ПЕРЕХРЕСНИЙ ВСТУП В УНІВЕРСИТЕТІ «УКРАЇНА»

Випускники з дипломом бакалавра, Ви можете розширити свій фаховий спектр, опанувавши нову спеціальність у магістеріумі!

Ініціатором повернення «перехресного вступу» бакалаврів до українських ВНЗ став Сергій КВІТ – чинний Міністр освіти і науки України.

Сутність «перехресного вступу» полягає в тому, що студенти з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра можуть вступати до навчальних закладів за будь-якою галуззю знань, навіть якщо вона є відмінною від галузі, за якою вони вже здобули освіту.

Метою «перехресного вступу» є надання більших можливостей в освітньому просторі та підвищення знань студентів в окремих галузях знань.

До того ж, система «перехресного вступу» вдало застосовується у європейській практиці.

Що краще: освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" чи освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"?

 

У зв'язку з тим, що Україна підписала Болонську декларацію, метою якої є створення Єдиного європейського простору вищої освіти, система освіти здійснює поступовий перехід на існуючу в Європі двоступеневу систему підготовки фахівців із вищою освітою. Дана система складається з бакалаврату (1-й ступінь навчання) та магістратури (2-й ступінь навчання).

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”. Рівень базової вищої освіти, яка триває 4 роки і має практико-орієнтований характер. Після закінчення даної програми випускнику ВНЗ видається диплом про вищу професійну освіту із присвоєнням ступеня „бакалавр”. Відповідно, бакалавр – це випускник ВНЗ, який одержав фундаментальну підготовку без будь-якої вузької спеціалізації і має право займати всі посади, для яких кваліфікаційними вимогами передбачено наявність вищої освіти з цієї спеціальності.

 

Випускники Університету «Україна» після закінчення освіти на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях отримують дипломи державного зразка. 

 

Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”. Поруч із новими рівнями вищої освіти існує традиційний, програма якого передбачає 5-ти річне навчання у ВНЗ, після закінчення якого випускнику видається диплом про вищу професійну освіту та присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”. Якщо ви не плануєте вести науково-дослідну діяльність і ставати вченим в обраній професійній сфері, викладати у вищій школі, то для повноцінної роботи й успішного кар'єрного зростання досить здобути освітньо-кваліфікаційній рівень „спеціаліст”.

 

Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”. Це більш високий рівень, на відміну від освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, вищої освіти, що передбачає глибоке освоєння теоретичних аспектів напряму підготовки та орієнтує студента на науково-дослідницьку діяльність. Після закінчення магістратури випускнику видається диплом про вищу професійну освіту із присвоєнням ступеня „магістр” із правом викладання у вищій школі.

 

Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

 

 

Підготовлено Рівненським інститутом Університету «Україна»