3. Структурні підрозділи, які опікуються студентами з особливими потребами у вищому навчальному закладі

 

Досвід роботи провідних закордонних навчальних закладів свідчить, що для роботи з абітурієнтами і студентами з особливими потребами у навчальному закладі мають бути створені підрозділи, які забезпечують інтеграцію студентів в освітнє середовище, їх соціальну адаптацію та реабілітацію, впровадження спеціальних технологій навчання, надання студентам технічної допомоги і підготовку до працевлаштування.

В Університеті "Україна" цими проблемами опікуються Науково-практичний центр інклюзивних та реабілітаційних технологій, Науковий відділ спеціальних технологій навчання, центр планування і розвитку кар'єри.

 

3.1. Знайомтесь: Управління соціальної адаптації та реабілітації

Діяльність управління соціальної адаптації та реабілітації (CAP) спрямована на сприяння профорієнтації та профвідбору абітурієнтів, у тому числі з особливими потребами, створення умов для адаптації студентів до інтегрованого навчання, контроль стану їх здоров'я, розробку та впровадження нових форм реабілітації.

В управлінні працюють фахівці різного профіля: лікарі, медичні сестри, психологи, фахівці з фізичної та соціальної реабілітації, сурдопедагоги та інші.

Управління CAP пропонує вступникам із особливими потребами:

-     Консультування абітурієнта щодо стану здоров'я на основі результатів обстеження та висновків медико-соціальної експертизи.

-     Тестування психологічного стану абітурієнта.

-     Консультування абітурієнта щодо особливостей майбутньої професії.

-     Ознайомлення абітурієнта з можливостями супроводу його навчання.

-     Оформлення висновку щодо вибору спеціальності та необхідності проходження медичної реабілітації й медичного супроводу.

-     Обстеження абітурієнта й оцінювання його фізичного стану.

-     Надання рекомендацій щодо занять у певних спортивних групах.

Функції управління CAP щодо організації роботи зі студентами:

-     Створення бази даних студентів із інвалідністю та ведення медичної документації на них.

-     Медичне консультування студентів із інвалідністю.

-     Забезпечення медичного супроводу на факультетах університету.

-     Психологічне тестування студента та корекція його психологічного стану в процесі навчання.

-     Психологічне консультування студентів.

-     Оцінювання фізичного стану студентів із інвалідністю під час навчання у спеціалізованих спортивних групах.

-     Організація танцювальної, музичної та арт-терапії.

-     Соціальна реабілітація студентів (соціально-психологічні тренінги, корекційно-розвиваючі ігри, ритмічно-рухові та музично-звукові ігрові вправи тощо).

-     Корекція реабілітаційного процесу та супроводу навчання студентів із інвалідністю відповідно до результатів тестування та висновків реабілітаційної комісії.

 

3.2. Знайомтесь: Відділ спеціальних технологій навчання

Головною метою відділу є створення рівних можливостей для студентів із особливими потребами шляхом надання технічної допомоги у засвоєнні навчального матеріалу.

Відділ узгоджує потреби студентів у супроводі навчання з можливостями університету. Відділ СТН створює та підтримує умови, що надають студентам із особливими потребами можливість навчатися і незалежно діяти в інтегрованому університетському середовищі, отримуючи необхідну підтримку, що в свою чергу сприяє розвитку їх упевненості у собі. Завданням відділу СТН є також забезпечення технічного супроводу студентів із інвалідністю при виконанні їхніх навчальних завдань.

Важливе місце в організації навчального процесу для студентів із особливими потребами має самостійна робота, спрямована на засвоєння студентами навчального матеріалу в позааудиторний час. Для організації самостійної роботи студентів необхідно забезпечити їх технічними засобами, навчальною, довідковою та методичною літературою, консультаціями викладачів.

В Університеті "Україна" при відділі спеціальних технологій навчання створений Центр самостійної роботи студентів із особливими потребами (Центр). Завдяки грантам від Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва, Корпусу Миру (США) та спонсорській допомозі приватних осіб створені відповідні умови для роботи студентів із інвалідністю. Центр обладнано комп'ютерами, принтером, сканером, ксероксом, телевізором, музичним центром, Брайлівською друкарською машинкою, диктофонами.

У Центрі обладнано робочі місця для студентів із вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, організовано доступ до Інтернету. Створено медіатеку (альтернативну бібліотеку) – зібрання навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені у формі, адаптованій до потреб студентів із особливими потребами. Адаптована література може бути надана студентам у плоскодрукованому вигляді, на CD-дисках чи дискетах, на аудіоносіях.

Студентам надається технічна, інформаційна та консультаційна підтримка, зокрема:

-     навчання роботі на комп'ютері та офісній техніці;

-     надання студентам із вадами зору можливості роботи на комп'ютеризованих робочих місцях, обладнаних синтезаторами мови;

-     надання доступу до офісного та адаптивного технічного обладнання для сканування навчальної літератури та її переведення в електронний вигляд, прослуховування аудіозаписів лекцій, виконання самостійних практичних завдань тощо;

-     надання доступу до медіатеки (альтернативної бібліотеки аудіо- та електронних навчальних матеріалів);

-     надання допомоги у подоланні труднощів, що виникають під час навчання;

-     надання інформації щодо сучасних технологій та технічних засобів навчання студентів із інвалідністю.

У Центрі працюють курси комп'ютерної грамотності для незрячих студентів за методикою комп'ютерної школи "Вікно в світ" (м. Київ). Навчання студентів із вадами зору користуванню адаптивними технічними засобами та офісною технікою включає теоретичні та практичні заняття, на яких студенти знайомляться із принципами роботи з відповідними пристроями, правилами їх використання, набувають практичних навичок самостійної роботи.

Для студентів, які опанували технічні засоби та офісну техніку і можуть працювати самостійно, створені комп'ютеризовані робочі місця оператора ПК, юриста та перекладача.

 

3.3. Знайомтесь: Центр планування та розвитку кар'єри

Головна мета діяльності Центру – надання допомоги студентам і випускникам університету у плануванні та успішному розвитку професійної кар'єри, формування у них умінь та навичок, необхідних для її розбудови, підвищення комунікативного та творчого рівня студентської молоді, розвиток здібностей та виявлення талантів кожної окремої особистості, сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

Основними напрямами діяльності Центру є:

-     профорієнтація вступників, надання їм допомоги у самовизначенні;

-     сприяння розвитку особистості студентів, розробка індивідуальних програм особистісного та професійного розвитку студентів;

-     навчання студентів основам планування професійної кар'єри та технологіям пошуку роботи в ринкових умовах;

-     забезпечення студентів необхідними інформаційними ресурсами щодо розвитку професійної кар'єри та працевлаштування;

-     консультування студентів щодо планування кар'єри та пошуку роботи, сучасних вимог до претендентів на посаду;

-     створення бази даних резюме випускників та студентів університету;

-     організація практики студентів;

-     надання студентам допомоги у працевлаштуванні;

-     створення і поповнення бази даних реальних і потенційних роботодавців;

-     проведення інформаційно-рекламної та роз'яснювальної роботи серед роботодавців, надання та розповсюдження інформації про випускників університету;

-     організація зустрічей студентів із роботодавцями, екскурсій на провідні підприємства та установи, співбесід та інтерв'ю, проведення ярмарків кар'єри;

-     формування з числа кращих студентів науково-педагогічного й адміністративного резерву університету;

-     встановлення та підтримка зв'язків із випускниками університету;

-     моніторинг їхньої кар'єри.