Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

 

26 грудня 2014 року на черговому засіданні Вченої ради Університету «Україна» розглядалося питання впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна».

У доповіді доцента Кольченко К.О., радника президента Університету «Україна» з питань інклюзії, зазначалося:

Університет «Україна» започаткував розбудову інклюзивного освітнього середовища у базовій структурі та територіально відокремлених структурних підрозділах (ТВСП) ще до прийняття Конвенції ООН про права інвалідів і послідовно продовжує її упродовж 16-ти років.

Докладніше...


ВНЗ, який спеціалізується на навчанні студентів із  інвалідністю

 

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року

Участь осіб з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку (Національна доповідь, Київ, 2015)

Про становище осіб з інвалідністю в Україні (Національна доповідь, Київ, 2013)

Комітет ООН з прав людей з інвалідністю «ЗАГУБЛЕНІ» ПРАВА… Альтернативний звіт громадських організацій щодо виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (Україна, 2012)

Освіта осіб з інвалідністю в Україні (Національна доповідь, Київ, 2010)

Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні (Національна доповідь, Київ, 2009)

Перелік додатків до Національної доповіді

Про становище інвалідів в Україні (Національна доповідь, Київ, 2008)

Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

Засоби для ходіння, керовані однією рукою

Засоби для ходіння, керовані обома руками

Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

10 гаджетів для людей із особливими потребами

Про навчальну дисципліну "Інвалідність і суспільство"

 

 

На сьогоднішній день у вищих навчальних закладах міста Горлівки навчається близько 200 осіб із обмеженими фізичними можливостями, 75 з яких - студенти Горлівського регіонального інституту Університету «Україна». Ми вирішили дізнатися, з чим це пов’язано, і звернулися з цим питанням до начальника відділу по роботі з інвалідами інституту Рудь-Медведєвої Оксани Едуардівни.

- У Горлівському регіональному інституті створена певна система роботи зі студентами з особливими потребами. Зроблені основні кроки, які повинні забезпечити їм не тільки рівний доступ до здобуття вищої освіти, але і розвиток їх людського потенціалу, почуття гідності і самоповаги, пошану до їхніх прав, розвиток їх особистісних якостей, талантів і творчості, а також їхніх інтелектуальних і фізичних здібностей, надання можливості ефективної участі в житті суспільства. Це обумовлено тим, що в основу існування як Університету «Україна» вцілому, так і ГРІ зокрема закладена ідея забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти для всіх бажаючих, незалежно від стану їх здоров'я, матеріального стану або місця проживання, яка передбачає створення і постійне удосконалення умов для навчання студентів із інвалідністю. Реалізація цієї ідеї залежала від багатьох чинників – створення безбар’єрного архітектурного середовища, комфортних психологічних умов, спеціалізованої технічної бази і т. д. Але найголовніша умова – це готовність і єдиний підхід усіх науково-педагогічних співробітників до роботи в інтегрованому освітньому середовищі.

- Що таке інтегроване освітнє середовище?

- В інтегрованому освітньому середовищі передбачене спільне навчання студентів із функціональними обмеженнями з іншими студентами. Така форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на здобуття освіти і вимагає здійснення політики рівних можливостей в учбових закладах. Особливістю навчання студентів із інвалідністю в інтегрованих групах є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висуваються такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до решти студентів. В інтегрованій групі не можна, наприклад, через потреби студента з інвалідністю знижувати темп лекції, зменшувати кількість пар і їх тривалість, спрощувати або скорочувати обсяг навчального матеріалу, оскільки це знижує якість підготовки. Тільки при такому підході до навчання вони як професіонали надалі можуть бути конкурентоздатними на ринку праці.

 

- Чим тоді відрізняється ГРІ Університету «Україна» від інших ВНЗ, в яких навчаються студенти з обмеженими фізичними можливостями?

- Далеко не в кожному ВНЗ можна отримати відповідь на просте запитання «Скільки у вас навчається студентів із інвалідністю?», і тим більше почути про те, які проблеми, пов'язані з їхніми функціональними обмеженнями, виникають у цих студентів під час навчання. А в нашому інституті існує структурний підрозділ по роботі з інвалідами, в якому працюють досвідчені педагоги, психологи, лікарі, юристи, фахівці в галузі комп'ютерних та інформаційних технологій, соціальної роботи і спорту. Якщо говорити точніше, то в ГРІ робота зі студентами з обмеженими фізичними можливостями проводиться всіма підрозділами і науково-педагогічними співробітниками. Для компенсації функціональних обмежень, які впливають на якість навчання, і для надання необхідної підтримки в інституті організований супровід навчання студентів із інвалідністю, який здійснюється у таких напрямках: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, соціальний, професійна адаптація і реабілітація. Супровід охоплює процеси підготовки до вступу, вступ і навчання у ВНЗ, а також забезпечує підтримку зв'язку з випускниками. Він включає:

 

розробку методичної допомоги і буклетів по роботі з інвалідами різних нозологій;

формування бази даних про інвалідів-випускників шкіл, студентів і випускників ГРІ;

роз'яснювальну роботу з викладачами, кураторами, студентами інтегрованих груп;

залучення студентів із інвалідністю до активної участі у виховних, культурно-масових, спортивних заходах, до роботи в СНТ, студентському самоврядуванні;

залучення до активної участі в роботі громадських організацій;

розвиток студентської творчості;

організацію тьюторської (шефської) допомоги та ін.

- У вашому ВНЗ навчання платне. Як же у ньому вчаться студенти пільгових категорій?

- Навчання студентів із обмеженими фізичними можливостями, які вчаться без трійок, у повному обсязі оплачує Донецьке відділення Фонду України соціального захисту інвалідів. А тим, хто має одну-дві трійки за семестр згідно положенню «Про встановлення спеціальних цін для окремих категорій студентів ГРІ Університету «Україна» надається знижка по оплаті за навчання до 50%.

