Миколайович (штат.)

докторант -- д.тех.н.

Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об’єктів авіатехніки

01.01.2008

Васильківська філія

05.13.06 - Інформаційні технології

  Чубко Тетяна Петрівна к.юр.н. Право в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку)
01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Чуніхіна Тетяна Сергіївна (штат.)
к.ек.н. Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм функціонування 29.09.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін
08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки
  Чурпій Костянтин Леонідович к.мед.н. Особливості діагностики, тактики і хірургічного лікування обтураційної жовтяниці, ускладненої гострою печінковою недостатністю 01.01.2001 Кіровоградський інститут розвитку людини, завідувач кафедри здоров’я людини  14.01.03 – Хірургія
  Шамич Олександр Миколайович здобувач -- к.пед.н. Формування громадської активності молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання 20.06.2011 Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання 13.00.07 - Теорія і методика виховання
 

Шаповалова Алла Миколаївна

аспірант -- к.політ.н.

Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського суспільства

04.12.2009

Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук глобалістики та соціальних комунікацій

23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

  Шаравара Роман Іванович к.ек.н. Становлення ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України 01.01.2006

Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу

08.01.01 – Економічна теорія
  Шатковська Дарина Миколаївна к.юр.н.

Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях

Автореферат
25.02.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Шахнін Дмитро Борисович (штат.)

к.хім.н.

Фосфонієві похідні піримідинових основ у синтезі ациклічних аналогів нуклеозидів

01.01.2000

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

02.00.10 - Біоорганічна хімія

Шеверя Мирослава Юріївна (штат.) к.ек.н. Механізм активізації cтратегічного потенціалу 01.01.2013 Карпатський інститут підприємництва, старший викладач кафедри менеджменту  
 

Шевченко Віталій Володимирович (сум.)

д.філос.н.

Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV - кінця XVI століття

01.01.2004

Факультет філології та масових комунікацій, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності

09.00.11 - Релігієзнавство

 

Шевченко Олексій Володимирович (сум.)

к.біол.н.

Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах

01.01.2004

Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

03.00.06 - Вірусологія

  Шевченко Олена Володимирівна аспірант -- к.юр.н. Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні 01.05.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 − Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право 
 

Шевченко Роман Юрійович (сум.)

к.геогр.н.

Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва

12.03.2008

Факультет біомедичних технологій, асистент кафедри екології

11.00.12 - Географічна картографія

  Шевчишен Артем Вікторович к.юр.н. Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз)
01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Шевчук Олександр Володимирович (сум.) д.політ.н. Зовнішньополітична стратегія США та Російської Федерації щодо КНР  22.09.2009 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
  Шиленко Микола Вікторович к.юр.н.

Адміністративно-правова охорона суб’єктів малого бізнесу

 

01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Шиленко Михайло Вікторович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона природних ресурсів
01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Шинкар Іван Петрович к.філол.н. 
Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) 26.03.2010 Карпатський інститут підприємництва 10.01.01 - Українська література
 

Шипота Галина Євгенівна (сум.)

к.пед.н.

Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля

01.01.2005

Інститут філології та масових комунікацій, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

13.00.06 - Теорія і методика управління освітою

  Шишко Ігнаци Антоні к.юр.н.  Адміністративно-правові гарантії авторського права в Україні 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Шмаргун Віталій Миколайович

к.псих.н.

Психолого- педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи)

01.01.2000

Інститут соціальних технологій, доцент-завідувач кафедри клінічної психології

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

  Шпак Світлана Григорівна к.псих.н. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях 23.04.2013 Рівненський інститут
19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія
  Шутенко Юлія Миколаївна к.філол.н. Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька 01.01.2005 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури
10.01.07 – Фольклористика
 

Щавінський Віталій Романович (сум.)

к.юр.н.

Кримінальна відповідальність за незаконну емісію недержавних цінних паперів

01.01.2004

Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

  Щербан Марія Дмитрівна к.ек.н.

Розвиток кредитної кооперації в регіоні

Автореферат

04.03.2016 Карпатський інститут підприємництва 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 

Щербань Петро Миколайович

аспірант -- к.пед.н.

Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури майбутніх вчителів історії і права

01.01.2007

Полтавський інститут економіки і права

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Юрченко Юлія Василівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів 01.01.2013  

12.00.07 − Адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право
 

Юхименко Петро Іванович (штат.)

докторант -- д.ек.н.

Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз

01.01.2006

Білоцерківський інститут економіки та управління, ректор

08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки

  Яблоновська Наталя Всеволодівна д.філол.н. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур 11.06.2007 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, професор кафедри журналістики  10.01.08 – Журналістика
  Яворська Тетяна Євгенівна 
(сум.) 
аспірант Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки 30.03.2011 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт
 

Ягупов Василь Васильович (сум.)

докторант -- д.пед.н.

Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України

01.01.2003

Інститут соціальних технологій, кафедра соціальної роботи

13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

  Якимчук Оксана Олександрівна к.іст.н. Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та культурному житті краю кінця XVIII – початку ХХ ст. 21.05.2008

Рівненський інститут, доцент кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін

07.00.01 – Історія України
 

Якимчук Микола Володимирович (сум.)

д.т.н.

Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів

01.06.2016

Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

  Якимюк Юлія Петрівна аспірант -- к. н. із соц. комунікацій Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом 01.06.2011 Білоцерківський інститут економіки та управління 27.00.02 - Документознавство, архівознавство
 

Якоб Марія Миколаївна (сум.)

к.філос.н.

Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка

22.12.2003

Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

 09.00.05 - Історія філософії

  Яковинець Анатолій Іларіонович к.юр.н. Інститут судового оскарженя на стадії досудового розслідування
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин

12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

 

Яковчук Михайло Юрійович (штат.)

здобувач -- к.юр.н.

Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні

01.10.2009

Інститут права та суспільних відносин, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Якубівська Юлія Євгенівна к.ек.н. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні
01.12.2012 Інститут економіки та менеджменту 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
  Ямкова Ірина Миколаївна к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні 30.05.2013 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін
12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Ярошенко Сергій Володимирович к.юр.н. Захист інтелектуальної власності адміністративно-деліктним законодавством
01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Яцик Тетяна Петрівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади взаємодії податкових органів із засобами масової інформації
01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Яцків Ірина Ігорівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні
01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 

Яцюк Марія Валеріївна (штат.)

аспірант -- к.пс.н.

Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці

16.09.2010

Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри психології

19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

  Ященко Роман Юрійович к.юр.н. Правотворчість в умовах перехідного суспільства : теоретико-правовий аспект
01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень