Школа ораторської майстерності

 

Даний курс є важливою складовою гармонійного розвитку особистості школяра та потужним стартом для майбутньої професійної кар’єри у різноманітних сферах бізнесу, політики, адміністративного управління, педагогічної та акторської творчості.

Мета освітньої програми: оволодіння основними навичками проведення публічних виступів.

Програма курсу

Тема1. Підготовка до публічного виступу

Тема 2. Робота над текстом виступу

Тема 3. Робота над дикцією

Тема 4. Жестикуляція під час виступу

Тема 5. Невербальні засоби мовлення

 

Автор курсу: Берещук О.М., канд. істор. наук, доцент кафедри психології.