ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР

"ШКОЛА ТРЕНЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"

пропонує підготовку фахівців з напрямку "навчально-освітні тренінги"

(загальна тривалість тренінгового циклу - 90 годин)

 

Тренінговий центр функціонує в рамках діяльності кафедри психології Рівненського інституту вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".

Мета центру: надання учасникам можливості оволодіти базовими знаннями та навичками проведення тренінгів, засвоїти основні інтерактивні технології навчання та взаємодії дорослих, сприяти процесу особистісного росту, реалізації творчого потенціалу, досягненню оптимального рівня життєдіяльності.

У ході навчання у Школі тренерів учасники отримають необхідні теоретичні знання, які презентуються у вигляді "інформаційних кейсів" і опрацьовуються у процесі групових дискусій та ігор, досвід їх практичного застосування з різними групами слухачів, мотивації учасників тренінгу, співпраці в парі, розробки та наповнення тренінгу, презентації власних авторських тренінгових проектів, оцінки навчально-тренінгового процесу, супервізія першого тренінгу та ін.

 

 

Завдання:

- допомога в дослідженні та розв'язанні психологічних проблем інтерактивного навчання;

- формування теоретичних та практичних навичок роботи в навчальному тренінгу;

- оволодіння базовими тренінговими технологіями (ігри, рухавки, мозкові штурми, дискусії, аналіз, проективні вправи);

- вивчення методологічних, психологічних основ ведення групи, формування власного тренерського стилю;

- сприяння особистісному росту та розвитку творчого потенціалу;

- уміння вступати в контакт та керувати навчальною групою;

- розвиток комунікативної компетенції: уміння ставити питання, вести групову розмову, уміння почути і зрозуміти те, що мав на увазі кожен із учасників;

- уміння сприйняти і зрозуміти те, що група не в змозі була висловити.

 

Тренерами, які забезпечують навчальні блоки «Школи тренерської майстерності», є:

Ставицька Олена Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України;

Назаревич Вікторія В'ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», керівник школи тренерської майстерності, тренер навчально-освітніх тренінгів, психолог вищої кваліфікаційної категорії;

Вєтрова Юлія Григорівна, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», магістр психології, тренер навчально-освітніх тренінгів;

Ярмолюк Олена Сергіївна, викладач кафедри психології Рівненського інституту Університету «Україна», тренер навчально-освітніх тренінгів.

Робота Школи тренерів побудована на проведенні 60-ти годин тренінгових занять та 30 годин рекомендованих учасникам для розробки авторського проекту. Тренінгові заняття сфокусовані на таких головних темах, як-от: характерні особливості ефективного навчання дорослих, творчі методи підтримки інтересу під час навчання, тренерські техніки та методики для роботи з аудиторією, типи слухачів, методи роботи з «важкими» слухачами, розробка тренінгу, етапи проведення навчальних сесій, мотивація учасників тренінгу, особливості роботи тренерів у парі, етичні норми, оцінка та моніторинг навчально-тренінгового процесу.

 

Програма тренінгу

1. Підготовка тренінгу.

 • Диференційні особливості та види тренінгів.
 • Особливості та технології постановки завдань і цілей на тренінг, тренінговий день, вправу.
 • Особливості передтренінгової роботи з групою та над тренінгом (анкети, інтерв'ю і так далі). Підбір і комплектування вправ – основні труднощі та механізми їх подолання у створенні робочої групи навчання.
 • Види вправ та форм роботи з групою.

Інструментарій тренера.

 • Вправи, рух за структурою вправ, робота відповідно до мети вправи, побудова блоків вправ, техніка аналізу.
 • Міні-лекції з використанням наочних матеріалів, роздаткового матеріалу, проведення дискусії з теми, метод пошуку.
 • Рольові ігри та кейси: підготовка рольових ігор, сюжету, адаптація під конкретне завдання, труднощі.
 • Фасилітація – мистецтво ставити тренерські питання та вислуховувати відповіді.
 • Модерація як техніка резюмування, підведення підсумків, аналітичного узагальнення матеріалу.
 • Відеоаналіз, його можливості й етапи, техніка здобуття досвіду й інформації з відеоматеріалу.
 • Додаткова техніка - використання інших напрямів у роботі тренера (метафори, психодрама, НЛП, аутотренінг і так далі).
 • Груповий опір як інструмент розвитку: техніка роботи з енергією групи, робота з конфліктами, невдачами.
 • Створення програми тренінгу покрокова інструкція створення тренінгу.

 

2. Контакт із групою.

 • Мотивація учасників на навчання у тренінгу: що потрібно говорити і робити до тренінгу, у процесі і після для мотивації в учасників бажання навчатися та використовувати отримані знання у роботі на всіх етапах групової динаміки.
 • Етапи формування та розвитку групи – основні труднощі та механізми їх подолання на кожному з етапів тренінгової роботи. Взаємозв'язок між різними етапами групового процесу.
 • Типи учасників тренінгу й особливості роботи з ними: як розпізнати ролі учасників, як утилізувати негативні ролі, яким чином попереджати конфліктні ситуації.
 • Тактики тренера на різних стадіях групового процесу – стратегія ведення тренінгу.
 • Робота з явним і прихованим опором на тренінг – техніка подолання агресії, небажання навчатися, неуваги, втоми і так далі.

 

3. Планування тренінгового заняття.

Взаємодія з груповою мікродинамікою, підбір вправ, теоретичних вставок, розподіл балансу часу.

 

4. Особистість тренера.

 • Стилі роботи з групою, вплив тренерської позиції та стилю на ефективність тренінгу.
 • Навички ефективної комунікації: кілька простих технік, що дозволяють «тримати руку на пульсі» комунікації.
 • Дослідження реакції – невербальний компонент взаємодії з учасниками.
 • Стиль та імідж тренера.
 • Ролі тренера: тренер як ведучий, тренер як фасилітатор, тренер як активний учасник, тренер як носій норм і правил, тренер як людина.

 

5. Оцінка результатів проведеного тренінгу.

 • Цілі та методи післятренінгового супроводу.
 • Посттренінгова діагностика результатів: терміни, способи, глибина та спрямованість діагностики результату.
 • Оцінка ефективності навчання – обробка комплексних даних, отриманих в результаті посттренінгової діагностики.
 • Організація процедур, що підтримують результат навчання.

 

«Школа тренерської майстерності» видає сертифікат, затверджений Управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (м. Київ), Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Рівненським інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», про дозвіл на проведення навчально-освітніх тренінгів.

Завершальним етапом у підготовці тренерів є розробка та захист авторського проекту (тренінг із обраної теми).

 

Школа тренерської майстерності набирає слухачів