- Як враховуються у навчальному процесі індивідуальні потреби студентів із інвалідністю?

- Наскільки це можливо. Але в цьому питанні багато що залежить від самого студента, від його бажання окреслити коло своїх проблем, підказати, в чому і яка саме допомога йому потрібна. Адже у нас навчаються інваліди різних груп і нозологій. Наприклад, у 2009-2010 н.р. загальна чисельність студентів-інвалідів ГРІ склала 75 осіб 15 різних нозологій: ДЦП, цукровий діабет, захворювання опорно-рухового апарату, нервової і серцево-судинної систем, зору, слуху і т. ін. Тому в кожному випадку необхідний індивідуальний підхід, який у процесі навчання передбачає:

  • паралельне викладання лекційного матеріалу в найбільш прийнятній формі;
  • забезпечення спеціальними навчально-методичними матеріалами в адаптованому для потреб студентів із інвалідністю вигляді – вербальному, візуальному, електронному;
  • наявність індивідуальних програм і графіків навчання;
  • спеціалізоване технічне і методичне забезпечення самостійної роботи;
  • щотижневу консультаційну допомогу для компенсації «пропусків у знаннях»;
  • надання додаткового часу для виконання тестових завдань, здачі заліків та іспитів і т. ін.

- Чи готові Ви поділитися своїм досвідом роботи?

- Звичайно! До наших співробітників часто звертаються за порадою і практичною допомогою працівники освіти і соціальних служб, представники громадських організацій. Ми прагнемо відгукнутися. Саме різноманітність форм і видів діяльності у процесі організації допомоги людям із інвалідністю відкриває нам справжні сторони цього питання. Приємно після кількох років почути, як випускники з інвалідністю, використовуючи досвід нашої з ними роботи, допомогли іншим людям, повернувши комусь віру в себе, бажання жити повноцінним життям, бути потрібним і корисним суспільству. Будемо із задоволенням обмінюватися досвідом.

Телефонуйте за номером: 0999839126 або пишіть на е-mаil: osanna-rud@rambler.ru.

 

 

 

 

 

Реабілітація – невідємна частина інклюзивної освіти в університеті

 

Університет «Україна» займає особливе місце на освітянському просторі нашої держави. Він виконує одну з гуманних місій – захищає і надає прихисток дітям, яких скривдила доля, зробивши інвалідами. В нашому навчальному закладі забезпечується вільний архітектурно-освітньо-комунікаційний простір, у якому люди з інвалідністю можуть безпечно пересуватися, навчатися та спілкуватися. Саме інклюзивна освіта виділяє наш ВНЗ серед інших, робить його ексклюзивним. В університеті створене і постійно вдосконалюється безбар’єрне середовище для студентів із особливими потребами, завдяки якому діти-інваліди можуть у комфортних умовах здобувати вищу освіту, розвиватися в суспільно-політичному і культурному напрямку, почуватися не зайвими у суспільстві.

Одним із факторів, що забезпечують навчально-виховний процес, є методично-реабілітаційний супровід. Він має на меті динамічне спостереження за станом здоров’я студентів із інвалідністю у процесі навчання, надання медичних послуг усім студентам і викладачам за зверненням. Саме цю функцію виконує спеціальна університетська структура – Центр соціальної адаптації та реабілітації (ЦСАР), в якому працюють психологи, лікар, медсестри, фахівці з фізичної реабілітації та соціальної роботи. Таким чином, ЦСАР надає систематичну допомогу з психологічної, медичної, фізичної реабілітації та соціальної адаптації, за зверненнями та заплановану.

Думаю, читачам даної інформації буде цікаво знати, що в нашому  університеті лише в м. Києві навчається близько 600 студентів-інвалідів, у тому числі 362 – на денній формі; це інваліди з дитинства, а також 1-3 груп. Якщо аналізувати захворювання цих осіб, то найбільша питома вага припадає на хвороби опорно-рухового апарату (33%), слухового та зорового аналізатора (14% та 12%).

Досить частими є ендокринні та серцево-судинні захворювання, хвороби органів травлення як супутня патологія, яка обтяжує основну причину інвалідизації. Розподіл студентів із обмеженими можливостями такий: найбільше навчається на стаціонарі в інститутах соціальних технологій, економіки та менеджменту – 61, філології та масових комунікацій – 58, комп’ютерних технологій, інженерно-технологічному – 55 та 46, права та суспільних відносин – 36. Крім того, 233 студенти заочної форми навчання також мають різні види інвалідності. Навчальний процес та майбутня робота цих людей здебільшого пов’язані з малорухливим способом життя, гіподинамією, що може призвести до ускладнення патології з часом. А систематичні заняття фізичними вправами особам зі вказаними захворюваннями конче необхідні протягом усього життя. Особливо важливо змолоду в собі виховати ці звички, як, наприклад, чищення зубів чи вмивання. Оволодіння курсом фізичної реабілітації на особистому досвіді, під керівництвом і наглядом спеціалістів ЦСАР, у процесі навчання в Університеті «Україна» – така гарна нагода й оздоровитись, і навчатись, і самоорганізовуватись на майбутнє, аби жити якісно, підкоривши фізичні вади своїй силі волі.

 

На жаль, не всі і не завжди розуміють філософію реабілітації, що існує в нашому виші. Вона – це частина супроводу навчання в інтегрованому освітньому середовищі. Якщо цього будуть свідомі студенти і викладачі, то обсяг реабілітаційних заходів не буде таким низьким (менше 30%), і різні види реабілітації стануть нагальною потребою не тільки офіційних студентів-інвалідів (із довідками ЛЛК та МСЕК), в основному першого та другого курсів. Тим більше, що в університеті постійно дбають про матеріально-технічну базу для відновлення здоров’я, тобто реабілітації. Так, нещодавно обладнано нові приміщення для лікувальної фізкультури, масажу, коригуючої гімнастики, кабінети фізіо- та рефлексотерапії. Вони запрацюють на повну потужність, якщо Ви, шановні студенти, прийдете до них, а викладачі, адміністрація кожного структурного підрозділу ще раз нагадає і пояснить своїм студентам, наскільки це для них важливо.

