КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ


Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. Методичні рекомендації (К. Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ». Українська бібліотечна асоціація, 2016)

Бібліотека – територія єдності

В Університеті "Україна" започатковано проект із видання серії книг "Бібліотека Університету "Україна"

Книги – наше майбутнє

Бібліотека у кишені, або яка вона, книжка майбутнього?

Бібліотека та інформаційне суспільство

Новальська Тетяна Василівна. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX - початок XXI століття) : Дис. д-ра наук: 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2007.

Що і як читає молодь?

Виставка "АРТкнига"

Перший фестиваль молодих видавців та редакторів (2010)

"Магнітне поле" нової літератури

Хто ж такі ці письменники?

Натхнення