Школа біологічного спрямування

 

Збагнувши світ, ви краще пізнаєте себе. Життя на Землі є надзвичайно цікавим і різноманітним. Переконайтесь у цьому! Запропонований курс є важливою основою для гармонійного розвитку та особистісного зростання школяра.

Мета освітньої програми: оволодіння необхідними знаннями, уміннями і навичками в галузі біології, підготовка до ЗНО.

Програма курсу:

Тема1. Біологія – наука про життя.

Тема 2. У кожної рослини є родина.

Тема 3. Тваринний світ Земної кулі.

Тема 4. Унікальність людського організму.

Тема 5. Пізнання генетичних законів.

Тема 6. Надорганізмові особливості існування.

Тема 7. Як же все починалось.

 

Автор курсу: Колядич О.І., старший викладач кафедри здоров’я людини та фізичного виховання.