Вартість навчання в аспірантурі та докторантурі в Університеті «Україна»

 

Вартість навчання в аспірантурі на 2016-2017 н/р.

№ з/п

Назва спеціальності,

науковий ступінь керівника

Вартість навчання

(грн./рік)

З відривом від виробництва - 4 роки

Без відриву від виробництва - 4 роки

1.    

123 Комп’ютерна інженерія    =     05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

 

Доктор наук

17 000

16 000

 

Кандидат наук

16 000

15 000

2.

051 Економіка   =   08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

 

Доктор наук

 17 000

16 000

 

Кандидат наук

16 000

15 000

3.

081 Право    =      12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

Доктор наук

17 000

16 000

 

Кандидат наук

16 000

15 000

4.

81 Право    =      12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

Доктор наук

17 000

16 000

 

Кандидат наук

16 000

15 000

5.

053 Психологія   =   19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

 

Доктор наук

17 000

16 000

 

Кандидат наук

16 000

15 000

6.

017 Фізична культура і спорт    =   24.00.03 – Фізична реабілітація

 

Доктор наук

17 000

16 000

 

Кандидат наук

16 000

15 000

 

Вартість навчання в аспірантурі для штатних співробітників на 2016-2017 н/р.  

№ з/п

Назва спеціальності,

науковий ступінь керівника

Вартість навчання

(грн./рік)

З відривом від виробництва - 4 роки

Без відриву від виробництва - 4 роки

1.    

123 Комп’ютерна інженерія    =     05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

 

Доктор наук

13 600

12 800

 

Кандидат наук

12 800

12 000

2.

051 Економіка   =   08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

 

Доктор наук

 13 600

12 800

 

Кандидат наук

12 800

12 000

3.

081 Право    =      12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

 

Доктор наук

13 600

12 800

 

Кандидат наук

12 800

12 000

4.

81 Право    =      12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

Доктор наук

13 600

12 800

 

Кандидат наук

12 800

12 000

5.

053 Психологія   =   19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія

 

Доктор наук

13 600

12 800

 

Кандидат наук

12 800

12 000

6.

017 Фізична культура і спорт    =   24.00.03 – Фізична реабілітація

 

Доктор наук

13 600

12 800

 

Кандидат наук

12 800

12 000

 

Вартість навчання в докторантурі на 2016-2017 н/р.

№ з/п

Назва спеціальності,

науковий ступінь керівника

Вартість навчання

(грн./рік)

З відривом від виробництва - 3 роки

1.

081 Право    =      12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Доктор наук

30 000

2.

081 Право    =      12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Доктор наук

30 000

3. 123 Комп’ютерна інженерія    =     05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Доктор наук 30 000
4. 051 Економіка   =   08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
Доктор наук 30 000
5. 053 Психологія   =   19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
Доктор наук 30 000
6. 017 Фізична культура і спорт    =   24.00.03 – Фізична реабілітація
Доктор наук 30 000

 

Вартість навчання в докторантурі для штатних співробітників на 2016-2017 н/р.

№ з/п

Назва спеціальності,

науковий ступінь керівника

Вартість навчання

(грн./рік)

З відривом від виробництва - 3 роки

1.

081 Право    =      12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Доктор наук

20 000

2.

081 Право    =      12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Доктор наук

20 000

3. 123 Комп’ютерна інженерія    =     05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти
Доктор наук 20 000
4. 051 Економіка   =   08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
Доктор наук 20 000
5. 053 Психологія   =   19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
Доктор наук 20 000
6. 017 Фізична культура і спорт    =   24.00.03 – Фізична реабілітація
Доктор наук 20 000

 

Ціна за прийом вступного іспиту до аспірантури на 2016-2017 н/р. від однієї особи встановлена у розмірі 300 гривень.

Угода про підготовку аспіранта / докторанта має бути укладена протягом 10 днів з дня прийняття приймальною комісією рішення про зарахування до аспірантури / докторантури.

Ціна за прийом кандидатських іспитів на 2016-2017 н. р. від однієї особи за один іспит встановлена у розмірі 850 гривень.