Отже, до планових щорічних оглядів запрошуються студенти-інваліди, в першу чергу, до Центру САР (кім. 703, 307, 103), де лікар, фахівець-реабілітолог, психолог оцінять стан кожного, оформлять індивідуальну реабілітаційну картку та призначать комплекс реабілітаційних процедур, рекомендацій, проведуть індивідуальні чи групові курси тренінгу, терапії або профілактики. Центр створено для Вас, шановні, звертайтесь, і ми допоможемо.

Незабаром стане до ладу новий корпус Університету «Україна», й умови для реабілітаційної діяльності покращаться. Ми плануємо персонально запрошувати всіх студентів, які стоять у нас на обліку, з метою визначення стану здоров’я та проходження по 1-2 рази на рік курсу реабілітації на базі університету за індивідуальною програмою та графіком. Наше з вами завдання – активізувати практичну реабілітацію, збільшити її обсяг, залучити студентів старших курсів, де відсутні навіть спортивно-оздоровчі фізкультурні заняття, і охоплення реабілітацією наближається до нуля.

Усім відомий афоризм: у здоровому тілі – здоровий дух. Нехай він буде Вашим девізом і сенсом життя!

 

Олена Блохіна,

начальник Центру соціальної адаптації та реабілітації,

кандидат медичних наук, доцент

 

Газета «Університет «Україна», №5 (132), 2011

 

 

Корисні матеріали

На Вінниччині реалізовується програма щодо подолання емоційного та професійного "вигорання" (Вінницький соціально-економічний інститут,  27 квітня 2017 року)


Проект "Кроки до професійного виживання" (Вінницький соціально-економічний інститут,  27 квітня 2017 року)


Інклюзія у Вінниці. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (Вінницький соціально-економічний інститут, 10 квітня 2017 року)

На Вінниччині створять карту інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю (Вінницький соціально-економічний інститут, 5 квітня 2017 року)

Прямий ефір Відкритої студії 5 квітня (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  5 квітня 2017 року)

Інклюзія у Вінниці. Школа №11 (Вінницький соціально-економічний інститут, 30 березня 2017 року)

Інклюзія у Вінниці. Школа №16 (Вінницький соціально-економічний інститут, 29 березня 2017 року)

Інклюзія у Вінниці. Школа №34 (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 березня 2017 року)

Інклюзія у Вінниці. Школа №5 (Вінницький соціально-економічний інститут, 27 березня 2017 року)

"Інклюзивно привітні" (Полтавський інститут економіки і права,  25 березня 2017 року)

В Університеті "Україна" напрацьовано досвід організації інклюзивного освітнього простору (1 березня 2016 року)

Інклюзія – з раннього дитинства. У Києві пропонують створити дитячі майданчики для дітей з інвалідністю (18 січня 2017 року)

Міжобласний семінар "Розвиток соціального підприємництва як запорука трудової зайнятості людей з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 20 грудня 2016 року)

Семінар-тренінг на тему: "Співпраця батьків та навчального закладу у формуванні інклюзивного освітнього середовища" (Вінницький соціально-економічний інститут, 19 грудня 2016 року)

День св. Миколая у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей із вадами зору (Луцький інститут розвитку людини, 15 грудня 2016 року)

Участь у роботі круглого столу в Адміністрації Президента України (Полтавський інститут економіки і права, 13 грудня 2016 року)

Міський етап творчого фестивалю "Повір у себе" у Старокостянтинові (1 грудня 2016 року)

Практика наших студентів! (Вінницький соціально-економічний інститут, 25 листопада 2016 році)

Анонс! Наші студенти проводять захід. Запрошуємо! (Вінницький соціально-економічний інститут, 25 листопада 2016 році)

В Києві пройшов тренінг з кар’єрного консультування людей з інвалідністю (6 листопада 2016 року)

Форум "Шляхи реалізації рівних прав і можливостей у суспільстві" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,   3 грудня 2016 року)

Ми – різні, але ми – рівні! (Вінницький соціально-економічний інститут, 2 грудня 2016 року) 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору" (Вінницький соціально-економічний інститут, 1 грудня 2016 року)

"Поспілкуйся зі мною за чашечкою кави" (Вінницький соціально-економічний інститут, 30 листопада 2016 року)

Участь у круглому столі на тему: "Активний відпочинок молоді з інвалідністю крізь призму доступності" (Вінницький соціально-економічний інститут, 31 жовтня 2016 року)


Книга Світлани Патри «Щоденник європейки або Брюссель. Мрії здійснюються»

Унікальний досвід подорожі людини з інвалідністю за кордон – у дорожньому щоденнику Світлани ПАТРИ «Щоденник європейки або Брюссель. Мрії здійснюються».

Створення цієї книги почалося у травні 2016 року, коли авторка – Світлана Патра – взяла участь у спецпроекті #BeEuropean, що був організований низкою українських та європейських інституцій, а також українських ЗМІ. Переможці (а їх було двоє) отримали приз – подорож до Брюсселю з можливістю відвідати Європарламент та інші європейські інституції.

Книга у формі щоденника розповідає про участь та перемогу Світлани в проекті, а також про підготовку до подорожі та власне про поїздку.

Це не порадник у звичному розумінні цього слова. Адже автор просто розповідає про всі нюанси підготовки – і позитивні, і не зовсім. З огляду на те, що автор послуговується інвалідною коляскою, а у суспільстві є значний попит на інформацію про підготовку людей з інвалідністю до подорожей чи набуття досвіду в успішному спілкуванні з чиновниками, ці нюанси та досвід автора є важливим.

Пропонуємо читачам відвідати Брюссель разом зі Світланою Патрою. Хоча б віртуально. А там – і до реальної подорожі справа дійде.

