Міжнародні науково-практичні конференції, проведені в Університеті «Україна» у 2014 р.

№ з/п

Назва семінару, конференції

Місце і дата проведення

Кількість учасників

1. 

Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах

Житомирський економіко-гуманітарний інститут,

21 – 22 березня 2014 р.

138

 2.

Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору

Вінницький соціально-економічний інститут

05 – 06 листопада 2014 р.

130

3.

Сучасні педагогічні технології і освітні системи ХХІ століття

м. Кіровоград,

11 грудня 2014 р.

84

4.

Центральний регіон

м. Кіровоград,

12 листопада 2014 року

96

5.

ІV Міжнародна НПК «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»

Хмельницький інститут соціальних технологій,

27 листопада 2014 р.

50

6.

XIV Міжнародна НПК «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі»

Університет «Україна»,

19-20 листопада 2014 р.

135

7.

Україна – Єгипет: проблеми вивчення мови, історії, культури та економіки

Інститут філології та масових комунікацій,

4 – 5 березня 2014 р.

50

8.

VIII Міжнародні Різдвяні іміджеологічні читання

Інститут філології та масових комунікацій,

лютий 2014 р.

40