Громадська організація студентів та викладачів

Вінницького соціально-економічного інституту

Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Повна назва організації

Вінницька обласна громадська організація «Подільське молодіжне об’єднання “Без бар’єрів”»

Дата реєстрації у Міністерстві юстиції

17.05.2011 р.

Повна поштова адреса

21050, Вінницька область,

м. Вінниця, вул. Соборна, 11

Номер телефону та факсу для зв’язку

(0432) 67-69-82 (тел./факс)

Адреса електронної пошти

vnzvmurol@yandex.ru

www.vsei.vinnitsa.com

Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника, номер телефону

Присяжнюк Наталія Валер’янівна, методист з навчально-виховної роботи зі студентами з інвалідністю,

(097) 4950499

Прізвище, ім’я, по батькові заступників керівника, № телефону

Вонсул Оксана Ігорівна, студентка 2 курсу ВСЕІ Університету “Україна”

(067)1674647 (тільки SMS)

Керівні органи організації

Загальні збори, Правління

Загальна чисельність членів ВГО

72

Пільгові категорії осіб, які є членами ВГО, та їх кількість

Інваліди дитинства, інваліди І, ІІ, ІІІ гр.

66 осіб

Мета діяльності ВГО

Сприяння в освітньо-професійній підготовці; допомога у працевлаштуванні; залучення молоді з особливими потребами до активного громадського життя; співробітництво у напрямку європейської інтеграції осіб із інвалідністю, їх адаптації у громадському суспільстві та лобіювання їх інтересів в органах місцевого самоврядування; створення умов для творчої, навчальної, наукової та політичної реалізації молоді у співпраці із прогресивною світовою спільнотою.