Книгу можна прочитати тут:

https://issuu.com/69812/docs/________________?workerAddress=ec2-54-147-96-8.compute-1.amazonaws.com

 

 


Ініціативність людей з інвалідністю – вимога часу (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 21 жовтня 2016 року)

INFEST 2016 (Вінницький соціально-економічний інститут, 20 жовтня 2016 року)

Фестиваль рівних прав і можливостей «INFEST – 2016» (Вінницький соціально-економічний інститут, 18 жовтня 2016 року)

На Хмельниччині запрацював "Інститут гуманізації" (Хмельницький інститут соціальних технологій,  13 жовтня 2016 року)

Курси жестової мови (Вінницький соціально-економічний інститут, 13 жовтня 2016 року)

У «Прозорих офісах» вчаться «говорити» жестами (Вінницький соціально-економічний інститут, 12 жовтня 2016 року)

У Вінниці відбудеться фестиваль талановитих людей із обмеженими можливостями (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 жовтня 2016 року)

Майстер-клас із української жестової мови (Вінницький соціально-економічний інститут, 21 вересня 2016 року)

Жити гідно всупереч долі. РівноДоступність: шведський та український досвід (16 вересня 2015 року)

В Університеті «Україна» відкрилася фотовиставка «Жити гідно всупереч долі» (16 вересня 2015 року)

Майстер-клас із української жестової мови в Університеті «Україна» від Ігоря Бондаренка (16 вересня 2016 року)

Майстер-клас із виготовлення ляльки (16 вересня 2016 року)

Круглий стіл «РівноДоступність» (15 вересня 2016 року)

Творчість без обмежень (14 вересня 2016 року)

Випускники Університету «Україна» долучилися до організації та участі у літературно-поетичному семінарі (12 вересня 2016 року)

Помогите начать жить, а не существовать (Терещенко Виктория Николаевна)

Українська жестова мова на Дні міста Вінниця (Вінницький соціально-економічний інститут, 4 вересня 2016 року)

Двоє вінницьких студентів розкажуть про дискримінацію людей з інвалідністю (18 липня 2016 року)

Безбар’єрність – один із принципів діяльності Університету «Україна» (5 липня 2016 року)

Олександр Ворона: "Отримуючи гідну зарплатню і працюючи на тій роботі, що відповідає здібностям і поклику серця, людина з інвалідністю буде не тягарем для держави, а повноцінним членом суспільства"

GREEN FEST – 2016 (Хмельницький інститут соціальних технологій, 25 червня 2016 року)

У Вінниці чиновники прозорих офісів вивчають мову жестів (Вінницький соціально-економічний інститут, 17 червня 2016 року)

Прес-конференція з нагоди початку навчання жестовій мові працівників прозорих офісів (Вінницький соціально-економічний інститут, 16 червня 2016 року)

Прес-конференція з презентації програми "Підготовка сервісних груп допомоги та супроводу людей із функціональними обмеженнями "Ми – поруч" (Вінницький соціально-економічний інститут,  15 червня 2016 року)

Рівненський інститут Університету “Україна” на унікальному фестивалі “Парафест Рівне-2016” (12 червня 2016 року)

Інклюзія в дії (Полтавський інститут економіки і права, 10 червня 2016 року)

Випускниця Університету «Україна» Світлана ПАТРА: "Фестиваль "Повір у себе" – це промінчик сонця в темряві зневіри" (2 червня 2016 року)

"Світ без бар’єрів" (Хмельницький інститут соціальних технологій, 2 червня 2016 року)

Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати» (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 2 червня 2016 року)

Акція "Дві години на колесах", присвячена Міжнародному Дню боротьби за права людей з обмеженими можливостями (Полтавський інститут економіки і права,  10 травня 2016 року)

Науковці Університету "Україна" та практики-логопеди м. Миколаєва дбають про майбутнє дітей з психофізичними порушеннями (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 10 травня 2016 року)

Перша тема з Ганною Кіссо. Випуск 91. Ірина Колодкіна (4 травня 2016 року)

Життя як робота, робота як місія...

Що спонукало випускницю факультету іноземних мов вивчити жести?

Як вона почувається у спілкуванні з глухими людьми і як пов'язані уроки водіння та жестовий переклад?

Семінар для працівників суду Хмельницька та Хмельницької області щодо спілкування з людьми з інвалідністю (Вінницький соціально-економічний інститут, 5 квітня 2016 року)

Студенти "України" з інвалідністю прагнуть, щоб їх почула влада (Вінницький соціально-економічний інститут,  3 травня 2016 року)


Вінничани з вадами слуху допомагатимуть атовцям із реабілітацією (Вінницький соціально-економічний інститут, 31 березня 2016 року)

Особливі реабілітологи (31 березня 2016 року) 

Вони не чують, не говорять, але відчувають краще за інших. У Вінниці група особливих студентів-медиків допомагає бійцям АТО відновити сили, а саме – роблять масажі безкоштовно. Про особливе зцілення дивіться у сюжеті.

Польсько-український освітній форум щодо корекційно-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  25 березня 2016 року)

В Університеті «Україна» відбувся міжнародний семінар з питань інклюзії (14 березня 2016 року)


Міжрегіональна науково-практична конференція "Організація комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  29-30 березня 2016 року)

Якщо навчатись, то лише на рівних (22 березня 2016 року)

Круглий стіл за результатами проекту "Українська мережа блогерів з питань інвалідності та ВІЛ/СНІД"  (Вінницький соціально-економічний інститут, 24 лютого 2016 року)

Курси жестової мови для викладачів (Хмельницький інститут соціальних технологій, 19 лютого 2016 року)

Тетяна і дві Юлі. Три моделі успіху жінки з інвалідністю

Абітурієнт Університету «Україна» ‪‎Іван ПАВЛЮК - герой телепрограми "Я соромлюсь свого тіла" на телеканалі «‎СТБ». У Івана тяжка форма інвалідності, наслідок хвороби Ольє.

Живучи у маленькому селі, Іван не був упевнений, що взагалі зможе отримати вищу освіту. В ‪Університеті «Україна» на ‪День відкритих дверей Іван поспілкувався із працівниками Приймальної комісії і переконався, що в Університеті «Україна» створено належні умови навчання для всіх категорій студентів, у тому числі і для студентів з інвалідністю. Тепер юнак готується до опанування в Університеті «Україна» професії програміста.

Дивіться сюжет про ‪‎Івана ПАВЛЮКА в Університеті «Україна» з 1 хв. 36 с. по 7 хв. 43 с.

Одним із редакторів проекту є ‪випускниця Університету «Україна» ‪‎Вікторія СКРИПНИК.

УВАГА! Програма містить відверті сцени хірургічних операцій та ран і не рекомендується до перегляду особам, котрі не досягли 18 років.

Цивілізованість країни визначається по тому, як у цій країні ставляться до людей з інвалідністю (11 лютого 2016 року)

Презентація навчально-методичного посібника "Соціалізація слабозорих дітей (комплексне забезпечення)" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  28 січня 2016 року)

Перемагаючи, збуваємось! V конкурс-фестиваль «Поетичний рушник» (3 січня 2016 року)

Успіх за нами (10 грудня 2015 року)

Круглий стіл "Створення інклюзивного суспільства – запорука забезпечення прав людей з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 8 грудня 2015 року)

Круглий стіл "Освіта – доступна кожному" (Вінницький соціально-економічний інститут, 4 грудня 2015 року)

Круглий стіл «Шляхи реалізації рівних можливостей» (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 4 грудня 2015 року)

Безкоштовний масаж рук вінничанам робили незрячі студенти (Вінницький соціально-економічний інститут, 4 грудня 2015 року)

Науково-практична конференція “Люди з фізичними обмеженнями здоров'я в колі суспільних відносин: проблеми та шляхи подолання” (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 4 грудня 2015 року)

Презентації студентів на конференції:

Інвалідність і суспільство

Моделі інвалідності

Принципи універсального дизайну для інвалідів

Проблеми зайнятості і працевлаштування інвалідів в умовах сучасного суспільства

Пишаємося нашими студентами (Вінницький соціально-економічний інститут, 3 грудня 2015 року)

Влада прирікає «кришталевих» дітей на інвалідність (2 грудня 2015 року)


В Університеті «Україна» пройшла урочиста зустріч з нагоди Міжнародного дня інвалідів (1 грудня 2015 року) 


Авторська програма Любові ГОЛОТИ "Срібна пора" на радіо "КУЛЬТУРА" за участі Ніни Головченко і випускників Університету "УКРАЇНА" Світлани Патри, Оксани Радушинської, Олени Чинки і Геннадія Горового (14 листопада 2015 року)

Семінар про формат daisy (Хмельницький інститут соціальних технологій,  4 листопада 2015 року)

Вища освіта для людей з інвалідністю

На Полтавщині освітяни діляться досвідом запровадження інклюзивної освіти (Полтавський інститут економіки і права, 30 жовтня 2015 року)

На Вінниччині відбувся третій обласний Форум батьків дітей з інвалідністю (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 жовтня 2015 року)

Освіта – доступна кожному (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 жовтня 2015 року)

ІІІ обласний форум батьків дітей з інвалідністю "Освіта – доступна кожному". Оголошення (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 жовтня 2015 року)

Свадебное платье для девушки на инвалидной коляске. Советы дизайнера Кати Сытой (9 жовтня 2015 року) 

Кличко відвідав оновлену школу, в якій створили умови для навчання дітей з особливими потребами (8 жовтня 2015 року)

На Вінниччині обговорили роль блогерів у питаннях інвалідності та ВІЛ/СНІД (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 жовтня 2015 року)

Благодійні проекти "Подорож до мрії" за участі студентів і випускників Університету "Україна"  (30 вересня 2015 року)

Актуальне інтерв'ю – Максим Полтавець (21 вересня 2015 року)

Бути людиною з активною громадянською позицією може завадити лише один бар'єр – внутрішні комплекси і страхи. На своєму прикладі це доводить гість програми Максим Полтавець – студент, громадський діяч, фотограф, програміст

Переглянути відео можна за посиланням: https://www.youtube.com/watch?t=140&v=PsQ9a9peWdw

День Доступності (Вінницький соціально-економічний інститут, 25 вересня 2015 року)

23 вересня в Києві вперше відкриється фотовиставка проекту "Незламні"

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=WNZ24feByYE

Вища освіта для людей з інвалідністю (інтерв'ю з Яною Шаповаловою)

ХХІІ Форум видавців: "Нам є що розповісти особливим дітям, а їм є чого навчити нас"

Проект «Незламні» з Валерієм Михайловичем Сушкевичем та Кононець Оксаною Валеріївною (8 вересня 2015 року)

Перший фестиваль без обмежень "Надзвичайний PEOPLE FEST" (5 вересня 2015 року)

Всеукраїнська конференція "Що гальмує інклюзію в Україні?" (Вінницький соціально-економічний інститут,  26 серпня 2015 року)

Метелики у крижаних панцирах (21 липня 2015 року)

Дівчина з інвалідністю Альона Федорова виконує пісню "Те, що тобі так треба" гурту СКАЙ: 

На Вінниччині обговорили участь збірної України з футзалу у Міжнародному чемпіонаті «ДіаЄвро-2015» (Вінницький соціально-економічний інститут,  17 липня 2015 року)

У столичному виші можуть створити умови для навчання малозабезпечених, сиріт та інвалідів (8 липня 2015 року)


15 червня 2015 року на телеканалі "Україна" вийшов в ефір черговий випуск телепрограми "Говорить Україна". Героїнею випуску стала Наталя Романюта. Дівчина має важке захворювання, яке призвело до інвалідності. Серед проблем, з якими зіткнулась Наталя – нерозуміння її потреб мешканцями рідного містечка. Про свої проблеми вона і її мама розповіли в студії. Але випуск був не лише розповіддю про складне життя Наталі, а й ще раз нагадував, що світ не без добрих людей. Одним із сюрпризів, який очікував дівчину, був виступ начальника Центру інклюзивних технологій Університету "Україна" Яни ШАПОВАЛОВОЇ та проректора з навчально-виховної роботи Антоніни Вікторівни КОРОТЄЄВОЇ. Вони запросили дівчину на навчання в Університет "Україна". Про це, а також – про інші сюрпризи долі та складну життєву історію дивіться за посиланням: http://govoryt-ukraina.tv/…/dis…/1553---ja-slomannaja-kukla/.

 


Незрячий чи сліпий?..

 


Говорить Університет “Україна”: комп’ютерні технології для сліпих та слабозорих людей

 

Радіо «Голос Києва», столична телерадіокомпанія. Програма «Промінь надії».

Автор і ведуча – Наталя Обідовська.

Гість програми – провідний фахівець Центру інклюзивних технологій навчання Університету «Україна», викладач Університету «Україна» Костянтин Бруль.

Він розповідає про курс, який викладає в Університеті «Україна».

Програма вийшла в ефір 29 квітня 2015 року о 20:00.

http://cpod.co/2015/05/29/govorit-universitet-ukrayina-komp-yuterni-tehnologiyi-dlya-slipih-ta-slabozorih-lyudey/


 

Говорить Університет “Україна”: Психологічний супровід студентів

Радіо «Голос Києва», столична телерадіокомпанія. Програма «Промінь надії».

Автор і ведуча – Наталя Обідовська.

Гості програми – начальник та практикуючий психолог Центру інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» Яна Шаповалова та Юлія Кривошей.

Вони розповідають детальніше про Університет «Україна» та психологічний супровід студентів цього ВНЗ. Програма вийшла в ефір 11 березня 2015 року о 20:00.

http://cpod.co/2015/05/29/govorit-universitet-ukrayina-psihologichniy-suprovid-studentiv/


Підведення підсумків проекту "Життя вище інвалідності: репродуктивні права та здоров’я жінок з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 3 травня 2015 року)

В Університеті «Україна» відбулася вистава за участю акторів з інвалідністю (17 квітня 2015 року)

"ART-TIME без обмежень" на фінальному майстер-класі (Вінницький соціально-економічний інститут, 17 березня 2015 року)

Знання Онлайн пропонує учням новий підхід до дистанційної освіти в Україні

Презентація громадської організації "Вільна Громада" (Вінницький соціально-економічний інститут, 9 квітня 2015 року)

Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів в Україні (Вінницький соціально-економічний інститут, 2 квітня 2015 року)

Участь у засіданні обласного комітету забезпечення доступності інвалідів (Полтавський інститут економіки і права,  31 березня 2015 року)

Відеолекторій від Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» та Волинської обласної громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку (23 березня 2015 року)

Перша міжнародна конференція з універсального дизайну (13 лютого 2015 року)

Презентація комплексної програми для людей з інвалідністю "Музей без бар’єрів: від теорії до практики" (19 грудна 2014 року)

Круглий стіл "Стан захисту права людей з обмеженими можливостями в Україні" (Кіровоградський інститут розвитку людини, 3 грудня 2014 року)

Театральні майстер-класи (Вінницький соціально-економічний інститут, 1 грудня 2014 року)

Семінар "Інтеграція інвалідів у суспільстві через культуру" (Рівненський інститут, 25 листопада 2014 року) 

Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи та Університет «Україна» про шляхи соціальної реабілітації людей з інвалідністю


В "Україні" студенти показали свою творчість, щоб надихнути інших (Вінницький соціально-економічний інститут)

Образи людей з інвалідністю в художній літературі

Студенти Вінницького інституту Університету "Україна" взяли участь у проекті "ART-TIME без обмежень"

Супровід навчання студентів з інвалідністю: вивчаємо досвід провідних ВНЗ країни

Рівні можливості у парламентських виборах 2014 року (Вінницький соціально-економічний інститут)

Люди з інвалідністю отримали можливість вивчати англійську мову

У рамках турніру "Nikolaev Open" відбулася презентація програми "Інва-карате"  (22.09.2014)

Дипломну надрукувала пальцями ніг. Дівчина, хвора на церебральний параліч, закінчила Університет "Україна" (Сторожинецький коледж)

Інтегрований фестиваль творчості серед людей із обмеженими можливостями «Багряна осінь на Поділлі»

Коли маєш любов у серці, допомагати іншим легко...

Там, де гори й полонини: табір активної реабілітації вперше пройшов у Карпатах


Фестиваль "Повір у себе" - оаза добра і затишку

"Міс УТОГ – 2014"  (Тернопільський коледж, 7.05.2014 р.) 


Випускниця Університету "Україна" Світлана ПАТРА і її мама Тетяна Патра – героїні 2 частини програми "Місто добра". На 15 хв. 24 сек. починається їхня історія в цьому проекті.

Велика справа маленьких людей

Пубертатний період інклюзії в Україні

Форум батьків (Вінницький соціально-економічний інститут, 20.01.2014)

Круглий стіл "Шляхи реалізації рівних прав та можливостей у суспільстві"


"Золоту рибку" спіймали найдружніші!

Університет "Україна" допомагає жінкам із інвалідністю вчасно виявити рак


ВИПУСКНИЦІ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» − ГЕРОЇНІ ПРОГРАМИ "ГОВОРИТЬ "УКРАЇНА"

Випускниці Університету «Україна» Світлана ПАТРА (Інститут філології та масових комунікацій) та її мама Тетяна Костянтинівна, Юлія МИРОНЮК (Інститут соціальних технологій), Лариса ШИМАНСЬКА (Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна») стали учасниками проекту Олексія СУХАНОВА на ТЕЛЕКАНАЛІ «УКРАЇНА» «ГОВОРИТЬ УКРАЇНА».

У програмі згадували також про студентку Університету «Україна» Віку СКРИПНИК, сестра якої, Юля, аби допомогти Вікторії, брала участь у телешоу «Танцюю для тебе».

У передачі «У меня хрустальные кости» йшлося про тих, хто всупереч відсутності методики лікування «недосконалого остеогенезу» або «вродженої ламкості кісток», всупереч традиції виштовхування на маргінес суспільства людей із особливими потребами, відбувся у житті як гармонійна особистість.

До питання про освіту осіб із особливими потребами… (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 5.12.2013 р.)

Круглий стіл на тему: "Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» в рамках реалізації обласної просвітницької програми "Особлива дитина" (Вінницький соціально-економічний інститут, 2013)

Інтернет надає просто неймовірні можливості! У голосовому чаті "Діалог" відбувся онлайн-вертеп у постановці людей з вадами зору. Кожен із акторів (без репетицій) мав вивчити свою роль, озвучити її, а вже потім - звукорежисер (теж незрячий) все те звів до купи (Світлана Патра): Вертеп онлайн. Співтворчість долає всі перешкоди

Мами дітей з інвалідністю поділилися досвідом виховання "особливих" дітей (29 листопада 2013 року)

Участь у святкуванні 20-ої річниці центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (22 листопада 2013 року)

Разом заради доступності (3 жовтня 2013 року)

Акція "Небо - для вільних"

22-річний Михайло Нелюбов вважає, що у інваліда немає виправдань, аби бути слабким

Дівчина, яка малює… ногами

Євроконтакт-2013: як урятувати світ за допомогою маркерів і кольорового паперу

Доступність університетської освіти для осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні

Незвичайна подорож Миколи Подрезана

Команда тренера-інваліда перемагає у змаганнях із футболу

"Соціальні підсумки тижня": як допомагають інвалідам у різних областях країни

Однорукий байкер. Запорізький інвалід управляє надпотужним мотоциклом лівою рукою

Hugh Herr: The new bionics that let us run, climb and dance (Filmed March 2014 at TED2014)

Про засідання круглого столу з проблеми «Інклюзивна освіта – відповідь на виклик часу»

Життя як диво 

Підготовка молоді з інвалідністю до проведення просвітницьких заходів для подальшої роботи в команді

Презентація нового проекту «Спікерське бюро»

Вперше в Україні. Молодь Києва з інвалідністю проведе лекції з толерантності для державних службовців

Сонячний пес лабрадор

Жінки з інвалідністю спільно вирішують свої проблеми

Не сиди вдома!

Як складно інколи починати

В'ячеслав Євмінов: Про болі у спині та "зубну щітку" для хребта 

Світлана Патра, яка живе в селі поблизу Баришівки на Київщині, з дитинства прикута до візка, однак веде активніше життя, ніж декотрі її здорові односельці.
Дівчиною опікуються батьки-пенсіонери і бабуся, сукупний дохід яких - 5 тисяч гривень на місяць.
При цьому Світлана заочно навчається в Університеті "Україна" на редактора, пише вірші та прозу у стилі фентезі, грає на гітарі, регулярно перемагає на творчих конкурсах і добре розбирається в інтернет-технологіях.
Що допомогло Світлані відстояти її право бути людиною, дивіться в сюжеті ВВС Україна.

 Проект КОЗА: Інвалідність (рос.) відео

Точку опори пропонує студент

Паралімпієць Спартак Степнов: "Мета життя — жити з метою"

Інвалідам у Луганську не місце? або Як журналісти вдалися до соціального експерименту, і що з цього вийшло

Відпочинок із особливими потребами - 2013


З ремеслом проти недуги

Бодібілдінг для бабусі Марії

Інвалід із України став викладачем американського університету

Уміємо начатись та відпочивати (Вінницький  соціально-економічний інститут, 2013)

Унікальний театр, в якому грають люди з обмеженими можливостями "Шанс" - 2013

Фестиваль "Долина нарцисів" - 2013

 Якщо дитина - особлива - 2013 

Дім, де зігрівають серця, покривджені долею - 2013


Щастя Світлани Вдовіної - 2013

Як батьки дітей-інвалідів "Родину" відстояли - 2013

"Особливі" студенти об’єднуються в боротьбі за свої права - 2013

На Першому національному стартує унікальний проект для людей із особливими потребами - 2013

"Срібні роси" Наталії Варьохи - 2013

В Університеті "Україна" розвивають інклюзивне навчання як один із засобів соціальної реабілітації молодих людей із особливими потребами - 2013

В Україні є кому готувати плавців для паралімпійської збірної - 2013

Інклюзивна освіта як засіб соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами - 2013

Після аварії Наталія Колесова стала інвалідом, але це не завадило їй стати володаркою кубку світу з бальних танців - 2012

Подружжя інвалідів допомагає людям з фізичними вадами повірити у свої сили - 2012

Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів із обмеженими фізичними можливостями - 2012

Інвалід Сергій Паршенко успішно тренує юних спортсменів - 2012

Як нам "підкувати" соціального працівника - 2012


Модель інтеграції дітей із особливими потребами у шкільне середовище - 2012

Модель і методи соціально-педагогічної реабілітації студентів з особливими потребами - 2012

Компоненти підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту - 2012

Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації - 2012

Здатності до соціально-психологічної адаптації студентства з обмеженими фізичними можливостями - 2012

Юрій Лішаєв: "Головне – не боятися жити!" - 2012

Paul McCartney "My Valentine". Жестова пісня у виконанні Наталі Портман:


Розуміння потреб тяжкохворих як ключ до покращення допомоги невиліковно хворим - 2012

Розуміння прав невиліковно хворих як ключ до впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні - 2012

Невизначені хворі – невизначені права - 2012

Екстремали без обмежень - 2012

З інвалідного крісла у вільний політ (2 жовтня 2012 року)

Дівчина, яка відмовилась помирати або: Чи завжди можна гарантувати, що дива не станеться? - 2012


Організація педагогічної діяльності з формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності (Білоцерківський інститут економіки та управління, 2012)

Інтеграція освіти і науки Сходу і Заходу (Рівненський інститут, 2012)

Университет "Украина": от интеграции до инклюзии. Презентація (Кольченко К.О., к.т.н., доцент, ст.н.сотр.) - 2012

Робоче місце із гарантією для інваліда - 2012

Директор Фонду соціального захисту інвалідів України Ернест Скібінський: "Кількість інвалідів, які фактично працювали на відкритому ринку праці України, збільшилася" - 2012

"Інклюзивна освіта – шлях до толерантного суспільства" (Рівненський інститут, 2012)

Жодного дня без доброго вчинку (творчий портрет) - 2012

Інклюзивна освіта – якою я її бачу? (стаття) - 2012 

Три кроки до самостійності (стаття) - 2012

Як депутати "сприяли" інвалідам створити реабілітаційний центр - 2012

Студентка Університету "Україна" стала призером конкурсу "Краса без обмежень - 2012"

Що заважає "братам нашим меншим" лікувати хворих дітей - 2012

Невизначені хворі (Презентація, 2012)

Права тяжкохворих в Україні: порушення і захист - 2012

Невизначені хворі – невизначені права  - 2012

Семінар по культурі взаємовідносин між чоловіком та жінкою для молоді з інвалідністю - 2012

Недосяжна доступність для інваліда - 2012

Вплив професійної діяльності на ставлення до людей із особливими потребами - 2012

Соціально-психологічні фактори формування гандикапності - 2012

Студенти Університету "Україна" взяли участь у міжнародному фестивалі "Життя безмежних можливостей" - 2012

"Вудка" чи "риба"?.. або Тренінги для батьків дітей із іналідністю як спосіб допомоги - 2012

Хто кого?.. Сучасні інтернет-технології, студенти з інвалідністю та українське село - 2012

Із греків у варяги, або подорож до Норвегії - 2012

У навчальних корпусах Університету "Україна" створені усі умови для навчання людей із особливими потребами - 2012

Fashion Chance для особливих красунь - 2012

Спортивний "Скіфський берег" або кожна людина в інвалідному візку на марафонській доріжці – уже переможець - 2012

Солов’ї із Казахстану - 2012

Інвалід подав позов у суд на місцеву владу - 2012

Коли освіта стає святом - 2012

Університет "Україна" допомагає студентам із ДЦП не лише набути фаху, але й поліпшити фізичний стан - 2012

Студенти Університету "Україна" активно "захоплюють" соціальні інтернет-мережі - 2012
Університет "Україна": рівні можливості для всіх - 2012

Володимир Маслаков: "Особисто я обома руками за такий "популізм", у результаті якого люди відчувають реальні зміни свого життя на краще" - 2012

Собака-поводир для незрячої людини – не розкіш

Соціальна інтеграція молоді з функціональними обмеженнями

Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів із особливими потребами

Коли є надія на майбутнє ... 

Університет "Україна" став співорганізатором проекту "Зустрічаємо весну з друзями" - 2012

Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу як предмет соціально-педагогічних досліджень - 2012

Мистецтво і творчість як засіб інтеграції людей з особливими потребами у суспільство - 2012


Дітей-інвалідів лікуватимуть на сільській фермі - 2012

Національні особливості "обмеженого" туризму - 2012 

Сильний кліп на неменш сильну пісню «Дух нездоланний». Сюжет із реального життя – Спенсер Вест, який втратив ноги ще в ранньому дитинстві, здійснив сходження на гору Кіліманджаро. Лише на руках. Його подруга, відома співачка Неллі Фуртадо, надихнувшись його подвигом, написала цю пісню. (Світлана Патра):


Погляд з інвалідного візка, або чому в інвалідів у Вашингтоні немає проблем? 

Круглий стіл "Функціонування інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 2011)

111

Презентація триденного курсу навчання толерантному ставленню до людей із особливими потребами у рамках Україно-Канадського проекту "Інклюзивна освіта для людей із особливими потребами" (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 лютого 2011 року)

 

Хмари над «Бурденко» - 2011

Голландці можуть, а ми?.. - 2011

Врятовані мистецтвом 

Поступ спеціальної педагогіки: український жестівник для батьків 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання студентів в інтегрованому освітньому середовищі (з досвіду роботи)

Хвороба освіті не завада - 2010

Презентація програми Монтессорі - 2010 

Курсова робота з дисципліни "Теорія соціальної роботи" на тему: "Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими психофізичними можливостями"  - 2010

Валерій Сушкевич закликає студентів із особливими потребами захищати свої права -2010 

Сучасні психологічні технології інклюзивного супроводу дітей із особливими потребами

У Кіровограді батьків учили правильно поводитися з дітьми-інвалідами 

Я стверджуюсь. Я утверждаюсь. Бо я – живу!

У надзвичайній мандрівці до печер незрячих людей та тих, хто бачить, зрівняла темрява

3 грудня Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" провів семінар "Інклюзивна освіта", присвячений Міжнародному дню інвалідів 

Університет "Україна" випускає особливих спеціалістів - 2010 (Івано-Франківська філія)

Щоб кожен відчув себе людиною

Лабораторія фізичної реабілітації (Кіровоградський інститут розвитку людини)

Реабілітаційний центр: чужий біль - наша турбота (Хмельницький інститут соціальних технологій)

Освіта плюс реабілітація студентів

Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів  за соціономічним профілем - 2007 

Організація навчання працівників із інвалідністю. Ми є! (Роботодавцям)

 

Статті про актуальні проблеми студентів із особливими потребами постійно поповнюються на нашому сайті у розділах:

Публікації / Наші публікації / Проблеми студентів із інвалідністю

http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=11

і

Публікації / Про нас пишуть / Проблеми студентів із інвалідністю

http://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=write_about_us&group=9